De schande van de Waalse wapens

De Wereld Morgen

Vredesactie

Twee maanden na schorsing door Raad van State, exporteert Waalse regering opnieuw wapens naar Saudi-Arabi

Voor wie het nog niet wist: het Waalse gewest is eigenaar van de FN Herstal, de grootste wapenproducent van belgië. Daarbij is het vergunnen van wapenexport een materie van de deelstaten. Wallonië heeft dit geëist omdat het Vlaamse Gewest strengere eisen stelde om die vergunningen af te leveren. Zo bijvoorbeeld mogen er geen wapens worden geleverd die zouden kunnen gebruikt woord voor schendingen van de mensenrechten. Vermits Wallonië losser wilde omspringen met de voorwaarden voor export en zich daarin niet wilde laten afremmen door Vlaanderen, is dit een regionale bevoegdheid geworden. Ter attentie van de linksen die allerlei herfederaliseringen eisen: wie echt ethisch begaan is, moet zeker de herfederalisering van de wapenexport eisen.

Ondertussen is de wapenexport nog altijd een regionale materie en is het duidelijk dat Wallonië zich weinig aantrekt van morele principes als het geld kan verdienen aan wapenexport. Als er één land is waaraan geen wapens zouden mogen geleverd worden, is het Saudi-Arabië. Dit land is in zijn gehele samenleving één grote aanfluiting van de mensenrechten, bouwt zijn rijkdom op olie (hallo groenen ? ) en op moderne slavernij van importwerkvolk; wordt vernoemd als financier van terrorisme; financiert in ons land de verspreiding van een extremistische islam; en voert in Jemen een schandalige oorlog waarbij het de bevolking uithongert. Lees de verslagen over de mensonwaardige toestanden in Jemen en je kan niet anders dan besluiten dat Saudi-Arabië daar een genocide pleegt. Aan dat land levert de staat Wallonië dus oorlogswapens.

De staat Wallonië wordt sinds zijn ontstaan gedomineerd door de Parti Socialiste. In de huidige regering die de uitspraken van de Raad van State naast zich neerlegt, zetelt ook Ecolo !!! Ecolo verraadt hier voor de macht en de centen de kern van zijn bestaan. En dan verwachten mijn linkse vrienden van mij dat ik welwillend sta tegenover Groen dat vanuit dezelfde Wille zur Macht tegen Ecolo aan schurkt. Als je omwille van de macht en de centen mee verantwoordelijk bent voor de hongerdood van miljoenen, hoor je in de gevangenis.

Als het over dit soort zaken gaat hoor je altijd het argument: maar als ik het niet doe, doet iemand anders het wel. Dat is natuurlijk van een ongelooflijke hypocrisie want het betekent dat je jezelf toestaat om kwaad te doen omdat anderen dat ook doen. Daarmee smijt je alle ethiek overboord. Als ik dan Di Rupo hoor roepen dat Vlaanderen solidair moet zijn met het armere Wallonië, word ik kwaad. Waar haalt hij het recht om dat te eisen als hij zelf alle solidariteit met de nog veel armere mensen in Jemen weigert ? Of nog: is zogenaamde Vlaamse solidariteit met een Waalse staat die meewerkt aan een genocide nog wel ethisch aanvaardbaar ? Tenslotte is Saudi-Arabië geen haar beter dan Hitler.

Nu is Vlaanderen natuurlijk ook geen onbesproken blad. Vlaanderen heeft wel geen echte wapenindustrie, maar het produceert wel onderdelen die in wapens kunnen gebruikt worden (zoals radar apparatuur en LCD schermen) en laat ook toe dat die onderdelen verkocht worden aan producenten van wapens. Het ontgoochelt me dat ik links Vlaanderen daar zelden of nooit over hoor. Natuurlijk is Vlaanderen strenger in de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om te beletten dat die producten gebruikt worden voor onaanvaardbare oorlogsvoering of geweldpleging. Maar het is geweten dat er ook Vlaamse onderdelen gebruikt worden in Saudi-Arabische wapens. Dat die daar geraakt zijn via omwegen waarbij Vlaanderen een vergunning voor aanvaardbaar gebruik afleverde, maar door vervalsing van papieren en ander  bedrog zijn omgeleid, doet niet ter zake. Het is zeker zo dat Vlaanderen bij het afleveren van die correcte vergunning al weet, of zou kunnen weten dat die onderdelen in die wapens terecht gaan komen. Ook dat is hypocrisie.

Maar de staat Vlaanderen is ten minste geen eigenaar van wapenfabrieken.

Daar ligt natuurlijk het Waalse probleem: Wallonië is eigenaar geworden van de FN Herstal om het bedrijf te redden in moeilijke tijden, met de bedoeling om de werkgelegenheid te garanderen. Als FN failliet gaat, betekent dat werkloosheid voor duizenden mensen. Geen haar op mijn oren dat er aan denkt om die mensen zo maar in de werkloosheid te duwen. Maar hier stoten we op een fundamentele fout in het economische concept van de PS. Fabrieken zoals de FN zijn vruchtbare voedingsbodems voor links. Ondertussen zijn er onderzoeken naar gedaan, en je kan het ook zonder wetenschappelijk onderzoek al weten: de syndicale actie gedijt beter in grote fabrieken met veel laag opgeleiden, dan in kleinere bedrijven met meer hoog opgeleiden. Op die syndicale actie is de macht van de PS gebouwd. Na de oorlog heeft Vlaanderen snel ingezien dat de “zware industrie” in ons land onmogelijk kon standhouden, en heeft het (onder impuls van o.a. Gaston Eyskens) gekozen voor industriële vernieuwing naar hoogtechnologische industrie in kleinere bedrijven. Daardoor is Vlaanderen “rechtser” geworden. Wallonië heeft dit geweigerd. Daar ligt de hoofdoorzaak voor de achterstand van Wallonië op Vlaanderen. Dat Wallonië de boot van de vernieuwing heeft gemist, is niet te wijten aan de domheid van de Waalse economen, maar aan de fixatie op de macht van de PS die gebouwd is op die zware industrie.

Het komt er op neer dat in Vlaanderen gehandicapten op wachtlijsten staan omdat de PS in Wallonië uit plat partijbelang de bevolking heeft verarmd.

Wie een beetje begaan is met mensenrechten kan niet anders dan pleiten voor een geleidelijke afbouw van de FN, omscholing van de arbeiders en overschakeling naar een ethisch aanvaardbare en modernere industrie. Er is geen enkele aanwijzing dat Di Rupo of Magnette over FN in die richting denken. 

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *