Vivaldi: wie trekt aan de touwtjes ?

De Wereld Morgen

Geoffrey Geuens

Vivaldi: wie trekt aan de financiële touwtjes? 

De familiefoto van Vivaldi ziet er bijna perfect uit. Maar als we het plaatje van naderbij bekijken, voelen we toch een licht onbehagen, en zelfs enige ongerustheid, over het profiel van de ministers die de overheidsfinanciën en de heropleving van de Belgische economie in handen moeten nemen

Een ontluisterend artikel dat iedereen die nu zo enthousiast is over vivaldi op zijn minst aan het denken zou moeten zetten. 

Ik heb het zelf in eerdere blogs al aangehaald: alle financieel strategische posten van vivaldi zijn in handen van lakeien van het belgische grootkapitaal. 

Premier: De Croo

Financiën: Van Peteghem

Begroting: De Bleeker

Relance: Dermine

Tel daar ook maar Buitenlandse Zaken bij: Wilmès

De enige post die nog interessant zou kunnen zijn voor die kliek is die van ontwikkelingssamenwerking. Daar vinden we Meryame Ketir terug. De enige die niet kan verdacht worden van banden met het grootkapitaal. Ik ben benieuwd wat haar budget en slagkracht zal zijn.

Laat het duidelijk zijn dat deze regering een speciale roeping heeft in de verdediging van het groot kapitaal.

Sta me toe om ook te herinneren dat de families De Croo, en Michel (daarom is ook broertje Michel in deze regering gedropt) samen met de hele liberale top (zowel Franstalig als Nederlandstalig) verbonden zijn met dat groot kapitaal. 

Daarbij moet je dan natuurlijk denken aan Albert Frère, ook regent van de Nationale Bank, net zoals zijn zoon en kleinzoon. Met daarbij verbindingen met Georges Forrest, actief in de mijnindustrie van Oost-Congo (ja die van de kinderarbeid). Die Forrest werkt dan weer samen met Pierre Chevalier, een persoonlijke vriend van Verhofstadt…

Overigens is van Willy Claes geweten dat hij zich liet ontvangen op het landgoed van Frère aan de Côtes d’ Azur en daar scheidsrechter speelde bij tenniswedstrijden omdat hijzelf natuurlijk niet echt geschikt is om te tennissen.

Wat de Congo-connectie betreft, moet ik zeker herinneren aan het bezoek aan Thisekedi door Wilmès, De Croo en De Crem. Dat bezoek vond plaats tijdens de regering van lopende zaken. Zo ’n internationaal contact behoort zeker niet tot de bevoegdheden van een regering van lopende zaken. In enkele commentaren toen is daar wel op gewezen, maar er werd verdacht weinig aandacht aan geschonken. Van De Crem weet ik niets. Het kan zijn dat hij enkel als schaamlapje is mee gemogen. Maar De Croo en Wilmès zijn daar zeker hun persoonlijke belangen in Congo bij de nieuwe president Thisekedi gaan veilig stellen. Er is geen enkel verslag over die reis wat van enig belang zou zijn voor belgië. Thisekedi kondigde toen ook aan dat hij koning Philippe zou uitnodigen bij de viering van 60 jaar Congolese onafhankelijkheid. Dat het belgische koningshuis na de onafhankelijkheid van Congo gewoon is verder gegaan met zich te verrijken op kap van de Congolezen is algemeen bekend.

Als je dit zo overloopt en bedenkt dat altijd al dat belgische grootkapitaal in de belgische regeringen zijn mannetjes heeft geposteerd is het voor mij onbegrijpelijk dat belgisch links zo hardnekkig de kant van de belgische constructie heeft gekozen. Denken de Vlaamse socialisten of de pvda nu echt dat ze van belgië of van Vlaanderen een linkse echt sociale staat kunnen maken door het zogenaamde linkse Wallonië aan boord te houden ?

De macht in belgië ligt bij het belgische grootkapitaal waartoe je ook het koningshuis mag rekenen. Als belgië sinds de Tweede Wereldoorlog een sociale zekerheid heeft gekend is dat enkel te danken aan het feit dat die sociale zekerheid in de economische toestand van toen ook het grootkapitaal goed uitkwam. Vergeet niet dat onze sociale zekerheid het resultaat is van een akkoord tussen kapitaal en vakbonden.

De ontmanteling van de belgische constructie waarop het grootkapitaal zich heeft geënt, zou een hoofddoel moeten zijn van links. Bij de opbouw van een onafhankelijk Vlaanderen en Wallonië zou links veel meer kansen hebben gehad om het karakter van de nieuwe staten te bepalen omdat het Vlaamse of Waalse grootkapitaal zeker niet de macht heeft van het belgische. Maar zeker Vlaams links heeft die kans laten voorbijgaan door de verdediging van het onland belgië. Als Vlaanderen onafhankelijk wordt, en dat staat in de geschiedenis geschreven, zouden de socialisten een vinger in de pap hebben gehad als ze bondgenoot zouden geweest zijn van de n-va. Nu zal de n-va de lakens uitdelen. Althans dat moeten we hopen, want zoals het er nu uitziet zouden de vlaams blokkers wel eens het nieuwe Vlaanderen kunnen gaan bepalen. Links draagt een verpletterende verantwoordelijkheid.

Laat dus ook duidelijk zijn dat vivaldi er niet zomaar gekomen is om de corona-epidemie onder controle te krijgen of om met een krachtdadig beleid de economie te redden en terug op te bouwen. De opvallende concentratie van lakeien van het belgische grootkapitaal in vivaldi heeft zeker ook te maken met de redding van belgië en dus van het vehikel waarop dat grootkapitaal zich heeft geënt. 

Egbert Lachaert heeft hierin een verschrikkelijke rol gespeeld en zich laten kennen als een van de ergste leugenaars in de belgische geschiedenis. Hij heeft het liegsel Rutten ver achter zich gelaten. Op bevel van de koninklijke hark heeft hij een regering met ps en n-va getorpedeerd en daarvan de schuld gegeven aan De Wever die ook niet vrij uitgaat omdat hij klaarblijkelijk de macht van het koningshuis en het grootkapitaal heeft onderschat. Neen, ik wéét dat niet van het bevel van de koninklijke hark. Maar wat kan het anders zijn ?

En de media spelen het verrotte spel helemaal mee. Wat deze prof van de universiteit van Luik schrijft, weet elke ietwat ontwikkelde journalist. Aan iedere wetstraatjournalist moet de kapitalistische postjesverdeling opgevallen zijn. Iedereen weet dat Lachaert liegt over het mislukken van paars-geel. Maar onze reguliere media zwijgen in alle talen. Dat moet ook niet verwonderen want ze zijn allemaal (de VRT uitgezonderd) eigendom van dat belgische grootkapitaal. Een en ander betekent dat we de belgische reguliere media voor geen haar kunnen vertrouwen, zeker niet als het over dit land gaat. 

In wat voor land leven wij eigenlijk ?

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *