De sluiting van de kerncentrales en het belgische grootkapitaal

In mijn blog van gisteren schreef ik al: De liberaal De Croo die een regering heeft gevormd om de belangen van het belgische grootkapitaal te dienen in de komende periode van grote economische crisis, doet er alles aan om de indruk te geven dat hij sociaal bekommerd is, om zo zijn komende asociale kapitalistische politiek aanvaardbaar te maken voor de  domme massa. Als een zo sociaal voelend mens als De Croo zich tegen zijn goesting gedwongen voelt om die politiek te voeren, zal die wel echt noodzakelijk zijn, zeker ?”

De Croo heeft nog een ander ijzer in het vuur liggen om een groep mensen te overtuigen om zijn kapitalistische belangenpolitiek er door te krijgen: de kerncentrales. Als deze regering de kerncentrales effectief zou sluiten, zouden de groenen in ruil daarvoor zeker graag de kapitalistische belangen dienen.

Maar het is natuurlijk niet zo maar een ruil.

Ik heb lang gedacht dat Tinne een typisch groene dogmatische fanatica was. Maar dat zou ik niet zo maar meer durven zeggen.

Uit de eigen website van Tinne: “… heeft ze een succesvol advocatenkantoor Blixt uitgebouwd, dat werkt voor haast alle grote spelers in de elektriciteitssector en industrie.”

Tinne is dus perfect geplaatst om te beseffen dat die sluiting er niet komt als ze tegen de belangen van het grootkapitaal in zou gaan. Tot nu toe is de sluiting tegen gewerkt door op zijn minst een sterke groep binnen het belgische grootkapitaal. Als Tinne nu denkt dat ze die sluiting er door kan krijgen, betekent dat dat ze wéét dat ondertussen het belgische grootkapitaal wél belangen heeft bij die sluiting omdat het zich geheroriënteerd heeft naar de zogenaamd duurzame economie. Het belgische grootkapitaal heeft zich er bij neergelegd dat de sluiting onvermijdelijk is en heeft de tijd gekregen om nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen. Er is nu even veel of meer geld te verdienen met windmolens, zonnepanelen, gascentrales…

De sluiting van de kerncentrales is een kapitalistisch project geworden en de groenen hebben daar geen probleem mee. Integendeel: feitelijk zetTinne haar werk van het advocatenkantoor gewoon door op politiek vlak.

Het is ongelooflijk opvallend hoeveel ministers of staatssecretarissen in Vivaldi banden hebben met het grootkapitaal. Noem maar op: De Croo, Van Quickenborne, Vincent Van Peteghem, Annelies Verlinden, Wilmès, Clarinval, Eva De Bleeker…

Overigens heeft ook Thomas Dermine een verleden in dienst van het grootkapitaal. Hij is nu socialist, en door Magnette in de regering geplaatst als staatssecretaris van Relance om er voor te zorgen dat de Wallonië zeker niets zal tekort komen bij de verdeling van de gelden voor de herlancering van de economie. “Niets tekort” is een eufemisme. 

Voeg Tinne Van der Straeten maar toe aan het lijstje van vertegenwoordigers van het belgische grootkapitaal. Haar bijdrage in de verdediging van de belangen van dat kapitaal bestaat in de sluiting van de kerncentrales. Ik snap niet dat belgisch links mee stapt in dit kapitalistisch project.

Nu kan je natuurlijk zeggen dat ondertussen toch maar mooi het klimaat wordt gered. Tenslotte heeft Anuna mooi in de kaart van het belgische grootkapitaal gespeeld en de geesten doen rijpen en willen we allemaal mee in die onderneming en is die dan niet belangrijker dan wat echt links geneuzel tegen het kapitalisme ?

Mag ik daarbij toch doen opmerken dat het doel van het belgische kapitalisme niet de redding van het klimaat of een duurzame economie is ? Ik ben voor de sluiting van de kerncentrales, maar alvast zo dadelijk brengt de sluiting van de kerncentrales niets bij tot het terugdringen van de CO2 uitstoot. Integendeel. Kerncentrales zijn juist zeer klimaatvriendelijk. Maar dat interesseert Tinne niet. Ieder weldenkend mens stelt zich de vraag waarom Tinne zo vast houdt aan die sluiting als ze niets bijbrengt voor het klimaat en ze geen overtuigende uitleg heeft om die sluiting zo door te drijven. Mensen gaan dan op zoek naar psychologische factoren zoals dogmatisme of fanatisme. Ook ik heb het daar gezocht. Hierboven heb ik uitgelegd waarom ik denk dat het veel erger is dan dogmatisme. Het is kapitalisme.

Als het belgische grootkapitaal nu mee marcheert met de sluiting heeft dat dus niets van doen met het klimaat. Je kan je zelfs de vraag stellen of het gewoon mee marcheert ? Zou het niet ook al gewoon vanuit zichzelf die marsrichting gekozen hebben ?

Als ik gelijk heb zou dat natuurlijk ongelooflijk ontluisterend zijn voor de groenen. Het zou betekenen dat ze zich voor de kar van het belgische grootkapitaal laten spannen. Meer nog: dat ze bereid zijn om de belgische bevolking er van te overtuigen om het risico te lopen van zonder stroom te vallen en die stroom veel duurder te betalen om het grootkapitaal sneller aan zijn winsten te helpen.

Misschien moeten we de groene partijen eens vanuit dat standpunt gaan bekijken. Het zou dan in ieder geval hun extreem belgicisme verklaren. Dat belgische grootkapitaal steunt nu eenmaal op de belgische constructie.

Lang voor dit soort overwegingen heb ik al gesteld dat de groene partij een verraad is van het oorspronkelijke Agalev. Als je de zaak in het licht van die belgische context bekijkt wordt dit verraad nog veel pijnlijker. Het gaat dan niet meer om een beweging die zich heeft laten verleiden om op zoek te gaan naar politieke macht, maar om een beweging die zich heeft verkocht aan het rauwe kapitalisme.

Vroeger was er in belgië één politieke familie die uitdrukkelijk de belangen van het grootkapitaal verdedigde: de liberalen. Nu zijn er twee: de groenen.

Het moet toch opvallen dat als de groenen een sociaal accent willen leggen, je een kopie te horen krijgt van wat een beetje sociale liberalen weten te verkondigen. Als Calvo eerste minister zou geworden zijn, zou hij dezelfde praat verkopen als De Croo.

 
 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *