Neen Van Grieken, het christendom moet niét domineren !

Knack

Mark Van de Voorde

‘Wat als blijkt dat het christelijke diametraal staat op wat Van Grieken verkondigt?’

‘De christelijke leer en moraal zijn in complete tegenspraak met de visie van het Vlaams Belang op mens en samenleving’, schrijft Mark Van de Voorde

In eerdere blogs ben ik wel ooit tekeer gegaan tegen Van de Voorde. Maar hier heeft hij gelijk. Alhoewel, niet helemaal.

Als er iemand zijn vuile mond moeten houden over het christendom is het Van Grieken. Zijn uitspraak over dominantie van het christelijke is een contradictio in terminis: het christelijke is tegengesteld aan dominantie. Hét symbool van het christendom, Jezus aan het kruis, toont een totale machteloosheid.

Natuurlijk is het christendom dominant geweest in de geschiedenis van onze streken. Maar het ging hierbij zeker over een perversie van het christendom. Gelukkig is de kern van de christelijke boodschap ergens bewaard gebleven, maar de manier waarop mensen die zichzelf christenen noemden die boodschap hebben beleefd en verbasterd is schandelijk. Overigens heeft dit ook te maken met het feit dat de christelijke boodschap is opgeëist door een organisatie, de kerk, die er een ideologie van gemaakt heeft en een ethisch instrumentarium in dienst van de machtigen.

Blijkbaar is het deze perversie van het christendom die Van Grieken dominant wil houden of terug dominant wil maken.

Neen dus: wie zich écht christen wil noemen kàn geen aanhanger van het vlaams blok zijn.

Van de Voorde duidt ook genoegzaam aan waar het echte christendom voor staat en dat is dus diametraal het tegengestelde van het nazisme van Van Grieken.

Spreek me nu niet tegen met de bewering dat de ideologie Van Grieken niet nazistisch is. Ze is dat wel. Van Grieken presenteert zijn nazisme in een mooie bonbondoos, vermengd met andere smaakmakers, maar het blijft nazisme. Van Grieken is een leugenaar. Het is hier niet de plaats om daar dieper op in te gaan, maar ik wil toch even wijzen op de slogan “Eigen volk eerst”. Iedere normale mens (dus niet de surrogaat links politieke correcte) kan zich eens verklaren met deze slogan. Maar als je naar de toepassing van de slogan door Van Grieken kijkt, blijkt dat het eigenlijk “Alleen eigen volk” wordt en erger nog, dat hij met minachting over “dat andere volk” spreekt en eigenlijk streeft naar dominantie van het eigen volk over het andere. Dat is nazisme. Hitler heeft deze dominantie tot zijn uiterste vorm gedreven door de uitroeiing van het Joodse volk, maar ook als hij dat niet had gedaan, zou het nog nazisme gebleven zijn en totaal in tegenspraak met het christendom.

Merk op dat hier weer het woord dominantie terugkomt. Van Grieken houdt van dominantie.

Voor sommige mensen is “anarchist” een scheldwoord. Welnu, ik ben anarchist, want een christen kàn niet anders dan anarchist zijn.

En toch is er in de boodschap van Van Grieken een heel miniem klein beetje zweem van gelijk.

Want we worden geconfronteerd met een islam die de scheiding van kerk en staat niet erkent en de sharia wil opleggen. Merk op dat ik het heb over “een” islam en niet over “de” islam. Welnu, die islam is even zeer gericht op dominantie en is een vorm van nazisme, maar dan niet op vlak van volkeren, maar op vlak van religies.

Neen, ik wil geen christelijke dominantie, maar ik ben evenzeer tegenstander van islamitische dominantie. Ik heb zojuist mijn kalmeerpillen genomen en dus zeg ik het in gematigde bewoordingen: we moeten alert zijn voor elke vorm van ideologische of religieuze dominantie en deze tegengaan.

Voor de grapjassen onder jullie: is dat eigenlijk niet smerig van mij ? Want als ik het christendom afschilder als tegenstander van dominantie en dan pleit voor een maatschappij zonder dominantie wordt het christendom de facto dominant.

In de mate dat Van Grieken gelijk  heeft in zijn pleidooi voor christelijke dominantie, pleit hij voor de afschaffing van zichzelf en zijn partij.

Dat geldt natuurlijk ook voor alle andere partijen en ideologieën: van de liberalen die de dominantie van het kapitaal ondersteunen tot de Pvda-ers die vechten voor de dominantie van de arbeid. 

Wie mij zou willen verwijten dat ik zelf vecht voor dominantie van de arbeid wil ik toch doen opmerken dat ik wel strijd tegen het kapitalisme, maar niet voor een communisme. Men heeft me er nog niet dikwijls op kunnen betrappen dat ik zeg hoe de niet-kapitalistische maatschappij er moet uitzien. In mijn boek Eutopia doe ik een poging om zicht te krijgen op zo ’n samenleving, maar de aandachtige lezer zal merken dat de anarchistische factor sterk aanwezig is en al zeker dat ik het grijpen van macht uitsluit op de weg naar Eutopia.

Tenslotte wil ik toch nog iets zeggen over de citaten van Van de Voorde uit het Oude Testament. Het is niet correct om beroep te doen op het Oude Testament om het christendom te duiden. In het Oude Testament vind je veel méér teksten die in tegenspraak zijn met het christendom. De christelijke boodschap zet zich radicaal af tegen de hoofdboodschap van het Oude Testament. Maar natuurlijk kwam Jezus niet als een alien uit de lucht op aarde gevallen. Hij is zo wel opgestegen, maar zijn geboorte was een nogal aards gebeuren. Ook al reageerde hij dus tegen de geloofscultuur van zijn voorouders, tegelijkertijd was hij een kind van zijn tijd en het is duidelijk dat er ook vòòr hem al aanzetten waren in de geloofscultuur die voorbereidden op het christendom. Jezus heeft die aanzetten uit het Oude Testament opgepikt, vooruitgeschoven en geradicaliseerd. Het zijn die aanzetten die Van de Voorde aanhaalt. Maar ze veranderen niets aan het feit dat het Oude Testament niet christelijk is. Dit heeft zijn belang, want religieuze laaggeschoolden hebben nogal de neiging om het christendom aan te vallen met teksten uit het Oude Testament.

Je hebt natuurlijk ook de religieuze totaal analfabeten die het christendom aanvallen op de daden van christenen. Maar die analfabeten kan je beter negeren, want anders wordt de drang om hen te domineren onweerstaanbaar.

PS Je kan Eutopia gratis lezen en/of downloaden, ook in ebook formaat, op deze website onder de rubriek Publicaties.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *