Het klimaatactivisme manipuleert ons

Doorbraak

Jan Roel van Rhee

Klimaat: als wetenschappers binnen het IPCC het eens zijn, dan is het per definitie juist

Als expert in beïnvloedende communicatie is Jan Roel van Rhee beducht voor de technieken die klimaatactivisten hanteren. Met sterke propagandacampagnes  leggen ze hun tegenstanders doeltreffend het zwijgen op. Hij noemt het ‘wetenschap-door-consensus’

Laat me beginnen met te zeggen dat ik het niet weet. Weet jij het wel ? Wéét je dat CO2 dé oorzaak is van de opwarming ? Of ben je er van overtuigd ? Mag ik dan weten wié je er van overtuigd heeft ?

En wàt heeft je overtuigd ? De onderzoeken van het IPCC ? Ben jij bekwaam om die te lezen en te begrijpen ? Ik niet.

Ik moet dus geloven wat slimmeren dan ik me proberen uit te leggen.

Wat als die slimmeren mekaar tegenspreken ? Wie moet ik dan geloven ?

Dan komt het ultieme argument naar boven: alle wetenschappers zijn het er over eens.

Dat is pertinent onjuist. Wie me dat zegt geloof ik niet meer. Ik wéét dat er wetenschappers zijn die het IPCC tegenspreken. De klimaatactivisten doen wetenschappers die het met hen oneens zijn graag af als verkocht aan de fossiele brandstoffen industrie. Welnu, je kan niet tegelijkertijd verklaren dat alle wetenschappers het eens zijn en dat er wetenschappers verkocht zijn. Neen, er is dus géén consensus.

Een van de grote promotoren van het klimaatactivisme in ons land is Jean-Pascal van Ypersele, wetenschapper aan de Université Catholique de Louvain-la-Neuve (UCL). Welnu in 2015 was die van Ypersele kandidaat om voorzitter te worden van het IPCC. Het zal wel zijn dat hij de rapporten van het IPCC onfeilbaar verklaart. Overigens waren er toen zeven ( ! ) andere onderzoekers die aan de belgische regering vroegen om de kandidatuur van van Ypersele niet te steunen omdat ze het niet eens waren met zijn wetenschappelijke visie op het klimaat. De voornaamste van die zeven is door van Ypersele vakkundig buitengewerkt op de UCL. Consensus ? Broodroof !

Het moet je toch ook opvallen dat zowat elke wetenschapper die op de VRT aan het woord komt wordt voorgesteld als medewerker aan een IPCC rapport… Of nog: in onze reguliere media krijgen we enkel de mening van het IPCC te horen. De mening en argumenten van “niet-gelovigen” komen niet aan bod.

De VRT beweert graag dat ze neutraal is. Dat is ze natuurlijk niet. Strikte neutraliteit is onmogelijk, ook voor een journalist; ook voor een wetenschapper. De realistischere benadering zegt dan dat de VRT probeert om zo neutraal mogelijk te zijn. Dat is een leugen. 

De VRT is propagandist van het klimaatactivisme, van alles wat politiek correct is, van het genderisme, van het belgicisme, van het koningshuis, van het kapitalisme… De VRT is een van de meest leugenachtige instellingen in Vlaanderen. 

Van mij mag je propagandist zijn van iets. Een klimaatgelovige, net zoals een belgicist, heeft recht op zijn mening en om propaganda te maken voor die mening. Maar als hij zich voordoet als neutraal is het een bedrieger en leugenaar. Ik heb medelijden met de jongens en meisjes op de VRT die het nog goed menen.

Terug naar het klimaat.

Jullie weten dat ik manipulatie zie als hét voornaamste probleem van deze tijd, nog voor armoede, migratie en de multiculturele samenleving, het Amerikaanse imperialisme… noem maar op.

Ik hou dus niet van Jan Roel van Rhee.

Maar hier bevestigt een wetenschappelijk geschoolde manipulator mij in wat ik zelf al had ontdekt: als het over het klimaat gaat is er een massale manipulatie aan de gang, aangestuurd vanuit het IPCC. Ik haat dat. 

Nu mag je van mij beweren dat het aanbrengen van wetenschappelijke argumenten geen manipulatie is. Maar als de media slechts één mening verkondigen is het dat wel. Veel erger nog wordt het als de media niet enkel met eenzijdige argumenten komen, maar ook nog op het gemoed van de mensen beginnen te werken door het opvoeren van jonge meisjes zoals Greta en Anuna. Zelfs als Greta en Anuna vanuit eigen overtuiging met hun actie zouden begonnen zijn, zijn ze later toch in de manipulatiemachine terecht gekomen.

Weet je wat grappig is ? 

Klimaatactivisten hebben natuurlijk gelijk als ze aanklagen dat er een sterke pro-fossiele lobby aan het werk is. Maar het is duidelijk dat er even goed een sterke anti-fossiele-klimaat-lobby actief is. Ik heb me altijd afgevraagd wie daar dan wel achter zou kunnen steken ? Het is duidelijk dat dit nu de producenten van zonnepanelen en windmolens zijn. Maar het is niet waarschijnlijk dat zij al actief waren bij het begin van het klimaatactivisme. Wie dan wel ? Het nieuwe IPCC rapport zet me op een spoor, waar het pleit voor het behoud van kernenergie. Zou het begin van het klimaatactivisme op gang zijn gebracht door de lobby van de kernenergie ? En dan “gepakt” door de lobby van de windmolens en zonnepanelen, in belgië vertegenwoordigd door Tinne Van der Straeten, maar even goed een commerciële, kapitalistische kliek waarvan het eigenlijke doel zelfs niet het klimaat is, doch de winst ? In ieder geval helpt de klimaat-lobby om de problemen van het kapitaal op te lossen die worden gesteld door de enorme kapitaal-accumulatie.

Wat er ook van zij: vermits mijn basishouding is dat ik het niet weet, kan ik ook niet beweren dat er niets aan de hand is.

Dat de mens door zijn aantal en zijn kapitalistische groei-economie een zware belasting is voor onze planeet is een evidentie, net zoals het duidelijk is dat deze belasting, vroeg of laat, voor de mens negatieve gevolgen moet hebben. Het voorzorgsprincipe is dus zeker van toepassing. 

Ik steun dus initiatieven die proberen om die belasting te verminderen. Maar a.u.b. stop met me te beliegen en te manipuleren. En verlos ons van Tinne. 

 

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.