Respect voor Khalid Benhaddou

Doorbraak

Alexander van der Meer

De coronacrisis kweekt slaapkamerterroristen

Onder het motto ‘blijf in je land en dood de mensen daar’.

Het westen kreeg met een nieuwe vorm van islamitisch terrorisme te maken, sinds ISIS nagenoeg is opgedoekt en we van Al Qaeda weinig meer vernemen. Al zou dat laatste dankzij de Taliban spoedig kunnen veranderen. De terroristen van Parijs in 2015 werden nog persoonlijk door ISIS gerekruteerd en bewapend. Tegenwoordig zijn het eerder jonge mannen die op internet zijn opgestookt en geradicaliseerd

Als ik dit lees word ik kwaad. Jij niet ? Ok, je kan zeggen: maak je niet druk, je kan er toch niets aan doen. Wel, ik kan met je meegaan en proberen om niet te lijden onder mijn woede, maar er niets aan doen ?

Ik geef toe dat ik persoonlijk er niet veel kan aan doen wat dadelijk effectief is. Maar ik kan wel mijn afschuw uitspreken en zo anderen versterken in hun afschuw en samen kunnen we een draagvlak vormen voor de politiek om er iets aan te doen.

Want dààr schort het schoentje. Ik beweer niet dat de politiek niéts doet. Maar als er in belgië twee partijen in de regering zitten die weigeren om de werkelijkheid te zien; die de islam op alle mogelijke manieren verdedigen; die andere politiekers die er wél iets willen aan doen zo veel mogelijk tegenwerken… dan kunnen onze stemmen die andere politiekers wel de steun bieden die ze nodig hebben om de Groenen en Ecolo uit te schakelen.

Neen, ik beweer niet dat de Groenen en Ecolo de jihadisten rechtstreeks beschermen. Maar ze pamperen wel de voedingsbodem voor dat jihadisme.

De pamperaars proberen te ontkennen dat de islam de voedingsbodem is. De overgrote meerderheid van de moslims pleegt toch geen aanslagen ? Neen, natuurlijk niet. Voor dat soort geweld heb je een bepaalde persoonlijkheidsstructuur nodig en gelukkig hebben de meeste mensen die persoonlijkheidskenmerken niet.

Maar als je weet dat dat terrorisme bewust wordt aangejaagd en gestuurd vanuit landen als Turkije, Qatar, Iran… en dat die stuurders uitdrukkelijk de islam gebruiken om de terroristen op gang te krijgen, is het verband tussen terrorisme en islam onmiskenbaar.

Ja maar, dat gaat dan over de extreme islam. Er is toch ook nog een gematigde islam ?

Ja ?

Als de islam een religie is, is hij per definitie extreem. Elke religie is per definitie extreem. Ze draait rond het begrip God en God is de extreme vorm van extremisme. Als je God wil omschrijven gebruik je enkel de superlatieve vorm: hij is de hoogste, machtigste… hij is in alles “ste”. Als je wil uitdrukken dat een gebod of verbod absoluut is zeg je: Het is Gods wil, en Gods wil is wet ! Daarmee eindigt alle discussie of twijfel.

Neen, er bestaat dus geen gematigde islam en hij zal nooit bestaan, net zoals er geen gematigd christendom bestaat. Er bestaan enkel mensen die min of meer los met dat extremisme omgaan in de dagelijkse beleving er van.

Bij het christendom is dat extremisme geen probleem, want het stelt de liefde als enig gebod. Als een christen toch in zijn christendom een grond zou vinden voor terrorisme, zou dat een verraad zijn van dat christendom.

Bij de islam is dat blijkbaar toch anders.

Ondertussen woedt in Vlaanderen de discussie over de nieuwe regelgeving over de erkenning van moskeeën. De overheid geeft toe dat er moskeeën zijn die “niet gematigd” zijn en waarin de imams oproepen tot haat en geweld. Dat ongematigde wordt dan verbonden met sturing en financiering vanuit het buitenland zoals vanuit Turkije, Saoedi-Arabië… Op die sturing wordt dan de nadruk gelegd: die moet aan banden worden gelegd. 

Daardoor wordt de aandacht afgeleid van de zogenaamd gematigde moskeeën. Als we die buitenlandse invloed uitschakelen, is het probleem opgelost ? De hele heisa rond Turkije of Marokko is eigenlijk slechts een schijnbeweging.

De vijand komt niet van buiten. Hij zit al lang van binnen. Ook zonder die financiering.

En zo wordt de brave burger opgeleid in de aanvaarding van de gematigde moskee.

Maar denk je dat een gematigde imam verkondigt dat homo’s een geschenk van God zijn ? Dat hoeft ook niet, want dat zijn ze niet, maar je begrijpt wat ik bedoel. Neen, hij verkondigt dat homoseksualiteit zondig, slecht, verdorven… is, en moet bestraft worden. Dat bestraffen zal als zodanig niet dadelijk als een oproep tot geweld beschouwd worden. Zo blijft de imam gematigd. Maar na zijn uitspraak over de verdorven homo zal hij een korte betekenisvolle stilte laten vallen en dan een verhaal vertellen over hoe het er met homo’s aan toeging in de tijd van Mohammed…

Of denk je dat de gematigde imam de gelijkheid van man en vrouw verkondigt ? Of pleit voor de scheiding van religie en staat ? Hij zal verkondigen dat het samengaan van godsdienst en staat het ideaal is dat nu weliswaar nog niet kan bereikt worden…

Kortom hij verspreidt op gematigde manier een ideologie die totaal onverenigbaar is met de mensenrechten en de waarden waarop wij onze samenleving proberen te bouwen. Hij is een gematigd ondergraver van onze samenleving.

En vermits hij geen financiering krijgt uit het buitenland en gematigd is, gaan politiekers zoals Somers hem financieren. Met jouw en mijn geld.

Neen, dat leidt dus niet tot terrorisme. Maar het doel is wel hetzelfde als dat van het terrorisme: een islamitische staat met niet-moslims die geduld worden als tweederangsburgers zolang ze zich braaf neerleggen bij dat burgerschap. Wie dat niet doet zal in die staat herinnerd worden aan hoe het er aan toeging in de tijd van Mohammed.

Dàt subsidiëren we bij een gematigde moskee; en, niet te vergeten: bij het islamitisch onderwijs in onze scholen.

En ja, er zijn zeker imams en leerkrachten islamitische die oprecht hun best doen om de islam inhoudelijk te verzoenen met onze samenleving. Ik ken er zo enkele persoonlijk. De Gentse imam Khalid Benhaddou is een vooraanstaand voorbeeld.

Maar inhoudelijk staan ze nog nergens. Ze kunnen hoogstens de islam inhoudelijk wat afzwakken en blijven daarna steken in een oproep om verdraagzaam te zijn tegenover “ons”. Hun grote probleem: bij elke afzwakking staan ze voor de vraag: maar hebben we nu nog wel echt islam ? Zijn we nog wel echt imam of leraar islamitische ? Na die vraag schiet er niet veel afzwakking meer over, doch enkel verdraagzaamheid.

Ik heb een enorm respect voor die mensen ! Ja, dat méén ik !

 

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.