Greenpeace en Beke: het stinkt hier !

De Morgen

Greenpeace: “Uitspraak Wouter Beke is beneden alle peil

Deze morgen publiceerde De Morgen een interview met CD&V-voorzitter Wouter Beke naar aanleiding van het ontslag van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. Daarin suggeerde Beke dat Anuna De Wever door Greenpeace geadviseerd wordt voor ze op televisie komt. Greenpeace reageert verbolgen.

Verder in het artikel geeft Joeri Thijs een goed betaald werknemer van de multinational Greenpeace toe dat Greenpeace inderdaad Anuna adviseert. Je moet het dan maar durven om een uitspraak die feitelijk juist is, beneden alle peil te noemen. Het toont maar weer eens aan hoe weinig de waarheid er in deze wereld nog toe doet. “Greenpeace en Beke: het stinkt hier !” verder lezen

Europa is een leugen

MO*

Europese leugentjes om bestwil

Niets minder dan de ziel van Europa staat op het spel

N ick Clegg – oud-leider van de Britse LibDems, lievelingetje van het extreme midden en sinds kort voor een geschat bedrag van tussen de vijf en negen miljoen dollar in dienst van Internetgigant Facebook, maakte afgelopen maandag namens zijn nieuwe broodheer bekend dat er in Dublin een zogenaamde “war room” zou worden opgetuigd om te voorkomen dat Facebook wordt misbruikt voor de verspreiding van nepnieuws in de aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen van 22 mei. De Europese Commissie liet meteen weten dat het wat haar betreft niet voldoende was en wenste Clegg veel succes. ‘Hij zal het nodig hebben’, liet Commissaris King weten.

Ik ben het niet altijd eens met Ewald Engelen, maar nu wel. Europa is inderdaad een neoliberaal vehikel in dienst van het groot-kapitaal. Om dat te weten moet je enkel naar de website van Europa zelf gaan:  Een vreedzaam Europa.  Daar blijkt duidelijk dat Europa eigenlijk slechts een soort handelsverdrag is met de bedoeling om een grote “interne” markt” op te richten.

Ergens is dat ook logisch, want de oprichters wilden nieuwe grote oorlogen in de toekomst voorkomen. Een oorlog gaat altijd om economie. Dus moest Europa een economische eenheid worden. Ondertussen probeert Europa de burgers wel de indruk te geven dat het meer geworden is dan enkel een economisch vehikel, maar het feit alleen al dat er na al die tijd in een eengemaakte economie nog geen enkele aanzet is voor een eengemaakte sociale zekerheid, is een bewijs dat Europa volledig in dienst staat van het groot kapitaal. En dat dat kapitaal geen schrik heeft van wat leugens en bedrog is al lang geweten. Voor de winst doet een kapitalist alles. Zelfs zijn ziel verkopen. “Europa is een leugen” verder lezen

De domheid van Bart Eeckhout in dienst van het stijfsel van Laeken

De Morgen

De staatshervorming heeft een veelkoppig monster gecreëerd

Bart Eeckhout is hoofdredacteur. 

Het Overlegcomité, waar de federale regering en de deelstaatregeringen knopen doorhakken en vaak ook niet doorhakken, is er niet in geslaagd om een akkoord te vinden over de veiling van de frequenties voor onder meer het aanstormende 5G-netwerk. Dat moet supersnel internet mogelijk maken, maar dat feest van vooruitgang gaat – voorlopig – dus niet door. Aan de basis van het oponthoud ligt onenigheid over welke regering hoeveel van de koek krijgt. Kort gezegd wil Vlaanderen meer dan het nu op papier toebedeeld krijgt. Of die eis gerechtvaardigd is, is nog niet zo eenvoudig uit te maken.

Dit is een betalend artikel op de website van De Morgen. Een trouwe lezer weet al dat ik weiger te betalen voor artikels in De Morgen omdat De Morgen verraad is van het socialisme en een voorbeeld is van volksverlakkerij.

Het uitrollen van het 5G netwerk voor mobiele telefonie loopt vertraging op door de versnippering van de bevoegdheden als gevolg van de staatshervorming. En dus pleit de niet genoeg te minachten Bart Eeckhout die van zijn eerste leugen niet gebarsten is, er voor om terug te keren naar het unitarisme. “De domheid van Bart Eeckhout in dienst van het stijfsel van Laeken” verder lezen

Bezinning op zondag

Lc 5, 1-11  (eigen versie)

Aan het meer van Gennésareth zit Jezus te preken vanuit de vissersboot van Simon. Na zijn preek zegt hij tegen Simon: “Vaar nu naar het diepe en ga daar  vissen”. Volgens Simon is dat een hopeloze zaak: daar zit geen vis. Maar soms moet een mens het hopeloze proberen, en dus vaart hij toch uit. En, oh wonder, ze vangen een enorme hoeveelheid vis.
Simon is een ruwe vent met een klein hartje, en dus zegt hij tegen Jezus: ga a.u.b. weg, want ik ben een zondig mens. Rare gast die Simon. Ik zou Jezus dadelijk in dienst hebben genomen. Maar Simon dus niet, want hij was misschien wel een kapitalist, want eigenaar van de boot, maar hij had nog niet de hebberige reflexen van de kapitalisten van nu. Maar dan zegt Jezus tegen hem: wees niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen. En Simon en gezellen lieten de boten en al de rest achter en volgden Jezus.

Mensen vangen ? Is dit de bijbelse versie van het verhaal van de Rattenvanger van Hameln ? Of van Anuna van Mortsel ? Ik snap niet dat de oorspronkelijke tekst zo slecht vertaald is. Want daar staat niet “vangen”, maar “opvissen”. En mensen opvissen betekent dat je iemand die aan ’t verzuipen is uit het water helpt.

Er blijft natuurlijk een probleem met dat “volgen”. Want ik houd niet van “volgelingen”. Ze doen me te veel aan Hitler en Mussolini denken: de redders van het vaderland. Dat Heilandgedoe is dus niet aan mij besteed. Maar ik begrijp natuurlijk wel dat de democratie in die tijd, in die streek nog niet was uitgevonden en de mensen het gevoelen hadden dat ze onmachtig waren, en afhankelijk van de machthebber. Ik wil me dus niet vastpinnen en blijven ergeren aan dat religieus fascisme. En als ik daar doorheen kijk, zie ik iets waar ik wél kan inkomen: Jezus roept ons op om mensen in nood bij te staan. En als ik daar die wonderbaarlijke visvangst terug bijhaal, roept Hij ons op om dat ook te doen als er, menselijk gezien, geen kans op slagen is. En we hoeven daar ook geen heiligen voor te zijn. Ook een zondaar zoals Simon (en ik !) kan mensen redden. En misschien is mensen redden, dan wel mijn redding. Ja, ik wil daar wel in meedraaien. Maar vraag me niet om het Phlippsel van Laeken op te vissen, want die smijt ik dadelijk terug in het water. Met rotte vis zijn we ook niets.

Verbijsterend !

Dwarsliggers

Hoe een kleine fout een dramatische wending gaf aan het klimaatdebat

De spijbelende klimaatjongeren hebben wetenschappers gevraagd om hun klimaateisen om te zetten in concrete beleidsmaatregelen. Dat is een stap in de goede richting. Om ook te slagen is er één belangrijke voorwaarde: dat de wetenschappers onafhankelijk zijn en de wetenschap de énige basis is en niet een politieke interpretatie ervan.

Eigenlijk moet hier niet veel commentaar bij. Er blijft natuurlijk de vraag of de verbijsterende informatie in dit artikel correct is. ? Daarom zou  het goed zijn dat de duizenden wetenschappers die geen klimaatwetenschappers zijn en die de spijbelmeisjes steunen op dit artikel antwoorden. En wel precies op wat hier staat. “Verbijsterend !” verder lezen

Van Ypersele de Strihou liegt om de klimaathetze te ondersteunen

Doorbraak

Klimaatactivisten zijn de pseudowetenschappers en wijken zo meer af van de klimaatconsensus dan klimaatsceptici

Journalisten, politici en klimaatactivisten hebben de mond vol over de grote wetenschappelijke consensus over de opwarming van de aarde. Klimaatsceptici stellen ze hierbij voortdurend voor als totaal pseudowetenschappelijk. Klimaatactivisten echter beweren zomaar wat, en vaak volkomen in strijd met wat het IPCC vertelt. Daar komt dan weer nauwelijks kritiek op in de mainstream media.

De auteur van dit artikel is Rob Lemeire (1973), burgerlijk ingenieur. Hij was radicaal groen, nog voor dat mainstream was. Nu milieuactivisme zelf de heersende stroming is geworden voelt hij eerder de neiging om sterk op de rem te gaan staan.
In dit artikel weerlegt Lemeire een aantal beweringen van de wetenschappers die zichzelf tot klimaatspecialisten hebben benoemd en veegt de vloer aan met zogenaamd wetenschapper Jean-Pascal Van Ypersele, een van de grote inspirators van de klimaathetze.

“Van Ypersele de Strihou liegt om de klimaathetze te ondersteunen” verder lezen

Of hoe nep linkse politieke correctheid tot idiotie leidt.

Het Laatste Nieuws

Antwerpse IS-weduwen dwepen nog steeds met IS, ze gaan er zelfs voor op de vuist 

Antwerpse weduwen zitten in Koerdisch kamp in de cel. Ze hebben spijt van hun vertrek naar Syrië, zo verkondigen de gevangengenomen Antwerpse IS-weduwen Tatiana Wielandt en Bouchra Abouallal aan al wie het horen wil. Maar bij de Koerden die hen vasthouden, klinkt een heel ander verhaal. Daar heet het dat de vrouwen IS vurig blijven verdedigen en daar zelfs al voor op de vuist zijn gegaan.

Maar er is niets aan de hand. Een rechter heeft beslist dat de kinderen naar belgië mogen komen, en dus ook de moeders, want je mag kinderen niet scheiden van hun moeders. Wil er a.u.b. iemand die rechter in een dwangbuis stoppen ? En wil iemand me ook even uitleggen volgens welke weg die moeders hier al verschillende malen een rechtszaak hebben kunnen opstarten ? Wie heeft hen daarbij geholpen ? En moeten ook die mensen van goede wil niet in de cel omdat ze onze veiligheid in gevaar brengen ? “Of hoe nep linkse politieke correctheid tot idiotie leidt.” verder lezen

Een nieuwe ramp dreigt ! De toekomst van onze kinderen op ’t spel !

Het Laatste Nieuws

De magnetische noordpool verschuift in sneltempo naar Rusland, en dat heeft gevolgen

De magnetische noordpool is het punt waarnaar een kompas altijd wijst en niet te verwarren met de geografische noordpool. Het geografische noorden blijft altijd op hetzelfde punt liggen, loodrecht tegenover de zuidpool. Het magnetische noorden is een krachtveld ten noorden van Canada dat zich constant beweegt, het beïnvloedt het aardmagnetisch veld rond de aarde. Maar nu het krachtveld plots heel wispelturig wordt, dreigen wij er ook de gevolgen van te dragen.

Vergeleken bij de ramp die ons wacht door de verschuiving van de magnetische noordpool, is het klimaatprobleem een lachertje. 

Hoog tijd dat onze politiekers daar iets aan doen !

Het is nog wel niet bewezen dat menselijk handelen de oorzaak is, of meespeelt in het verschuivingsfenomeen, maar de VN zal heel zeker vroeg of laat met bewijzen komen. Moeten we daar op wachten ?

Een nieuwe taak voor ons onderwijs: stuur de kinderen de straat op om dit probleem aan te kaarten, en red belgië ! De koning zal je dankbaar zijn.

De nuttige idioten marcheren

Anuna De Wever: “Ontslag van Schauvliege is niet mijn schuld, maar het is niet leuk om haar zo verdrietig te zien

Onze boodschap is bij sommige politici nog steeds niet aangekomen”, heeft Anuna De Wever donderdag gezegd tijdens een toespraak op het Leuvense Ladeuzeplein. “We zullen echter blijven vechten tot we gehoord worden.

Wat wordt Anuna toch schitterend gecoacht !  Het moet ondertussen toch voor iedereen duidelijk zijn dat dit niet meer het werk is van een meisje van 17 jaar. Ik wil echt wel geloven dat ze zelfstandig en eerlijk met haar actie begonnen is. En ze is duidelijk een natuurtalent en geniale volksmenner. Daardoor wil ik nog aannemen dat het eerste succes haar verdienste is. Maar ondertussen is er echt wel meer aan de hand. “De nuttige idioten marcheren” verder lezen

Joke liegt ? Ja, en toch heeft ze gelijk !

Joke Chiemneyfly is a joke ! Dat heb ik niet zelf uitgevonden, maar gepikt van Zorrothustra. Dat jokerige is er nu wel even van af. Nu ben ik echt geen fan van Joke. En de cd&v is al helemaal fout, met superhypocriet en smeerboel Woutje op kop. En het is zeker zo dat Joke beter haar mond had gehouden. Maar inhoudelijk heeft ze wel gelijk. Je moet niet veel verstand hebben om te weten dat het hele klimaatgedoe een verborgen agenda dient. Alleen is Joke niet slim genoeg om haar vijand echt te benoemen. Ja, Groen is de vijand. Maar achter Groen steekt een andere belanghebber.  “Joke liegt ? Ja, en toch heeft ze gelijk !” verder lezen