Mensen in Jemen verhongeren niet, ze worden uitgehongerd

VRTNWS

Oxfam biedt ter plaatse hulp aan met proper water en voedsel. Zolang de strijdende partijen door het buitenland gesteund worden en wapens krijgen, is die hulp een pleister op een houten been. Oxfam vraagt dan ook een onmiddellijke stopzetting van alle wapenexport naar Saudi-Arabië. Het leven van veertien miljoen mensen staat op het spel. Laat dat even doordringen.

Wie een hart heeft, moet pijn lijden als hij de berichten over Jemen leest. Wat daar gebeurt is echt een schande.

“Mensen in Jemen verhongeren niet, ze worden uitgehongerd” verder lezen

Bezinning op zondag

Luc 3,21-22

Terwijl al het volk zich liet dopen, en Jezus na zijn doop in gebed was, geschiedde het dat de hemel openging en de heilige Geest in lichamelijke gedaante, als een duif, over Hem neerdaalde, en een stem uit de hemel sprak: ‘Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, in U heb ik mijn behagen gesteld.’

Wat heeft de bijbel toch met die duiven ? De duif, symbool van de vrede of van de Heilige Geest ? Heb je die rotbeesten al eens onder mekaar bezig gezien ? Ze doen niet anders dan naar mekaar pikken en mekaar wegjagen als er eten in de buurt is. Vuile egoïsten en ruziemakers ! Als zo’n misbaksel in Gods soms mooie schepping, symbool is van de Heilige Geest, staan we er niet goed voor. Maar misschien is dat juist het bewijs dat het evangelie gelijk heeft, want we staan er inderdaad niet goed voor. “Bezinning op zondag” verder lezen

Van een Duits Europa, spaar ons Heer !

De Groene Amsterdammer

Ewald Engelen: Het beste boek dat ik deze Kerst heb gelezen is Germany’s Hidden Crisis van de Duitse arbeidssocioloog Oliver Nachtwey. Het is een nuchtere analyse van de actuele toestand van de Duitse samenleving, en fungeert als spiegel van wat er mis is met Europa. Dat is meer dan wij denken. De toestand in Duitsland is namelijk veel minder florissant dan wij menen.

Ewald Engelen heeft gelijk. Niet altijd. Maar nu wel. Hij haalt zijn mosterd wel uit een boek dat ik niet zal lezen omdat het waarschijnlijk te geleerd is voor mijn beperkte hersencapaciteit. Maar de beschrijving die hij geeft van de arbeidssociologische toestanden in Duitsland is correct en maakt me kwaad. Héél kwaad omdat het proces dat Oliver Nachtwey beschrijft is begonnen in een periode dat in Duitsland, maar ook in de rest van Europa, de socialisten aan de macht waren. En die socialisten hebben de arbeiders schaamteloos verraden. “Van een Duits Europa, spaar ons Heer !” verder lezen

Crombez vergist zich

‘De sociale zekerheid is helemaal niet onbetaalbaar geworden, ze is alleen aan een stevige update toe’ ‘Steeds meer werkenden – ook tweeverdieners – raken in moeilijkheden. In armoede zelfs’, schrijft SP.A-voorzitter John Crombez. ‘Bij rechts klinkt het mantra steevast: “de sociale zekerheid vertraagt de economische groei”, maar als je weet dat de welvaart in ons land tussen 2015 en 2017 met 30 miljard toenam, is er volgens mij nog wat marge.’

Ik zou willen dat Crombez gelijk had. Al was het maar omdat hij een van de weinige politici is die nog geloofwaardig is. Nogal wat zogezegde linksen bekeren zich op dit ogenblik tot de groenen. Welnu, Almaci en Calvo hebben de geloofwaardigheid van een ratelslang. Over vlees geworden hypocrisie zoals Beke of Rutten moeten we het gewoon niet hebben. “Crombez vergist zich” verder lezen

Terzake: Cools liegt

Het Nieuwsblad

Vlaams Belang-lijsttrekker wel degelijk in verdenking gesteld.

Van Langenhove tekent voor hallucinant interview in ‘Terzake’: “U bent opnieuw manifest aan het liegen”

De tekst van het artikel lijkt correcte en volledige informatie te geven. Elk normaal denkend lezer kan daaruit slechts één besluit trekken: Cools liegt. Hier en daar zijn er schuchtere pogingen om toch de indruk te geven dat het Van Langenhove is die liegt, maar het globale besluit is duidelijk: Cools liegt. “Terzake: Cools liegt” verder lezen

Burgemeester Molenbeek na rellen oudejaarsnacht: “Vuilnisbakken in brand? Dat is een manier om te feesten”

Het belang van Limburg

In een opmerkelijk interview met ‘Terzake’ heeft burgemeester Catherine Moureaux (PS) van Sint-Jans-Molenbeek gereageerd op de rellen die op oudejaarsnacht plaatsvonden. “Eerst staken ze kerstbomen in brand en daarna vuilnisbakken”, klonk het onder meer. “Ik zou dat niet doen, maar ik stel vast dat dit in Frankrijk, België, Denemarken en Duitsland een manier om te feesten is.”

Als het nu nog niet duidelijk is, zal het nooit duidelijk worden: islamofilie leidt tot hersenverdorring.

Ter attentie van het brein van Catherine: haar bewering dat ook in Frankrijk, Denemarken, Duitsland… dit een manier van feesten is, toont enkel aan dat ook daar de islamitisch-arabisch-marrokaanse cultuur tot krapuliteit heeft geleid. “Burgemeester Molenbeek na rellen oudejaarsnacht: “Vuilnisbakken in brand? Dat is een manier om te feesten”” verder lezen

Muziek als leermeester voor het leven? Over Thuis in muziek van Alicja Gescinska

Streven, artikel van Herman Simissen

In het verpleeghuis waar mijn moeder de laatste jaren van haar leven heeft doorgebracht, trad in de grote zaal iedere maand dezelfde zanger op. Hij was niet bovengemiddeld getalenteerd; zijn repertoire was beperkt, en het bestond vooral uit liedjes die rond het midden van de vorige eeuw geliefd waren. Toch had hij elke keer groot succes: vanaf het eerste liedje zong vrijwel iedereen in de zaal met hem mee, ook degenen die voordien in een eigen wereld leken te verkeren, zich ogenschijnlijk nauwelijks bewust van hun omgeving. Op een wonderbaarlijke manier sprak de muziek hun geheugen aan, en kwamen tekst en melodie naar boven.

Kan muziek de vorming van een persoonlijkheid beïnvloeden ? Ik denk van wel. “Muziek als leermeester voor het leven? Over Thuis in muziek van Alicja Gescinska” verder lezen

Cubanen ontmoedigd door almaar sputterende economie

MO*

Cubanen ontmoedigd door almaar sputterende economie

Cuba begon het nieuwe jaar met gemengde gevoelens. Enerzijds zijn de Cubanen hoopvol over de stijl van de nieuwe president, anderzijds raken ze ontmoedigd omdat de economie maar geen verbetering brengt in hun leven.

Ja, ik weet het. Voor iedere ietwat rechtse conservatief is Cuba een voorbeeld van mislukking van het communisme. Maar toch: ik hou van dit land, zijn volk en zijn leiders ! Als Wilfried Martens dat mocht zeggen over “de Congo”, met een dictator,  in een van de armste landen ter wereld, dan mag ik dat ook zeggen over Cuba. En als je dan Cuba vergelijkt met Congo, is het een aards paradijs. Wie nu dus Cuba veroordeelt is een intellectueel oneerlijk en moreel minderwaardig iets. “Cubanen ontmoedigd door almaar sputterende economie” verder lezen

Johan Sanctorum: De tienerpooier als ultieme emanatie van het allochtone slachtofferschap

Doorbraak

Hij had geen optie, hij was broke

Groot is de verontwaardiging, politici vallen over elkaar heen om hun afkeur te uiten voor rapper Soufiane Eddyani die het nodig vond zijn maat Moreno, alias Bilal Azzouzi ( in de media enkel als Bilal A. aangeduid), een hart onder de riem te steken in zijn nieuwste nummer ‘Amigo.

Sanctorum heeft gelijk. Zowel qua de rol van de islamitische-marrokaanse cultuur, als qua de slachtoffermentaliteit. “Johan Sanctorum: De tienerpooier als ultieme emanatie van het allochtone slachtofferschap” verder lezen

Vonnis over IS-kinderen is bewijs dat sceptici van het Marrakeshpact gelijk hebben

Knack

Vonnis over IS-kinderen is bewijs dat sceptici van het Marrakeshpact gelijk hebben. Jean-Marie Dedecker laakt de Brusselse kortgedingrechter die besliste dat zes kinderen van IS-strijdsters en hun moeders naar België gerepatrieerd moeten worden. Rechters leggen hun eigen maatschappijbeeld en politieke overtuiging op via vonnissen en arresten.

Dedecker is een brulboei. Maar dikwijls brult hij raak. Zo ook hier. “Vonnis over IS-kinderen is bewijs dat sceptici van het Marrakeshpact gelijk hebben” verder lezen