De link tussen de klimaathetze en het koningshuis

Piet Colruyt, bezieler van Sign for My Future: ‘Ik zie wel potentieel in een groen-blauwe as

Piet Colruyt is de voorzitter van Sign for My Future dat je kan beschouwen als de  volwassen tegenhanger van Youth for Climate, nu ja, volwassen: het gaat eigenlijk om CEO’s van grote bedrijven die meeheulen in de klimaathetze. Wie nog een bewijs wilde van de kapitalistische belangen bij de klimaatpaniek, heeft het nu gekregen. “De link tussen de klimaathetze en het koningshuis” verder lezen

It’s the economy, stupid!

Streven

Herman Simissen

It’s the economy, stupid!

Tijdens de verkiezingscampagne van Bill Clinton in 1992, waarbij hij de strijd aanging met de zittende president George H. Bush, werd het een gevleugeld woord: ‘het gaat om de economie, sukkel!’. Bush legde in zijn campagne de nadruk op wat hij in de voorbije vier jaar allemaal al had bereikt en hoe hij dit beleid zou voortzetten – maar dat was niet wat de Amerikaanse kiezers wilden horen. Zij wilden het materieel beter krijgen – zij wilden meer werkgelegenheid, hogere salarissen, meer welvaart. Clinton begreep dat heel goed, richtte zijn campagne daarop – en won.

Herman Simissen heeft goed begrepen dat een referendum inderdaad geen oplossing is voor het deficit van ons parlementair systeem. Maar hij graaft niet diep genoeg in zijn kritiek op dat systeem. Of liever: hij veegt de kritiek op het parlementair systeem van de tafel, en denkt dat de zaak opgelost is met andere politici. Volgens hem hebben we geen ander systeem nodig, maar integere politici.

Uiteraard hebben we integere politici nodig. Het zou er maar aan mankeren. Maar is het probleem daarmee opgelost ? “It’s the economy, stupid!” verder lezen

Klimaatwetenschap gekaapt

Dwarsliggers

Klimaatwetenschap gekaapt

Onlangs nam Joke Schauvlieghe, de Vlaamse minister bevoegd voor de klimaatproblematiek ontslag. Dra bleek dat ze daartoe gedwongen werd door een groen-linkse coalitie die haar bestookte met honderden sms’jes en (inderdaad ook) door haar eigen emotionele reactie erop, inclusief een leugen. Het kot was te klein, maar niet voor de onverantwoordelijke pestjochies, want die staan op het juiste blaadje bij de media inclusief de VRT.   Er waren nogal wat mensen die van haar partijvoorzitter (Wouter Beke,  CD&V) verwacht hadden dat hij haar zou verdedigen, maar dat gebeurde niet. Begrijpelijk toen bekend werd dat ook groen-linkse leden binnen de eigen zuil (o.a. vakbond en mutualiteit) betrokken waren in deze beschadigingscampagne. Beke koos voor die talrijke kiezers, hoewel hij die later – toen de minister al dood en begraven was – wegzette als groene-extreemlinkse activisten die het klimaatthema gekaapt hadden. Deze partijpolitieke kaping mag dan voor politici die in de bubbel van de particratie leven belangrijk zijn, nog véél belangrijker is dat de wetenschap zelf gekaapt werd door diezelfde groen-linkse pseudo-wetenschappers en -activisten met een politieke agenda, die niets te maken heeft met de opwarming van de aarde.

Dit is echt verplichte literatuur voor wie objectief wil geïnformeerd worden over de klimaatproblematiek. “Klimaatwetenschap gekaapt” verder lezen

Ik beken: ik heb zilverpapier gespaard voor de negerkes

Doorbraak

Kolonialisme: tijd voor excuses

Op 11 februari publiceerde de Working Group of Experts on People of African Descent een eerste — voorlopige — verklaring over haar bezoek aan België. De Working Group bezocht ons land met de opdracht te onderzoeken hoe België omgaat met onze gemeenschap van Afrikaanse afkomst. De verklaring was niet bijzonder positief, iets dat premier Charles Michel blijkbaar verraste. België heeft nog een lange weg af te leggen Nochtans zijn de conclusies van de Working Group allesbehalve nieuw. België heeft nog een lange weg af te leggen als het gaat over het aanpakken van systemisch racisme, blank privilege, en niet in het minst het koloniale verleden.

Ik houd niet van Michaël Domen. Op Doorbraak wordt hij voorgesteld als links progressief. Ik noem dat nep links politiek correct nuttig idioot.

In zijn artikel geeft hij interessante beschouwingen, maar alles wat hij schrijft gaat uit van een rapport van Working Group of Experts on People of African Descent . Deze werkgroep van de VN wordt niet in vraag gesteld. Als ik je vertel dat de voorzitster van deze groep stelt dat Nederland moet stoppen met het sinterklaasfeest omdat zwarte piet racistisch is en een terugkeer naar de slavernij, weet je genoeg. Het gaat hier om een bende fanatici die niet bekwaam zijn om breder te kijken dan hun eigen benepen spectrum. “Ik beken: ik heb zilverpapier gespaard voor de negerkes” verder lezen

Ik ben geen rechtsgeleerde. Maar…

VRT NWS

Plus chaud que la loi?

Wat is recht? En hoe bepalen we wat rechtvaardige wetten zijn? Over deze ogenschijnlijk simpele vragen hebben een kransje briljante rechtsgeleerden en filosofen zich eeuwenlang het hoofd gebroken. Ook binnen het huidige klimaatdebat zijn deze vragen niet zonder belang. Want het antwoord hierop is misschien wel determinerend voor de aanpak van het klimaatvraagstuk binnen onze samenleving.

Een interessant artikel van Hendrik Schoukens. Schoukens is een advocaat, gespecialiseerd in milieurecht en duidelijk aanhanger van de klimaatpaniek. Hij signaleert een tendens in de rechtspraak. En hij schijnt positief te staan tegenover deze tendens. In ieder geval lees ik geen enkele kritische noot. “Ik ben geen rechtsgeleerde. Maar…” verder lezen

Bezinning op zondag

Hij sloeg nu zijn ogen op, keek zijn leerlingen aan en sprak: 
„Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort het Rijk Gods. 
Zalig die nu honger lijdt, want gij zult verzadigd worden. 
Zalig die nu weent, want gij zult lachen. 
Zalig zijt gij wanneer zij u uitstoten en u beschimpen 
en uw naam uit de samenleving bannen als iets verfoeilijks. 
Als die dag komt, springt dan op van blijdschap, 
want groot is uw loon in de hemel. 
Op dezelfde manier behandelden hun voorvaders de profeten.
Maar wee u, rijken, want wat u vertroost hebt ge al ontvangen. 
Wee u, die nu verzadigd zijt, want ge zult honger lijden.
Wee u, die nu lacht, want ge zult klagen en wenen. 
Wee u, wanneer alle mensen met lof over u spreken, 
want hun voorvaderen deden hetzelfde met de valse profeten.

Pastoors zijn het ergste ras dat God op deze wereld toelaat. Ik ben voor het celibaat, want daarmee sterft dat ras sneller uit. Als pastoors deze tekst bespreken, hebben ze de onweerstaanbare neiging om de sociale kant er van te verdoezelen. Het gaat dan niet meer over de armen op zich, maar over de “armen van geest”. En dat zijn dan de eenvoudige mensen, de mensen zonder pretenties, de mensen die niet op zichzelf vertrouwen, maar op God. Op zich is dat is mooi, maar wie de sociale dimensie van de evangelies probeert te verdoezelen, is een liberale leugenaar. “Bezinning op zondag” verder lezen

Ben ik een conservatief ?

Dwarsliggers

De conservatief is de ketter

Waarom is conservatief zijn zo een vreemde, ja bijna ketterse houding? Wie zorgt toch voor dat negatieve beeld van de conservatief? Tenzij een moslim conservatief is, is conservatisme des duivels, zeker als het des Christen’s is. Een conservatief katholiek is de grootste ketter allertijden. Het kan verkeren, zei Bredero.

Interessant artikel van Bart De Meulenaer. 

Ten gronde heeft hij gelijk: we leven in een tijd waarin de meningen en opvattingen van de mensen enorm worden beïnvloed door de media. Je moet al een sterke persoonlijkheid en bewust kritisch zijn om aan die invloed te weerstaan, en zelfs dan kan je er niet helemaal aan ontsnappen. Die invloed is zo sterk omdat communicatie een wetenschap is geworden en de beste psychologen in dienst worden genomen om de massa te manipuleren. De reclame is een overduidelijk voorbeeld. Maar ook bij het verspreiden van opinies door de reguliere media wordt gebruik gemaakt van deze technieken.

“Ben ik een conservatief ?” verder lezen

Europa en Catalonië: miskenning van de rechtstaat en de mensenrechten

Doorbraak

Spanje zet de illiberale trend in Europa

16 maanden gevangenis zonder proces

Morgen, dinsdag, begint de rechtszaak tegen negen Catalaanse politici, volksvertegenwoordigers en sociale leiders. Eindelijk. Ze zitten nu al meer dan een jaar achter tralies. Zes andere beschuldigden verblijven in ballingschap en worden vergezeld door politieke dissidenten. Ze worden gezocht voor aanstootgevende songteksten of ludieke protestacties. Samen met nog zeven andere hoge functionarissen, kregen honderden politieke activisten opgeblazen beschuldigingen op de mouw gespeld.

Wat in Spanje gebeurt is inderdaad een regelrechte schande. Nog schandelijker is de houding van “Europa”. Maar wat ik mis in dit artikel is het antwoord op de vraag: “Vanwaar komt die houding van Europa ?” Nu is dit antwoord al dikwijls gegeven: Europa ziet een afscheiding van Catalonië van Spanje als een aansporing voor andere onafhankelijkheidsbewegingen: Vlaanderen, Schotland… Hier vind je een volledige lijst van streken en bewegingen in Europa die streven naar onafhankelijkheid. Slechts enkele van die bewegingen zijn echt actief of hebben voldoende aanhang om echt iets te betekenen. Maar het voorbeeld van Catalonië zou niet enkel het vuur in Vlaanderen of Schotland kunnen aanwakkeren, maar ook slapende honden kunnen wakker maken.  “Europa en Catalonië: miskenning van de rechtstaat en de mensenrechten” verder lezen

Nonsens over rationele filosofie en religie

Doorbraak

Citaat:

Een beredeneerde catechismus

Van het ogenblik af dat religie de hulp van de filosofie inroept, is haar teloorgang onafwendbaar. Ze zoekt zich te verdedigen en zwetst zich almaar dieper het verderf in. Religie, zoals elk absolutisme, mag zich niet rechtvaardigen. Prometheus wordt aan de rots geketend door de zwijgende Kracht. Ja, Aischylos laat de gepersonifieerde Kracht geen enkel woord zeggen. Zij moet stom blijven. Zodra de religie een beredeneerde catechismus laat drukken, zodra het absolutisme een officieel staatsblad uitgeeft, is het voor allebei uit. Maar net dat is onze triomf, wij hebben onze tegenstanders tot spreken gedwongen en zij moeten ons te woord staan.

Vanfraechem heeft niet altijd ongelijk. Maar hier hangt hij de idioot uit. Het feit alleen al dat hij spreekt over “onze triomf” toont zijn onvolwassenheid. 

Op één punt ben ik het bijna met hem eens. Hij zegt: religie mag zich niet rechtvaardigen. Ik zou het helemaal met hem eens zijn als hij zou zeggen: religie moét zich niet rechtvaardigen. Voor de rest is heel zijn artikel inhoudelijk een opeenvolging van nonsens. “Nonsens over rationele filosofie en religie” verder lezen