Mindfulness

Om te beginnen moet ik melden dat ik zelf nooit aan mindfulness heb gedaan. Toch niet in de betekenis die tegenwoordig aan dat begrip wordt gegeven in onze contreien. Ik heb ook nooit een “cursus” mindfulness gevolgd. Ik heb zelfs het bekende boek van Edel Maex niet gelezen. Ik ben dat ook niet van plan. Hier onder zal duidelijk worden waarom niet.

Een en ander maakt dus wel dat ik enkel kan praten over iets waarover ik gelezen heb en waarover ik gesproken heb met mensen die er wel een cursus over gevolgd hebben. Als ik me vergis of geen volledig juist zicht heb, mogen en moeten anderen me dus verbeteren. Lees verder “Mindfulness”