De fout van het na-oorlogse socialisme

Sampol

Eric Corijn

Over de moeilijkheid nog socialist te zijn

Zoals de Derde Weg zich inschreef in de liberale dominantie, zoekt de ‘Vierde Weg’ het nu binnen een nationalistisch protectionisme

Eric Corijn brengt een mooie analyse van onze samenleving en het socialisme vandaag.

Zijn stelling dat in Vlaanderen onder impuls van Elchardus (die Conner Rousseau inspireert) het socialisme van de derde weg geƫvolueerd is naar een nationalistisch protectionisme is juist.

Maar let op zijn formulering: nationalistisch protectionisme.

Protectionisme ? Dus geen socialisme meer ? Lees verder “De fout van het na-oorlogse socialisme”