God ?

Vorige week had ik het over het principe dat het geheel meer is dan de som van de delen en dat daarin het element verbinding essentieel is.

Ik gebruikte daarvoor de metafoor van bouwmaterialen die door verbinding een geheel gaan vormen: een huis.

Hoe verandert die hoop bouwmaterialen in een huis ?

Als het om een huis gaat is het niet moeilijk: er is een bouwheer, een architect …

Als het om een toneelstuk gaat: er is een schrijver, een regisseur …

Maar als het om de schepping gaat; om de kosmos; onze planeet … ? Lees verder “God ?”