De beperking van het wetenschappelijk denken

Op het einde van mijn blog van gisteren was ik nogal scherp voor mensen die mij een ambetanterik vinden omdat ik het altijd weer heb over het kapitalisme.

Natuurlijk ben ik ontgoocheld dat ik voortdurend mensen tegenkom die de verbanden tussen de rotzooi in onze wereld en het kapitalisme niet zien.

Iedereen is niet zo slim als ik, maar bij die mensen zijn er zeker ook die slimmer zijn dan ik. En toch zien ze het niet. Ik moet mezelf dan in vraag stellen of ik het ben die zich vergist. Lees verder “De beperking van het wetenschappelijk denken”

Op weg naar het laatste terrasje

De Morgen

Jeroen Junte

‘We gaan allemaal uitsterven, volgens deze filosoof: ‘Er zit niets anders op dan het beest in de bek te kijken’

‘Apocalypsoof’ Lisa Doeland heeft geen vrolijke boodschap: niet alleen onze manier van leven is gedoemd, ook wijzelf zullen uiteindelijk uitsterven. Het heeft weinig zin dat idee te ontkennen – we kunnen het beter omarmen. Hoe sterven we op een waardige manier uit

Extinciton rebellion is een kliek narcisten die er van genieten om idealistisch te zijn. Plakbandactivisten. Lees verder “Op weg naar het laatste terrasje”

JHWH

Mozes vraagt aan God hoe hij God moet noemen bij het volk.
God antwoordt:  JHWH

(Exodus 3,13 e.v.)

Allereerst: merk op dat er in  die naam geen klinkers staan. De Joden schreven toen enkel medeklinkers. Bij de invulling van de klinkers zijn er dus verschillende mogelijkheden.

Een mogelijkheid is JaHWeH. 

Een andere mogelijkheid is JeHoWaH , Jehova. Lees verder “JHWH”

belgië Moet zich toch kunnen verdedigen ?

Het Belang van Limburg

Timmie van Diepen

“Ons land blijft zich gedragen als een eiland waaraan de boze wereld voorbijgaat

Dit artikel is betalend, maar zijn geld niet waard.

Ik kan het heel eenvoudig samenvatten: belgië besteed veel te weinig geld aan zijn leger.

Argumenten daarvoor brengt van Diepen niet, behalve dat er elders in de wereld oorlog wordt gevoerd en andere landen wél meer bijdragen aan de Navo. Lees verder “belgië Moet zich toch kunnen verdedigen ?”

De ongelovige Thomas en een christelijk communisme

Vandaag is het de eerste zondag na Pasen, maar in de katholieke liturgie spreekt met ook van tweede Paaszondag.

Voor de minder ingewijden onder jullie: een katholieke eucharistieviering bestaat uit drie grote delen: de lezingen, het offer, en de maaltijd. Ik beken dat ik niet weet of dat de officiële leer van de kerk is. 

Als ze nu al eens begonnen met dat offerdeel weg te laten …

Maar goed, in een bezinnende blog zoals deze houd ik me bezig met de lezingen. Lees verder “De ongelovige Thomas en een christelijk communisme”

Nigger

De Standaard

Lieven De Cauter

Ik werd gecanceld omdat ik de titel van de film ‘I am not your negro’ uitsprak in de les

De aanval van Vlaams Belang op de ‘woke cancelcultuur’ aan de Vlaamse universiteiten was voor Lieven De Cauter herkenbaar. Pijnlijk herkenbaar. Je spreekt de naam van een film uit en je hangt

Dit artikel is betalend.

Uit het artikel:

Een bevriende collega gaf bij een avondvertoning een schitterende inleiding op de film I am not your negro. Lees verder “Nigger”

De teloorgang van onze democratie

Ignis

Guido Dierickx sj

De culturele teeltbodem van onze democratie

Er is reden om ongerust te zijn over de toekomst van onze democratie. Lange tijd kon men menen dat een democratisch regime een definitieve verworvenheid was, althans in onze westerse wereld. Toch lijkt de democratie toch niet zo diepgeworteld als gedacht

Guido Dierickx heeft al veel behartenswaardigs geschreven. Ik heb het wel voor die man. Maar hier lult hij.

In een bepaalde passage heeft hij de lepel met de pap in de hand, maar hij slikt niet.

Citaat: Maar pessimisten vrezen dat dit culturele erfgoed thans verzwakt is, verdrongen door de cultuur van de consumptiemaatschappij en van de amusementsindustrie. Die leren de individuen uit te zien naar onmiddellijke bevrediging, zonder oog voor het algemeen belang op langere termijn. 

De analyse is juist. Maar Dierikx stelt niet de enige belangrijke vraag: vanwaar komt die cultuur van de consumptiemaatschappij en van de amusementsindustrie ? Zet er de commercialisering van zowat alles maar bij. Lees verder “De teloorgang van onze democratie”

Pasen

Voor de onwetende ongelovige die zegt dat het niet waar kan zijn: het is niet gebeurd zoals het verhaald wordt, maar het is wel waar.

Het verhaal vertelt niet zo maar een gebeurtenis, het bevat ook een diep inzicht.

Het is een getuigenis en geeft ons inzicht in de beleving van de apostelen.

Het is een mythe. En juist daardoor zo waardevol.

Je kan Pasen niet begrijpen zonder Kerstmis en Goede Vrijdag.

Goede Vrijdag en Kerstmis geven een beeld van totale machteloosheid. Een pasgeboren kind en een stervende.

Die machteloosheid is gekoppeld aan “vrede”.

Bij Kerstmis zingen de engelen “Vrede op aarde …”

De Goede Week begint met Palmzondag: Jezus die Jerusalem binnentrekt, gezeten op een ezel (net zoals bij Kerstmis), symbool van vrede. (Herlees mijn blog van vorige zondag.)

Vrede kan niet – nooit – bewerkstelligd worden door macht.

Het thema is actueel.

Het wordt tijd dat de idioten die zich opwerpen als onze leiders en ons naar de derde wereldoorlog voeren, zich eindelijk bekeren en laten inspireren door Jezus.

Jezus predikt geweldloosheid en het loslaten van macht als enige weg naar vrede.

En ja, dus ook als “de andere” me wél met macht en geweld tegemoet komt.

Ja, dat is Goede Vrijdag: als de andere geweld tegen je gebruikt en je je niet verzet, eindig je op het kruis.

Dat wekt weerstand op. Blijkbaar zijn we (nog ?) niet in staat om die weerstand te overwinnen, want de geschiedenis van de mensheid is er een van een opeenvolging van oorlogen, alsmaar meer vernietigend. 

De kruisdood van Jezus wordt een symbool van het faillissement van zijn boodschap.

Voor zijn leerlingen was zijn sterven een geweldige ontgoocheling. Ze hadden alles achtergelaten om hem te volgen en de hele onderneming eindigde in een totale mislukking. Als volgelingen van de veroordeelde, vergingen ze van de schrik om als medeplichtige aangepakt te worden, en ze trokken zich terug op een veilige plek om zo weinig mogelijk op te vallen.

Maar de vrouwen liepen minder risico en durfden toch nog buitenkomen en naar het graf van Jezus gaan. Dat treffen ze leeg aan. De verrijzenis begint met leegte. 

Laat nu de boeddhisten en mystiekers maar los.

De apostelen zijn vol geweest van Jezus. Ze blijven achter met een grote leegte. Die leegte is belangrijk: ze moeten zich eerst ontledigen van ijdele hoop. Daardoor komt er plaats voor iets wonderlijks: er ontstaat bij hen een gevoelen van weigering. Neen, het kàn niet, het màg niet en het zàl niet zijn dat we de strijd om de vrede opgeven. Vrede moét mogelijk zijn. Misschien niet vandaag. Maar ooit. Het is zeker dat ik ze niet meer zal meemaken. Maar ooit zal de wereld vrede kennen. De verrijzenis van Jezus wordt het symbool van dit geloof en nieuwe hoop en kracht voor de liefde. De verrijzenis is een mirakel: het is een mirakel dat de hoop op vrede levend blijft tegen alle oorlogen in.

Er is nog een andere dimensie: naast de grote boze wijde wereld, is er ook nog mijn innerlijke wereld.

In een Duitse dom hangt een Romaans kruis. Voor mij een meesterwerk omwille van de sereniteit in het gelaat van Jezus. Een afbeelding er van staat op mijn werkplek. Ik hoef me geen verrijzenis in te beelden: ik zie ze al in het gelaat van Jezus op het kruis.

De kerk laat veertig dagen tussen Pasen en Hemelvaart – voor Joden en christenen is veertig een belangrijk getal.

Maar Verrijzenis en Hemelvaart zijn één beweging. De hemelvaart van Jezus is de voortzetting van de verrijzenis. 

In de mate dat in mij innerlijke vrede stijgt, stijg ik mee op ten hemel.

Er zijn mensen die de verrijzenis belachelijk maken. Maar ze gebeurt. Ze is bezig in mij. Allez, toch een klein beetje.