Ottomaan doet het weer !

Doorbraak

Othman El Hammouchi

Frankrijk verklaart de oorlog aan zijn moslims

Europese waarden gelden blijkbaar enkel voor ‘stoute’ landen

Hoe zou u reageren als ik u vertelde dat er een land bestond dat van staatswege een vervolgingscampagne was begonnen tegen haar grootste religieuze minderheid? Dat hun vreedzame ngo’s en belangenorganisaties wettelijk verbiedt? Dat hun religieuze leiders verplicht allerhande verklaringen te ondertekenen en zich onder staatstoezicht te plaatsen

Ottomaan doet het weer. Eigenlijk had ik me voorgenomen om niet meer te reageren op zijn schrijfsels wegens te belachelijk. Maar soms wordt belachelijkheid misdadig. En dus is een reactie hier wel op haar plaats.

Ja, ik weet het: voor normale mensen is mijn reactie niet nodig. Die zien zo ook wel dat wat Ottomaan, het islamitisch liegsel, hier afscheidt, nonsens is. Maar ondertussen heb ik wel geleerd dat er een grote groep mensen niet meer normaal is als het over de islam gaat. Laat me hen “islamofielen” noemen. Ze willen geen enkel woord van kritiek op de islam horen. Als je toch kritiek geeft komen ze af met de meest onnozele en onware verklaringen die de rotzooi moeten vergoelijken. Ze lijken op konijnen die gebiologeerd in de blik van het serpent gevangen zitten. “Ottomaan doet het weer !” verder lezen

Alleen uit vrijheid kan je mensen het goede laten doen

Trouw (Nl)

Sjoerd Mulder

Boekbespreking: Adrien Candiard, De brief aan Filemon, gedachten over christelijke vrijheid

Hoe je mensen uit vrijheid het goede kunt laten doen

In dit dunne boekje bespreekt Candiard op toegankelijke wijze de brief van Paulus aan Filemon, die in de Bijbel amper een bladzijde in beslag neemt. In deze brief neemt Paulus het op voor een weggelopen en dus vogelvrije slaaf, Onesimus genaamd

Neen, Paulus is niet mijn geliefde apostel. Eigenlijk is hij zelfs geen echte apostel want hij heeft Jezus nooit persoonlijk gekend. Hij was een actief vervolger van de christenen tot hij zich bekeerde. Daarna heeft hij zich ontpopt tot een even actief verkondiger van de christelijke boodschap, maar ook tot een theoloog: hij  heeft gepoogd om die boodschap in een soort intellectueel keurslijf te dwingen, wat in mijn ogen de boodschap sterk verzwakt. Als hij begint over offers en lijden dat nodig was voor de redding van de mensheid, haak ik af. Het zal wel interessant geweest zijn voor de mensen in zijn tijd. Maar als je de evangelies leest en op zoek gaat naar de kern van de boodschap van Jezus werkt het meer verduisterend dan verhelderend.

Dat betekent niet dat hij geen waardevolle teksten heeft nagelaten. Zijn Hooglied van de Liefde in 1 Kor. 13 is wereldliteratuur en van ongeëvenaarde diepte en schoonheid. “Alleen uit vrijheid kan je mensen het goede laten doen” verder lezen

Het kapitalisme is een systeem

Grenzeloos

Heidi Chow

Het covid-vaccin alleen voor rijke landen?

80% van de voorraad Pfizer-vaccins is gekocht door landen die slechts 14% van de wereldbevolking vertegenwoordigen. De macht van Big Pharma en de rijkdom van de ontwikkelde wereld bedreigt de wereldwijde strijd tegen covid-19

De website Grenzeloos waar ik dit artikel gehaald heb is een orgaan van  Socialistische Alternatieve Politiek dat zich situeert in de Vierde Internationale, zeg maar bij de Trotskisten.

Huidig minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke behoorde in zijn studentenjaren tot deze marxistische strekking die in die tijd concurreerde met Amada, de huidige PVDA. 

Neen, ik reken mezelf niet tot de SAP, noch tot de PVDA. Ik weiger mezelf vast te pinnen in een vastgelegde ideologie. Gezien mijn superieure persoonlijkheid heb ik die vastheid niet nodig. Ik hecht groot belang aan mijn vrijheid van denken.

In de loop van de jaren heb ik ontdekt dat mijn denkbeelden nog het meest aansluiten bij het anarchisme.

Bij gelegenheid durf ik mezelf wel eens anarchist noemen. Maar ik hoor zeker niet tot de club, want ik zie mezelf ook niet als een marxist. Als ik anarchistische denkbeelden verkondig is dat niet omdat het anarchisme die denkbeelden propageert, maar gewoon omdat mijn gedacht toevallig overeenkomt met dat van anarchisten. 

Dit houdt ook in dat geen enkel denkbeeld vast staat. Als iemand mij met goede argumenten kan overtuigen, moet ik bereid zijn om van gedacht te veranderen. Maar, toegegeven, veel van die mensen ben ik nog niet tegengekomen. “Het kapitalisme is een systeem” verder lezen

Mijn auto, aanslag op mijn privacy

De Groene Amsterdammer

Saskia Naafs en Parcival Weijnen

De auto als datavergaarbak

‘U rijdt zo langs ons Big Mac-menu’

Over een jaar of drie zijn alle nieuwe auto’s in Europa connected. Gegevens over je auto maar óók over jouzelf worden dan non-stop naar de fabrikant geseind. Of je parkeert voor de McDonald’s, of bij een homo-strandje. Wie je contacten zijn, wat zij jou mailen. Waar komt de delete-knop

Privacy is nooit absoluut geweest. In de goede oude tijd kon je in een dorp ook niet veel voeten verzetten zonder dat iemand het gezien had. Sanseveria’s of vrouwentongen zijn door de Schepper speciaal ontworpen om vrouwen te verbergen die van achter hun vensterbanken de straat in het oog houden, al dan niet met licht gordijngeritsel. Dat betekent dat de Schepper vond dat die vrouwen een nuttige functie hadden. Of nog: absolute privacy is niet nodig en misschien zelfs onwenselijk.

Als ik een klein weergalmend protje laat, kijk ik rond om te zien of iemand het gehoord heeft. Wat zou het leven saai worden zonder deze fijnzinnige akkefietjes.

In mijn pleidooien voor een menselijke ruimtelijke ordening benadruk ik altijd dat er hoekjes moeten zijn waarin kinderen kunnen denken dat niemand ze ziet. Je kan pas genieten van de uitzonderlijke toestand dat niemand je ziet, als de normale toestand er in bestaat dat iemand je wél kan zien. “Mijn auto, aanslag op mijn privacy” verder lezen

De franse energieminister zegt wat Tinne niet wil gezegd hebben.

Doorbraak

Marc Vanfraechem

Groen gestuntel in Frankrijk

Je kunt veel kritiek hebben op België, maar zoiets zou hier toch nooit kunnen gebeuren. In Frankrijk hebben ze een minister van Ecologische Transitie die kolencentrales zal moeten openhouden of heropstarten om de continuïteit te verzekeren! Hier hebben we tenminste een minister van Energie die zelfs geen gascentrale zou bouwen. Enfin, zijzelf toch niet

Natuurlijk is het voorstel van De Wever om een alternatieve meerderheid te vormen tegen de plannen van dwaze Tinne een politiek maneuver om de regeringscoalitie uit mekaar te spelen. Maar inhoudelijk heeft hij wel gelijk.

Dwaze Tinne wordt overal voorgesteld als een zeer intelligente vrouw. Het lijkt me dat ze dat ook is. Maar intelligentie is nog geen garantie voor gezond verstand. Blijkbaar heeft dwaze Tinne daaraan wel een tekort. Daarom dan ook dat “dwaze”. Ze gedraagt zich als een fanate, bezeten door de idee dat die kerncentrales dicht moeten. Erger nog: ze is een messias die er van overtuigd is dat als zij het niet doet, het niet zal gebeuren. De combinatie van fanatisme en messianisme leidt tot belachelijkheid. “De franse energieminister zegt wat Tinne niet wil gezegd hebben.” verder lezen

Vakbonden ? Ja ! Maar !

Minverva

Maarten Hermans

Een vakbond op de werkplek maakt het verschil ‘

Bij de vakbonden heb ik een dubbel gevoel. Ja, Maarten Hermans heeft gelijk: ze maken een verschil. Het is duidelijk: daar waar er sterke vakbonden zijn, hebben de werkers het beter.

Noteer dat ik systematisch weiger te spreken over “werknemers”; en nog veel meer over “werkgevers”. Deze woorden horen bij “schoonspraak”: ze zijn bedoeld om de boel te misleiden. Let op het woordje “gever”: de ondernemer “geeft” werk aan de werker. Hoe nobel ? En moet de werker nu dankbaar zijn om zoveel goedheid van de ondernemer ? In werknemer vind je de onderliggende betekenis van werk “aan nemen”. Hij neemt de gift aan van de werkgever… Waarom is dit schoonspraak ? Welnu, omdat het totale leugen is. “Vakbonden ? Ja ! Maar !” verder lezen

Willy Kuypers, een man waarvoor ook de meest linkse respect moet hebben

Doorbraak

Nelly Maes

Willy Kuijpers, ‘stem van volkeren zonder staat’

Zijn fysieke krachten  waren verminderend de laatste tijd. Maar de moed van Willy Kuijpers bleef ongebroken, zoals het luidt in het Gebed voor het Vaderland dat hij op zijn ziekbed nog meezong

De schrijfster van dit artikel, Nelly Maes, werd ook wel Rooie Nelly genoemd omwille van haar inzet zowel op sociaal gebied als voor de emancipatie van de vrouw. Zij is samen met Coppieters en Willy Kuijpers voor mij de belichaming van een aanvaardbaar Vlaams volksnationalisme. Ook Bart Staes reken ik daarbij, ook al heeft hij zichzelf omgeschoold tot Groene.

Neen, dat betekent niet dat het volksnationalisme mijn ideologie is. Ik ben tegen élk nationalisme, en voorstander van zo weinig mogelijk staat. En de romantiek die zo kenmerkend is voor het volksnationalisme is echt niet mijn ding.

Maar het is niet omdat ik ideologisch verschil van dit sociale volksnationalisme dat ik er geen respect kan voor hebben. Ik kan de aanhangers van deze ideologie niet zien als tegenstanders zoals ik de aanhangers van het nazisme als tegenstanders zie. Ook met de socialisten, de vakbondsideologie, de pvda val ik niet samen. Toch zijn het niet echt tegenstanders. Noem het meer een verschil in mening. “Willy Kuypers, een man waarvoor ook de meest linkse respect moet hebben” verder lezen

Over hypocrieten en idioten

Doorbraak

Peter Reekmans

Beeldenstormers dragen ereteken Leopold II: ronduit beschamend

De standbeelden van Leopold II staan (weer) volop ter discussie in het licht van het wereldwijde protest tegen racisme. De hypocriete beeldenstorm op onder andere standbeelden van Koning Leopold II die bepaalde politici nu organiseren gaat voor mij echter een stap te ver. Onze geschiedenis is wat ze is. Verduidelijk ze, leg ze uit, maar verberg ze niet. Door beelden te verwijderen verander je geen gebeurtenissen

Op zich is de hele discussie over de standbeelden van Leopold II, net zoals de lulkoek over Zwarte Piet ongelooflijk onbelangrijk. Ieder denkend mens weet waar het over gaat, ook zonder die heisa. Dat nep linkse politiek correcten zich daarmee bezig houden toont hun onbegrensde bekrompenheid en onnozelheid aan.

Maar goed, de discussie is er. 

Natuurlijk zijn de standbeelden van Leopold II niet onschuldig. Of een koning met zijn botten, gekocht op kosten van de mensen, ergens in de modder gaat staan, een kinderkopje aait, een extreem banaal gesprekje voert met een madammeke met een hoed zonder hersenen onder, of op een standbeeld prijkt… altijd is het propaganda, bedoeld om de domme massa bereid te houden om het toppunt van hebzucht zijn grondwettelijk vastgelegde status van koninklijk profitariaat te blijven betalen.

De standbeelden van Leopold II zijn een verheerlijking van deze eminente vertegenwoordiger van het monarchistisch systeem. Als ik links was, dan zou ik die standbeelden gebruiken om in didactische programma’s met school-uitstappen aan de kinderen door het voorbeeld van Leopold II uit te leggen wat koningschap eigenlijk inhoudt. “Over hypocrieten en idioten” verder lezen

Over islamitisch socialisme

Wikipedia

Islamitisch socialisme

Islamitisch socialisme is een politieke filosofie die islamitische principes opneemt in het socialisme . Als term werd het door verschillende moslimleiders bedacht om een meer spirituele vorm van socialisme te beschrijven. Moslimsocialisten geloven dat de leerstellingen van de Koran en Mohammed – vooral de zakat – verenigbaar zijn met de principes van het socialisme. Ze putten inspiratie uit de vroege Medinaanse verzorgingsstaat die door Mohammed was opgericht. Moslim-socialisten vonden hun wortels in anti-imperialisme .

In een discussie met een overtuigde pvda-er met open geest beweerde ik dat de islam geen enkele socialistische inhoud heeft. Ik  haalde mijn vermeende kennis uit een voordracht door enkele leerkrachten islamitische godsdienst in het middelbaar onderwijs. Ik geef toe dat ik beschaamd ben, want “mijn” pvda-er” verwees me naar de wikipedia-bijdrage die je hierboven vindt. Laat hieruit duidelijk zijn dat er wel degelijk een islamitisch socialisme bestaat en dat dit veel eerder veel verder ontwikkeld was dan ons westers socialisme. Ik heb gisteren een klak gekocht om die vandaag te kunnen afzetten bij wijze van eerbetoon. “Over islamitisch socialisme” verder lezen

Jasmijn heeft gelijk en ongelijk

Doorbraak

Jasmijn Walldorf

 Het cryptofascisme van Van Quickenborne

België Bananenrepubliek

Stickie Quickie wil de muilkorf rond vrije meningsuiting verder aanspannen. De high van de Wetstraat doet zijn ballen naar links slaan en zijn hersencellen vreemd gaan

Natuurlijk is Van Quikcendinges een van de triestigste kwallen die er ooit in de Wetstraat hebben rondgekropen. En over de koninklijke hark en de ziekelijke drang van een beduidend deel van de onlandelijke overbevolking om in zijn majesteitelijke kont te kruipen zul je mij ook nooit een goed woord horen zeggen.

Toch heeft Jasmijn geen gelijk.

Want ze vernoemt angst en haat in één adem, en ze projecteert de juiste argumenten voor het aanvaarden van angst en uitingen van angst, zo maar op haat. Dat is niet correct, want angst is iets totaal anders dan haat.

Niemand kan mij verbieden om angstig te zijn en om die angst te uiten. Zelfs niet als die angst objectief onterecht zou zijn. Niemand kan mij verbieden om angst te hebben voor de islam en die angst van de daken te schreeuwen. (Niet dat ik angst heb voor de islam.) Islamofobie kan op geen enkele manier voorwerp zijn van verboden. Je kan angst onterecht noemen, maar je kan angst niet afkeuren. Voor angst moet je begrip opbrengen. Dat geldt ook voor islamofobie. “Jasmijn heeft gelijk en ongelijk” verder lezen