De mythologische bestorming van het Capitool

Sampol

Wouter Ryckbosch

Een Viking in het Capitool 

Voor veel rechts-extremisten staan de Europese middeleeuwen niet symbool voor een tijd van verval, maar voor een mythisch tijdperk van witte suprematie.

Natuurlijk ben ik het eens met Wouter Ryckbosch. Ik ga er van uit dat hij beroep doet op gedegen studies die niet ideologisch geïnspireerd zijn door principiële voorstanders van de multiculturele samenleving.

Heb ik iets tegen voorstanders van de multiculturele samenleving ? ik ben geen principieel tegenstander van de multiculturele samenleving. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik voorstander ben.

Als voorstander zijn betekent dat ik moet ijveren voor een multiculturele samenleving, dan ben ik geen voorstander. Je moet niet ijveren tegen en evenmin voor de multiculturele samenleving. De samenleving is iets wat gebeurt. De mens mag en moet orde brengen in de samenleving, maar hij moet ze niet màken. Om te beginnen kàn hij dat niet. De samenleving is niet maakbaar. Als ze maakbaar zou zijn, zou het maakwerk op een bepaald ogenblik af zijn. Eens de ideale samenleving gemaakt, is het evident dat ze zo moet blijven. Dat is natuurlijk nonsens: een samenleving is een proces, het resultaat van altijd nieuwe veranderingen. De oude Grieken wisten het al: “panta rhei”, alles stroomt. Je kan geen twee maal in dezelfde rivier stappen. “De mythologische bestorming van het Capitool” verder lezen

De naïviteit van de linkse idealist

Doorbraak

Michael Domen

Lumumba moest sterven van België

‘Als ik morgen sterf, dan is het omdat een blanke een zwarte bewapend zal hebben’, zei Lumumba enkele maanden voor zijn dood. Helaas, het bleken profetische woorden. Vandaag exact 60 jaar geleden werd Patrice Lumumba, de eerste democratisch verkozen premier van Congo, vermoord

Dit artikel is veel te braaf. 

De Standaard van 16/11/2001:

26 oktober: koning Boudewijn krijgt een brief onder ogen van de Belgische majoor Guy Weber, de militaire raadgever van Tshombe. Weber meldt hierin dat Tshombe een zeer geslaagde ontmoeting met Mobutu heeft gehad. ,,Complete neutralisering (en indien mogelijk fysiek) van Lumumba”, schrijft Weber, die de koning via een parallel circuit op de hoogte hield van de gebeurtenissen in Congo.

Boudewijn was persoonlijk nauw betrokken bij de affaire Katanga. Dat is ook normaal: het ging om het familiefortuin.

Die Weber had speciale betrekkingen met het koningshuis. Hij is later uit dankbaarheid voor bewezen diensten aide de campagne geworden van de afgezette koning Leopold. Nauwer kunnen betrekkingen niet zijn. De brief van Weber aan Boudewijn bevestigt dat de beslissing om Lumumba te liquideren door de samenwerking van Tshombe en Mobutu uitvoering kan krijgen. De rechtstreekse betrokkenheid van Boudewijn gaat niet enkel over de zaak Katanga, maar ook over de moord op Lumumba.

De hele zaak draait rond de financiële belangen van het koningshuis en het belgische grootkapitaal bij de erts ontginning in Katanga, dat deel uitmaakt van Oost-Congo. Ja, het Oost-Congo waar nu gevochten wordt en waar nog altijd ertsen worden ontgonnen door belgische ondernemers die banden hebben met het koningshuis. Denk aan Forrest die via zijn hulpje Pierre Chevalier dan weer banden heeft met Verhofstadt. Ook de familie Michel (leider van Europa en zijn broer nu in vivaldi) heeft belangen in Oost-Congo, net zoals de familie De Croo. “De naïviteit van de linkse idealist” verder lezen

De domheid van de ratio

Trouw (Nl)

Sieme de Wolf

Verscheen Maria echt in Amsterdam ?

Voor deze kerkgangers is er geen twijfel mogelijk

De Maria­verschijningen van Amsterdams zieneres Ida Peerdeman worden door het Vaticaan niet erkend, verklaart bisschop Hendriks van Haarlem-Amsterdam. De ‘Kapel van de Vrouwe’ die hieromheen is ontstaan, houdt hoop op een ommekeer

Jullie weten dat ik er niet voor terugschrik om de boel belachelijk te maken. Maar tot mijn eigen verbazing wil ik dat hier niet doen, al is het onderwerp ongelooflijk dankbaar.

Eigenlijk is het simpel: als een zieneres verschijningen heeft gezien, zijn er verschijningen geweest. Wat zo ’n verschijning precies inhoudt, moet je aan de zieneres vragen. Dat is wat de gelovigen doen en zij geloven de zieneres. Wat is daar eigenlijk mis mee ?

Je kan natuurlijk opmerken dat het toch merkwaardig is dat Maria niet méér verschijnt. Als ze dat kan, zou het dan de wereld niet beter maken als ze dat wat meer zou doen ?

En als je een psychologisch profiel zou maken van de zieneres zou je waarschijnlijk wel wat trekjes van hysterie aantreffen.

Er zijn zeker verschijningen gecreëerd door pastoors die gezien hadden hoeveel geld er in Lourdes binnenstroomt en die vonden dat dat bij hen in Banneux toch ook moest kunnen.

Van sponsoring door kaarsenfabrikanten heb ik niet dadelijk weet. Maar kaarsenfabrikanten deinzen natuurlijk voor niets terug. “De domheid van de ratio” verder lezen

Over Trump en Rousseau

Sampol

Wim Vermeersch

Welk pad kiest Vooruit?

In het voorjaar van 2021 verandert sp.a van naam en vervelt ze van partij naar beweging. Wat zijn de inspiratiebronnen van Conner Rousseau? En voor welke uitdagingen staat Vooruit?

Trump ! Altijd maar Trump !

De intelligente lezer vraagt zich nu dadelijk af wat Conner Rousseau te maken heeft met Trump ?  Wel, ik zie gelijkenissen tussen de Amerikaanse politiek en de politiek waar Rousseau naar toe wil.

Als je naar het Amerikaanse systeem kijkt, dan moet het toch opvallen dat de personencultus belangrijker is dan de partij.

Ken jij de voorzitter van de Amerikaanse democratische partij ? Ja, je kent haar naam omdat haar Nederlandse schoonzoon geregeld wordt opgevoerd op de VRT en je kent haar als de voorzitter van het huis van Afgevaardigden. Maar als voorzitter van de partij ?

Als je naar de feitelijke toestanden kijkt, dan zie je dat bij voorbereiding van verkiezingen binnen een partij een strijd tussen personen wordt georganiseerd. Die personen proberen een zo groot mogelijk aantal aanhangers achter zich te krijgen. Wie het wint, gaat zijn werving van aanhangers dan herhalen in een strijd tegen de kandidaat van de andere partij waarin hetzelfde is gebeurd. “Over Trump en Rousseau” verder lezen

De democratie in dienst van het kapitaal

Lava

Liza Feattherstone

Iedere politicus met “McKinsey” op hun cv is ongeschikt voor een openbaar ambt

De schandalige uitbuiting van de opiatenepidemie door McKinsey moet ons er bij doen stilstaan hoe nauw het bedrijf verweven is met het politieke establishment. We moeten ernaar streven dat op een dag de vermelding “McKinsey’s” op een cv net zo diskwalificerend werkt als een wapenfabrikant of een tabaksbedrijf

Moeten we al heimwee beginnen te krijgen naar Trump ?

In ieder geval moeten we blij zijn dat we verlost zijn van madame Bouillon, onze vorige minister van gezondheid die haar kabinet volpropte met vertegenwoordigers van de farma-industrie. En misschien moet iemand eens een lijstje maken van de samenstelling van de ministriële kabinetten van vivaldi op zoek naar zeker bekwame maar belangenvermengende figuren in dienst van het grootkapitaal. Als linkse ben ik gerust. Je zal geen linkse belangenvermengenden vinden. Om te beginnen is er geen linkse minister of staatssecretaris op Myriam Ketir na. En daarbij: met welke belangen zou een linkse zich wel kunnen verbinden ? “De democratie in dienst van het kapitaal” verder lezen

De ideale wereld vraagt om mest

De Groene Amsterdammer

Chris van der Heijden

Orwell’s donquichotteske tijd

Net als duizenden anderen toog George Orwell in 1936 naar Spanje om het fascisme een halt toe te roepen. Hij beschreef zijn ervaringen in Homage to Catalonia

Het beeld van drones die op nieuwjaar binnenkijken in de huiskamers om overtreders op de coronaregels te betrappen, doet mensen die een boek gelezen hebben aan Orwell denken.

En, neen, die drones hebben er niet gehangen, want ze zijn verboden geworden. Maar het feit alleen al dat juristen zich hebben bezig gehouden met de vraag of het wel kon, is verontrustend. Nog verontrustender natuurlijk is dat er mensen zijn die het aanvaardbaar vonden, want voor de goede zaak. “De ideale wereld vraagt om mest” verder lezen

Wat is er aan de hand met het sociale Europa ?

MO*

Hans Wetzels

Uitbuiting in Berlijn, maar strijd tegen sociale fraude komt maar pas op gang

De bouwsector kan niet zonder het goedkope werk van buitenlandse arbeiders’

Laaggeschoolde, buitenlandse arbeiders inzetten op de bouwwerf: dat is de strategie die veel Europese bouwbedrijven al jarenlang gebruiken. Ook en zeker in Berlijn. Bouwbedrijven geven er liever geld uit aan advocaten dan aan achterstallig loon voor de arbeiders. ‘Op die manier kunnen ze een enorm winstgevend uitbuitingssysteem in stand houden.’

Je kan het niet anders noemen: het is moderne slavernij. Die is nog erger dan de vroegere slavernij. Daarin was de slaaf nog eigendom en de eigenaar had er belang bij om zijn eigendom toch wat in relatief goede staat te houden. Als hij nieuwe slaven wilde, moest hij er voor betalen… Precies omdat in de nieuwe slavernij de uitbuiter geen eigenaar meer is, heeft hij ook geen enkele verantwoordelijkheid of belang bij de goede staat van zijn bezit. Kortom: het is veel gemakkelijker om een slaaf te dumpen. Dat is precies wat hier beschreven wordt. Zo zie je maar dat kapitalisten nog altijd vooruitgang maken bij hun methodes van uitbuiting.

En dan vraag je ja af: hoe is dat mogelijk ? In Duitsland ? In Europa dat toch de pretentie heeft om de wereld de les te spellen als het gaat over mensenrechten ? Ik begin te geloven dat het voor de moderne kapitalist beter uitkomt om op te komen voor de gelijkwaardigheid van transgenders dan voor werkvolk.

Maar waar maak ik me zorgen om ? Europa gaat er toch iets aan doen ? Er gaan toch wetten komen die dit soort wantoestanden onmogelijk maken. Oh ja ? “Wat is er aan de hand met het sociale Europa ?” verder lezen

Hoe links zijn Ecolo en Groen ?

Doorbraak

Koen Metsu en Julien De Wit

Belangenconflict bij Ecolo?

Coup de théâtre in de Wetstraat na een vraag van de N-VA Kamerfractie aan staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Diversiteit Sarah Schlitz. N-VA stelde zich vragen bij de toekenning van federale subsidies aan het Collectif Contre l’Islamophobie en Belgique (CCIB). De fractie vroeg deze subsidies tijdelijk op te schorten voor nader onderzoek door de Staatsveiligheid

Om te beginnen: wat is er aan de hand als een partij schrik heeft van een onderzoek door de Staatsveiligheid ? In ieder geval is er iets te verbergen. Het erge hieraan is dat Ecolo dus wéét dat er iets te verbergen is. En als het dat weet, weet het ook wàt er te verbergen is.

Hoe komt het dat Ecolo dat doorgaat voor een linkse partij, religieuze actiegroepen steunt die af willen van de scheiding van kerk en staat ?

Lees hierbij dit artikel op VRTNWS

Blijkbaar is Ecolo ernstig geïnfiltreerd door extremistische moslims. Dat de partij de vraag van de N-va afwijst toont aan hoe groot de invloed van deze extremisten is.  “Hoe links zijn Ecolo en Groen ?” verder lezen

Capitol Hill, Amerika op zijn best

De Wereld Morgen

Lode Vanoost

Hier ging 350 jaar Amerikaanse geschiedenis aan vooraf

Tijdens de bestorming van het Capitool in Washington DC deed president-elect Joe Biden een oproep aan president Donald Trump om zich hier van de te distantiëren. Hij zei ook “This is not who we are”. Integendeel, dit is pure ‘Americana’. Het is al te gemakkelijk om dit alleen maar extreem-rechts fascisme/racisme te noemen. Dat is het zeker, maar er is veel meer aan de hand. Deze maatschappij is ziek (en in feite kan je dit ook van de onze zeggen)

Vooraan de jaren 80 zat ik met enkele reisgenoten aan de toog van de cafetaria van een motel ergens in de velden van Amerika. Wat verder zat daar ook een man die al een pintje meer op had dan wij. Hij komt naar ons toe met de altijd terugkerende vraag: “Where do you come from ? “ In die tijd antwoordde ik nog Belgium. Nu zou dat Flanders zijn. Op zich maakt het niet uit, want Belgium is al even onbekend als Flanders. Bleek die man van belgische afkomst te zijn, maar hij sprak geen “belgisch” meer. We slaan dus een praatje en dan nodigt hij ons uit om een pintje te komen drinken in “his place”. Hij zorgt voor het vervoer. We laten ons overhalen, stappen bij die man in zijn truck en hij rijdt 66 km naar his place een houten barak tussen autowrakken – het klassieke beeld. Wij drinken er ééntje uit blik en hij brengt ons terug naar het motel. Tussen zijn place en het motel lag de grote leegte. Heel ver, aan de horizon hebben we drie maal een woning gezien. Iedere dag reed die mens 120 km om zijn pintje te gaan drinken aan de enige toog in de buurt. “Capitol Hill, Amerika op zijn best” verder lezen

Over liefde en De Croo

Trouw (Nl)

Lodewijk Dros

Liefde is niet wat je voelt, maar wat je doet   

Vaste prik in romans, ­romannetjes en poëzie: ze gaan vaak over liefde. Net als films. Wat boeken en bioscoop aanreiken, is daarnaast conflict, spanning. Geen liefdesgeschiedenis kan zonder. Tot zover niets nieuws. Maar Anna Mense ontdekte iets vreemds, vertelt ze in de Wetterauer Zeitung. “Waarom, vroeg de Duitse filosofe zich af, “zitten er zoveel negatieve gevoelens in de liefde ?”

Trouwe lezers van mijn blogs weten dat ik altijd opnieuw terugval op dat korte zinnetje uit de eerste brief van Johannes: God is liefde. Dat stelt natuurlijk dadelijk de vraag: wat is dat eigenlijk die liefde ?

Laat me allereerst stellen dat liefde niets van doen heeft met verliefdheid. Merk dan ook maar meteen op dat negentig procent van de literatuur over liefde, eigenlijk gaat over verliefdheid. In die literatuur kan je dus niets leren over liefde.

Nu is het natuurlijk zo dat verliefdheid als eerste gevoelen van aantrekkingskracht tussen mensen, kan overgaan in liefde. De meeste relaties kennen eerst een fase van verliefdheid. Minder voorkomend, maar misschien waardevoller is de liefde die als eerste fase de vriendschap heeft gekend. “Over liefde en De Croo” verder lezen