Het ene terrorisme is het andere niet.

De Wereld Morgen

Lode Vanoost

2 augustus 1980: extreemrechts vermoordde in Bologna 85 mensen, de grootste terreuraanslag in Italië ooit

Een interessant verhaal en natuurlijk is de veertigste verjaardag van vorige zondag een goede aanleiding om het nog eens te vertellen. Toch bekroop me al snel een verontrustend gevoel: wat is eigenlijk de échte reden waarom Vanoost dit brengt ? “Het ene terrorisme is het andere niet.” verder lezen

De opgave voor links in tijden van black lives matter

Grenzeloos

Dylan van Rijsbergen

De red-baiting van BLM

Eind juni schreef de rechtse journalist van RTL Nieuws, Roderick Veelo, een column over Black Lives Matters, waarin hij de actiegroep aanduidde als ‘marxistisch’. De term werd onmiddellijk gretig overgenomen op de sociale media: nu had radicaal rechts Nederland eindelijk een ingang om een van de succesvolste antiracistische emancipatiebewegingen ooit de mond te kunnen snoeren

Natuurlijk is dit artikel eenzijdig. Je kan de beschuldigingen tegen rechts even goed gewoon omdraaien. Links doet juist hetzelfde. Vervang communisme door fascisme en Stalin door Hitler, en je beschrijft precies hetzelfde fenomeen.

In reguliere berichtgeving zou deze eenzijdigheid me storen. Bij Grenzeloos niet: we weten dat deze website niet de bedoeling heeft om objectieve informatie te brengen, maar links opiniërend is. Als de informatie waarop die opinie steunt correct is, is de zaak in orde. Of ik het dan eens met die opinie is een andere zaak. “De opgave voor links in tijden van black lives matter” verder lezen

Heeft het leven zin ?

Trouw (Nl)

Frank Martela

Wat de zin van het leven is? Volgens filosoof Frank Martela moeten we die vraag niet langer stellen

Hoe leid je een zinvol en betekenisvol bestaan? De jonge Finse filosoof Frank Martela stelt voor: zoek niet naar ‘de zin van het leven’, maar naar zin in je eigen leven

Heeft het leven zin ? Heeft mijn leven zin ? Heb ik zin in leven ?

Dit artikel geeft interessante inzichten, maar… Ik vind altijd wel een maar.

Martela beschouwt zichzelf als wetenschapper. Vandaar heeft hij de neiging om de wetenschap als belangrijker dan “geloof” te beschouwen. Je zou kunnen stellen dat hij vindt dat “zijn” wetenschap “geloof” kan vervangen. Ik vind dat pretentieus. Als je aan de religieuze mens verwijt dat hij pretentieus de mens als het centrum van de wereld beschouwt, moet je oppassen dat je zelf  niet pretentieus wordt. Zo bijvoorbeeld gaat hij er van uit dat de wetenschap dat er miljoenen sterrenstelsels en waarschijnlijk ook leven elders zijn, aantoont dat de mens niet het centrum is. Dat is natuurlijk nonsens. Dat er miljoenen sterrenstelsels zijn is een wetenschappelijke vaststelling. Of de mens het centrum is, is een existentiële vraag. Overigens: bij mijn weten is de wetenschap nog altijd  niet bekwaam om vast te stellen waar het centrum van de wereld zich bevindt. Dus kan ze ook niet vaststellen dat zich daar niet de mens bevindt. Ik spot er nu mee, maar mijn voorstelling van zaken toont aan dat de wetenschap haar boekje te buiten gaat. “Heeft het leven zin ?” verder lezen

Een sterker sociale zekerheid na corona ? Ik geloof er niets van.

Sampol

Kim Bosmans en Jessie Gevaert

Leg eindelijk die eerste steen

Bouwpakket voor een beter arbeidsmarktbeleid en een groots huis der sociale zekerheid (zonder koterij)

Raar maar waar: ik ben het met alles eens. Daarom slechts enkele bijdenkingen.

Het is ondertussen een vervelende gemeenplaats geworden: in dit onland zijn de bevoegdheden hopeloos versnipperd. Zonder homogene bevoegdheidspaketten met bijhorende financiering zijn er geen oplossingen mogelijk en blijft het ploeteren in de modder. Er zijn praktisch geen thema’s waarop Vlaanderen, Wallonië en Brussel het eens zijn en ik zie geen enkel thema waarbij het belgische niveau een meerwaarde biedt. De weg naar homogene bevoegdheidspaketten kan dus enkel via confederalisme gaan.

Voor een beetje sociaal mens is een sterke sociale zekerheid een evidentie. Er lopen nogal wat veel slechts een beetje sociale mensen rond. Er zijn ook nogal wat mensen die groot voorstander zijn van de sociale zekerheid, niet omdat ze voor solidariteit zijn, maar omdat ze graag beroep doen op het manna van de sociale zekerheid. Op deze voorstanders van de sociale zekerheid zullen de auteurs van dit artikel geen beroep kunnen doen in hun ijveren voor uitbreiding van de sociale zekerheid naar groepen die nu uit de boot vallen.  “Een sterker sociale zekerheid na corona ? Ik geloof er niets van.” verder lezen

De toekomst van onze helden

MO*

Bieke Purnelle

Dankbaarheid voor zorgverleners is soms een rookgordijn dat veel lelijks verhult

Dank u, maar nee, dank u

Bieke Purnelle maakt zich zorgen over hen, die voor ons moeten zorgen, nu de voorspelde tweede golf ons overspoelt, alsof we niet wisten dat ze zou komen. Terwijl men in de Wetstraat talmt, kibbelt en economische rampspoed afkondigt doen zij gewoon verder, omdat iemand het moet doen

Bieke Purnelle heeft al dingen geschreven waar ik kwaad van werd. Maar nu heeft ze gelijk, en dus word ik ook  nu weer kwaad. Maar niet op haar, maar op deze rotwereld en het krapuul dat deze wereld zo rot maakt.

Ik denk dat het woord helden niet goed gekozen is. Maar een semantische discussie brengt niets bij. Dat mensen in de zorg helden worden genoemd, doet me denken aan de grote socialist Achille Van Acker die de mijnwerkers uitriep tot ereburgers van dit onland. Ondertussen crepeerden die mensen wel door de stoflong. 

Nu  heeft de federale regering ondertussen een zogenaamd historisch akkoord gesloten met de vakbonden van het verzorgend personeel en zal er 1 miljard euro worden vrijgemaakt om de lonen, en arbeidsomstandigheden te verbeteren. Die regering wordt daarom alom geprezen. De loftrompetten worden geblazen. En dat is grappig. Want die federale regering brengt als zodanig niets bij aan dat geld. Het is ons geld. Het komt van de belastingen. Ofwel zullen wij die 1 miljard betalen door belastingverhogingen. Ofwel zal die 1 miljard worden afgetrokken van wat andere mensen zouden krijgen. “De toekomst van onze helden” verder lezen

Biedt een burgerdemocratie de oplossing ?

Knack

Dirk Holemans

‘Een gedachtenexperiment: wat als politici burgers écht ernstig nemen?’

Misschien is het geen slecht gedacht in deze tijden: een gedachtenexperiment om de democratie in ons land nieuw leven in te blazen, schrijft Dirk Holemans van Oikos.

Dirk Holemans is een verstandig man en ik denk dat zijn gedachtenexperiment aandacht verdient en kansen moet krijgen. Hij situeert zijn voorstel in het kader van klimaat, milieu, duurzaamheid. Als de idee écht een verdieping van de democratie betekent, moet het ook voor andere aspecten van het samenleven worden gebezigd. Voor Holemans gaat het om de milieuproblemen en moeten die sociaal rechtvaardig worden aangepakt. Fijn ! Maar ik wil, andersom, dat de sociale rechtvaardigheid het hoofdthema is en die sociale rechtvaardigheid moet dan milieuvriendelijk worden aangepakt.  “Biedt een burgerdemocratie de oplossing ?” verder lezen

De overheid heeft geen recht op mijn vertrouwen.

Doorbraak

Ronny Vidts

Is privacy een killervirus ?

Nood aan pragmatische aanpak voor contact tracing

De voorbije weken kregen we steeds te horen dat we corona maar niet onder controle krijgen omdat de zogenaamde ‘contact tracing’ voor geen meter werkt. Die contact tracing werd maanden geleden in het leven geroepen. Het doel is in kaart te brengen met wie een covid-19-patiënt in contact is gekomen. En wie hij of zij dus mogelijk heeft besmet

Het is opvallend hoeveel kritiek we horen over die zogenaamde contact tracing (waarom moet dat weer in het Engels ? ), of liever: over het feit dat ze niet functioneert. Maar we horen weinig over de oorzaken van de problemen.

Dit artikel belicht één van die oorzaken.

Ik ben zeker geen specialist, en heb te weinig nagedacht om echt diepgaand te kunnen spreken over privacy. Eigenlijk is het voor mij eerder een ver van mijn bed show. Kwaad doe ik enkel in het geniep, ver van de camera’s. Van de ene kant besef ik natuurlijk wel dat privacy een noodzaak is voor een (toch een beetje) vrij bestaan. Van de andere kant is volledige privacy gewoon onmogelijk.  “De overheid heeft geen recht op mijn vertrouwen.” verder lezen

De uitbuiting van arbeidsmigranten is een schandaal. En het zal nog erger worden.

Trouw (Nl)

Romana Abels

Corona maakt zichtbaar wat iedereen eigenlijk al wist over de uitbuiting van arbeidsmigranten

‘Pretty Little Thing’, een Boohoo-merk, in station Canary Wharf DLR in Londen in 2018.Beeld Reuters De rapporten over slechte arbeidsomstandigheden van de mensen die van elders in west-Europa komen werken in land- en tuinbouw, vleesverwerking of kledingindustrie lagen al jaren in diepe overheidsladen. In coronatijd komen ze opeens weer boven

Jullie weten wat ik denk over de migratie. Politiek correcten zijn onvoorwaardelijk voorstander vanuit de idee dat iedere mens het recht heeft om te wonen en werken in een gebied waar het goed is om leven. En dus mogen mensen die nu elders in slechte omstandigheden leven, naar hier komen. Want hier is het goed.

Als ik me tegenstander toon van de migratie word ik door de politiek correcten dadelijk uitgemaakt voor egoïst, racist (als het enigszins mogelijk is), en bekrompen navelstaarder. Dat is zeker zo als ik me ook nog als Vlaming laat kennen. Maar waar halen die politiek correcten het dat de migratie zo maar tot een beter leven van de migranten zou leiden ? De toestanden zoals beschreven in het artikel van Trouw geven in ieder geval aan dat migratie niet zo maar automatisch tot een beter leven leidt. “De uitbuiting van arbeidsmigranten is een schandaal. En het zal nog erger worden.” verder lezen

Is kunstenaar een essentieel beroep ?

Knack

Paul Dujardin

‘Net als dokter is kunstenaar een essentieel beroep’

Het land brengt op 21 juli hulde aan al die werknemers in cruciale sectoren en essentiële diensten die het onmogelijke hebben gedaan om het dodelijke coronavirus te bedwingen en de bevolking te beschermen. ‘Eén groep leverde daartoe een niet te onderschatten bijdrage: de kunstenaars’, zegt ceo Paul Dujardin van BOZAR.

Als Dujardin eerlijk is, heeft hij toch niet goed nagedacht. In ieder geval is de basisidee van zijn artikel niet juist: kunstenaar is geen essentieel beroep.

Hij haalt artikel 23 van de grondwet aan waarin gesteld wordt dat ieder mens recht heeft op culturele ontplooiing. Laat me culturele ontplooiing voor het gemak nu maar vereenzelvigen met kunst.

Hij stelt ook terecht: “Kunst, hoe experimenteel, ondoorgrondelijk of lichtvoetig ook, is de kern van onze identiteit.”

Maar ondertussen heeft hij ongemerkt de overstap gemaakt van kunstenaar naar kunst. En, nog verder: van kunstenaar naar beroepskunstenaar. Voor wie geen beroepskunstenaar is, is de coronacrisis geen probleem.

Welnu: kunst is essentieel, maar beroepskunstenaar is géén essentieel beroep.

Inderdaad: kunst is essentieel. Maar je gaat kunst toch niet laten samenvallen met “beroepskunst” ? De duizenden amateurtoneelgezelschappen, -fanfares, -harmonies -beeldende kunstenaars zijn toch ook kunst of cultuur ? “Is kunstenaar een essentieel beroep ?” verder lezen

Stop dat gezever over eenzaamheid

Doorbraak

Lore Baeten

Gaat alles goed?

Het zijn soms eenzame weken geweest tijden corona. Ook mij overviel het soms bij het gemis van de knuffels van mijn grootmoeder, de familiefeesten en afterwork afspraakjes met vriendinnen

Eigenlijk heb ik het gehad met al dat gedoe over eenzaamheid. Ja, ik weet het: dat klinkt hard en is het ook. Maar er zit ook bekommernis in met al die eenzame mensen die worden opgeroepen om hulp te zoeken. Als je onderzoekers loslaat op mensen met vragenlijsten over hun problemen, creëer je problemen bij die mensen. Vraag mij of ik me soms eenzaam voel, en natuurlijk antwoord ik “ja”, en gewoon door er aan te denken dat ik me soms eenzaam voel, voel ik me nu eenzaam. Als je de kranten vol schrijft met artikels over oude mensen die alleen en eenzaam zijn, en die oude mensen lezen die artikels dan gaan ze zich nog in fout voelen als ze het niet erg vinden om alleen te zijn. Als je voortdurend berichten de wereld instuurt over mensen die onder iets lijden, gaan mensen die hetzelfde meemaken, maar er niet onder lijden, er toch onder lijden. “Stop dat gezever over eenzaamheid” verder lezen