Neen, covid is geen Vlaams-Waalse tegenstelling

Doorbraak

Koen Tanghe

Covid-19: Vivaldi ontkent de confederale realiteit

Waarom hebben we nog steeds geen operationele coronabarometer? Midden september was het voorbereidend werk ervoor al klaar. De toenmalige premier Sophie Wilmès (MR) stuurde het echter terug naar de tekentafel

Laat me al maar dadelijk duidelijk zijn: ik ben het niet eens met Tanghe als hij aanklaagt dat Waalse of Brusselse patiënten zullen moeten opgevangen worden door Vlaanderen. Zelfs als er morgen een echte staatsgrens zou zijn zou het niet meer dan normaal zijn dat Vlaanderen ter hulp schiet. Solidariteit mag geen grenzen kennen. Dat de Franstaligen persoonlijk losser met een en ander omspringen of dat de Franstalige overheid op een misdadige manier in de fout is gegaan, is hierbij niet terzake: elke patiënt heeft recht op hulp. Je kan een Brusselaar toch niet in de steek laten omdat de Brusselse minister president, een Parti Socialiste creatuur, een omhooggetrokken crimineel is ? “Neen, covid is geen Vlaams-Waalse tegenstelling” verder lezen

Het is hoopvol dat Alexander De Croo…

Knack

Johan Velghe

Vlinks streeft naar een sociaal, rechtvaardig en inclusief Vlaanderen met maximale autonomie.

‘Vandaag is een dag van verzet tegen armoede. Maakt de regering er 365 dagen van?’

‘Het is hoopvol dat Alexander De Croo al bij aanvang van zijn allereerste toespraak in het parlement op de noodzaak van armoedebestrijding wees’, schrijft Johan Velghe van Vlinks op de Internationale Dag van Verzet Tegen Armoede. ‘Armoede is immers meer dan een lege portemonnee.

Johan Velghe is zeker een Vlaming met het hart op de juiste plaats. Maar hoe is het mogelijk dat hij gelooft dat vivaldi echt de armoede zal aanpakken ? Ja, natuurlijk zijn er de beloften. Maar hij haalt zelf aan dat die er ook waren bij de opeenvolgende federale en Vlaamse regeringen, en dat er van die beloften niets in huis is gekomen. Is er enige reden om te denken dat het met vivaldi anders zal gaan ? Ik heb in eerdere blogs al aangegeven dat vivaldi er gekomen is om de belangen van het belgische grootkapitaal te dienen. Dat geeft niet veel hoop.

Overigens zou ik van een Vlaming ook verwachten dat hij niet enkel de Vlaamse regering vernoemt bij de falende instanties. In Wallonië is ondanks de jaarlijkse miljarden transfers uit Vlaanderen de armoede verhoudingsgewijze sterker gestegen dan in Vlaanderen. Over de ramp Brussel spreken we niet. 

Ik zeg dit niet zomaar om wat communautair gekibbel op gang te brengen, maar wel omdat dit er op wijst dat het niet zo simpel is. De vraag is of een regering nog wel veel vat heeft op de armoede. “Het is hoopvol dat Alexander De Croo…” verder lezen

Een zonnetje aan de Europese hemel: het minimumloon

Minerva

Stan De Spiegelaere

Krijgen we straks een Europees minimumloon?

Werk moet lonen. Iemand die werkt, moet een inkomen verdienen dat hem of haar een goed leven geeft. Dat heeft ook de Europese Unie ondertussen begrepen. Zowel de voorzitster van de Europese Commissie (Ursula von der Leyen) als de eurocommissaris voor Werk en Sociale Rechten (Nicolas Schmit) zetten hun gewicht achter een voorstel om een Europees Minimumloon in te voeren

Voorwaar, even was ik op weg naar ontroering. Zouden liberale toppolitici dan toch begaan zijn met mensen die minder geluk hebben gehad in het leven ? Zou de deugd van medeleven op wonderbaarlijke manier tot bloei zijn gekomen op gronden waarvan ik dacht dat ze dor waren ? Heeft de Heilige Geest eindelijk aan kracht gewonnen ?

Of worden de cenakels van de Europese macht plots doordrongen door een groot gevoel voor rechtvaardigheid ? Is het besef daar doorgedrongen dat er iets mis is met een samenleving waarin mensen zichzelf, of tenminste een overgroot deel van hun leef-tijd en arbeidskracht, verkopen aan anderen die daar dan rijk van worden terwijl de werkers heel hun leven moeten blijven wroeten om het hoofd boven water te houden ? “Een zonnetje aan de Europese hemel: het minimumloon” verder lezen

Kan een ruimteschild het klimaat redden ?

Streven

Nynke van Uffelen

De geo-revolutie

Zij die woke zijn, leven met het idee dat we gedoemd zijn als we de 1,5ºC-grens overschrijden. Er is nog hoop, maar snelle systemische veranderingen zijn nodig om de aarde niet te vertrappelen met onze voetafdruk. Maar wat als ik u vertel dat er een plan B bestaat? Een manier om onze hachjes alsnog te redden? Een reeks technologieën die het laatste oordeel uit kunnen stellen

Ja, nu begeef ik me op glad ijs. Want dit artikel brengt een interessant thema aan, maar blinkt verder uit in het stellen van vragen zonder antwoorden te geven. Ga ik nu de pretentie hebben om wél de antwoorden te kennen ? Welnu, waarom niet eigenlijk ? Als iemand een artikel schrijft dat waard genoeg is om in het onvolprezen Streven te verschijnen, moet hij natuurlijk een bepaalde zekerheid hebben over de waarde van zijn inzichten en stellingen. Ik echter schrijf slechts een blog en kan me permitteren van te zeggen: dit is wat ik denk. Denk jij het er het jouwe van. Als je maar denkt. “Kan een ruimteschild het klimaat redden ?” verder lezen

Hoe staat links tegenover de corona-klimaat chronische nood toestand ?

Grenzeloos

Simon Butler

Oorlogscommunisme? Corona, klimaat, chronische noodtoestand

Er lijkt een groot verschil te bestaan tussen de collectieve reactie van kapitalistische regeringen op de covid-19 pandemie en hun reactie op de klimaatnoodtoestand. Covid heeft het functioneren van veel bedrijven en zelfs hele industrieën snel en draconisch veranderd. In het ene land na het andere zijn grote delen van de economie gesloten en is de productie verschoven naar sociale behoeften, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen, handreinigers en beademingsapparatuur.

Een interessant artikel omdat het vanuit een goed uitgangspunt een waardevolle analyse brengt van belangrijke aspecten van de menselijke samenleving van vandaag. Voor mij gaat het om belangrijke aspecten, maar daar waar Andreas Malm blijkbaar het klimaat en covid-19 als de belangrijkste aspecten beschouwt en in ieder geval enkel van die twee problemen uitgaat, blijf ik er bij dat armoede, migratie, islam, overbevolking, manipulatie zeker even belangrijk zijn. Voor mijn part zet je er ook maar de dreiging van een derde wereldoorlog bij. Evenzeer lijkt het mij duidelijk dat alle problemen met mekaar verbonden zijn.

Voor Malm lijken het klimaat en covid zich van de andere problemen los te maken doordat ze om hoogdringende oplossingen vragen. Het is vijf voor twaalf en volgens sommigen al vijf na twaalf. Ik weiger mee te gaan in die dramatiek en de pogingen tot het opwekken van paniek. Natuurlijk moeten we werk maken van klimaat-maatregelen. Maar we moeten ons daarbij geen illusies maken: het klimaat is geen bootje dat je met een beetje draaien aan het roer van richting kan laten veranderen. Maar ik wil aannemen dat ik me hierin kan vergissen. “Hoe staat links tegenover de corona-klimaat chronische nood toestand ?” verder lezen

Over goed doen en olifanten

Trouw ( Nl )

Peter Henk Steenhuis

Interview Jabik Veenbaas en Willem Visser

Het goede doen ? Kijk naar jezelf met de blik van aan buitenstaander

Wat zet ons aan tot deugdzaam gedrag? Die vraag staat centraal in het net vertaalde standaardwerk ‘De theorie over morele gevoelens’ van de Schotse verlichtingsfilosoof Adam Smith. Aan de hand van hun favoriete passages beantwoorden inleider Jabik Veenbaas en vertaler Willem Visser deze vraag

Ja, waarom eigenlijk probeert een mens het goede te doen ? Ik ga er hier maar van uit dat inderdaad ieder “normaal” mens streeft naar deugdzaamheid. Vraag me nu niet wat “normaal” is.

Je kan de vraag beantwoorden door de mens te zien als wat hij oorspronkelijk is: een kuddedier. Een dier dat in een kudde geboren wordt leert al snel welk gedrag de kudde verwacht: wat mag en niet mag. Dat valt nog niet samen met het goede als je dit begrijpt als goed zijn voor anderen. Daarvoor moet je de kudde ook zien als een groep die zichzelf in stand probeert te houden. Het overlevingsinstinct dat in groep beleefd wordt. De kudde zal er dus alles aan doen om het leven van ieder lid van de kudde te beschermen en te verdedigen. Daarin ligt de kiem voor medelijden en inzet voor anderen. “Over goed doen en olifanten” verder lezen

Vivaldi: wie trekt aan de touwtjes ?

De Wereld Morgen

Geoffrey Geuens

Vivaldi: wie trekt aan de financiële touwtjes? 

De familiefoto van Vivaldi ziet er bijna perfect uit. Maar als we het plaatje van naderbij bekijken, voelen we toch een licht onbehagen, en zelfs enige ongerustheid, over het profiel van de ministers die de overheidsfinanciën en de heropleving van de Belgische economie in handen moeten nemen

Een ontluisterend artikel dat iedereen die nu zo enthousiast is over vivaldi op zijn minst aan het denken zou moeten zetten. 

Ik heb het zelf in eerdere blogs al aangehaald: alle financieel strategische posten van vivaldi zijn in handen van lakeien van het belgische grootkapitaal. 

Premier: De Croo

Financiën: Van Peteghem

Begroting: De Bleeker

Relance: Dermine

Tel daar ook maar Buitenlandse Zaken bij: Wilmès

De enige post die nog interessant zou kunnen zijn voor die kliek is die van ontwikkelingssamenwerking. Daar vinden we Meryame Ketir terug. De enige die niet kan verdacht worden van banden met het grootkapitaal. Ik ben benieuwd wat haar budget en slagkracht zal zijn. “Vivaldi: wie trekt aan de touwtjes ?” verder lezen

Van identiteit naar internationale solidariteit

Doorbraak

Matthias Storme

Onze meervoudige identiteit

Weinig begrippen zijn vandaag moeilijker te vatten en meer omstreden dan het begrip identiteit. Enerzijds vereist een natie om werkzaam te zijn dat de leden ervan zich er tot op zekere hoogte mee identificeren, met name door middel van klassieke ingrediënten zoals taal, gemeenschappelijke geschiedenis, religie, gemeenschappelijke overtuigingen over eerbaarheid en fatsoen

Telkens opnieuw ondervind ik dat mensen niet precies weten waarover ze het hebben als ze de woorden staat en natie gebruiken.

Een staat is een grondgebied met een eigen onafhankelijk bestuur, en met een hiërarchische, politieke organisatie die gezag uitoefent over de plaatselijke bevolking. Het staatsgezag is gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met het geweldsmonopolie, het alleenrecht van de overheid op het gebruik van geweld. (Wikipedia).

belgië is een staat. Maar deze staat heeft een aantal onderwerpen van het bestuur gedelegeerd naar deelstaten (Vlaanderen, Wallonië)

Een natie is ook een staat, maar daar komt bij dat de bevolking op een of andere manier tot een gemeenschapsgevoelen is gekomen. Zoals Storme zegt, spelen daar taal, gemeenschappelijke geschiedenis… een rol in.  “Van identiteit naar internationale solidariteit” verder lezen

De nep linkse politiek correcte nuttige idioten en ons onderwijs

Doorbraak

Pieter Van den Bossche

Elke onderwijshervorming leidde tot meer kwaliteitsverlies

Klassieke talen staan voorlopig nog garant voor een scherpe vorming

Afgelopen week ontspon zich tijdens de les Latijn een discussie onder mijn leerlingen. Dat gebeurt eerlijk gezegd wel vaker. Gerealiseerde leerplandoelen afvinken blijft nu eenmaal ondergeschikt aan het prikkelen van de pubergeest. Onderwerp van gesprek was deze keer de zin en onzin van het lezen van… boeken. Papier vol met letters dus. Zo jaren ’90 allemaal. Enkele van mijn jonge beeldenstormers kraaiden dat lezen per definitie saai is

Het gebeurt bijna nooit. Maar echt: ik heb geen enkel woord van negatieve kritiek op dit artikel van deze leraar klassieke talen.

In een blog van nog niet zo lang geleden heb ik het al betoogd: de vakken Latijn en Grieks zijn de enigen die het kritische denken ontwikkelen.

Uiteraard kan je even goed logisch leren denken in het vak wiskunde. Maar logisch kunnen denken is niet genoeg. Ik kom voortdurend mensen tegen die logisch kunnen denken, maar ook niet meer. Logisch denken gaat over een nodige vaardigheid zoals kunnen lezen. Kritisch denken gaat over de inhoud: dat waarvoor je die vaardigheid kan gebruiken. “De nep linkse politiek correcte nuttige idioten en ons onderwijs” verder lezen

Nu al de slechtste energieminister ooit: Tinne Van der Straeten

Knack

Energieminister Tinne Van der Straeten (Groen): ‘De kerncentrales sluiten in 2025’

Kersvers minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) verzekert in een interview met De Zondag dat de kernuitstap er komt tegen 2025.

Almaci en Calvo zijn het ergste wat Groen de laatste jaren is overkomen. Van Tinne Van der Straeten heb ik lang gedacht dat ze van het beste was dat Groen naar voren bracht. Tot nu. Als ik dit interview lees, ben ik ongelooflijk ontgoocheld.

Allereerst is het niet waar dat die sluiting voor 2025 in het regeerakkoord staat. Ondertussen heeft de extreme partij Ecolo al laten weten dat ze van die sluiting geen breekpunt maakt. Tinne blijkt nog extremer dan de extremistisch groene partij Ecolo. Eigenlijk is het niet te begrijpen dat Ecolo is opgenomen in deze regering. Ging De Croo er niet van uit dat hij geen extremistische partijen in zijn regering wilde en daarom het vlaams blok en de pvda uitsloot ? Als hij geen extremistische partij wilde, moest hij het ook zonder Ecolo doen. “Nu al de slechtste energieminister ooit: Tinne Van der Straeten” verder lezen