Over Flup Flatul, De Croo, de corrupte Brusselse PS, en serieuze praat over onze democratie

Doorbraak

Luckas Vander Taelen

Verlos ons van het kwaad: menselijke bom in Brussel Joost

Vandecasteele schrijft non-fictie fictie Het minste dat je van ‘Verlos ons van het Kwaad‘ van Joost Vandecasteele kan zeggen is dat het uitermate goed gedocumenteerd is. Dat is geen geringe verdienste, want de materies waarmee de auteur omgaat zijn allesbehalve transparant of eenvoudig. Vandecasteele combineert het verhaal van twee personages wiens bestaan bepaald zal worden door hun obsessies

Flup Flatul. Zegt die naam je iets ? De kans is klein. Er is nochtans een algemeen bekende uitspraak die op hem slaat: “hij kan het niet”. Die woorden komen van de vroegere hofmaarschalk Herman Liebaers in een interview met Yves Desmet van 1991. In die tijd ging iedereen er van uit dat Liebaers daarmee bedoelde dat Philippe van Saksen-Coburg niet bekwaam was om koning te zijn. Ik vond dat toen al een rare uitspraak, want wat moet je eigenlijk kunnen om koning te zijn ? Nu hebben mensen die als kind lid waren van de scoutsgroep waar ook Philippe deel van uit maakte hun mond voorbijgepraat: de totemnaam van Philippe bij de scouts was Flup Flatul. Hij kreeg die naam omdat hij een onbedaarlijk schetenlater was. Meer nog: hij was gewoon niet bekwaam om zijn scheten binnen te houden. Hij kon het niet. Om koning te zijn moet je niet veel kunnen, maar je moet wel je scheten kunnen beheersen. Stel je maar eens voor dat je ontvangen wordt door de paus of door de president van de VS en als je die mensen een hand geeft plots een trompettend achtergrondgeluid de deftige ruimte doorklieft…

Ondertussen heeft Flup Flatul wel veel vooruitgang gemaakt. Mits grote inspanning en concentratie lukt het hem wel. Het is die spanning en concentratie die je opmerkt in zijn oogopslag en ietwat starende blik. Heb je ooit gezien hoe iemand kijkt die zijn pis laat lopen in zijn incontinentiemateraal ? Zo iets. Je hebt ook zijn houding waarvan ik vroeger dacht dat ze te maken had met chronische constipatie. “Over Flup Flatul, De Croo, de corrupte Brusselse PS, en serieuze praat over onze democratie” verder lezen

Van antivaxers tot Arvo Pärt

Sampol

Dominique Willaert

Wie heel luid roept, is meestal heel onzeker

De strijd tegen het coronavirus laat ons zien hoe een groeiende groep mensen, met of zonder zwemband, in een kolkende rivier van onbestemde boosheid springt

Neen, ik ben het niet in alles eens met Dominique Willaert.

Zo bijvoorbeeld weigert hij de “jongeren van kleur” als een probleem te zien. Begrijp me niet verkeerd: als Willaert het gedrag van de politie aanklaagt, zal dat in nogal wat gevallen terecht zijn. Dat de politie en de huisvestingsmarkt voor die jongeren een probleem zijn, is juist en het is nodig om dat te zien en aan te klagen. Maar ik marcheer niet mee als iemand slechts één kant van de medaille wenst te zien. Ook die jongeren vormen een probleem. Nu heb ik eerder al aangegeven dat ze als persoon zelf slachtoffer zijn. Maar dat verandert niets aan het feit dat ze een probleem vormen. Neen, het is niet de schuld van een schizofreen als hij een begeleider aanvalt, maar hij is dan wel een probleem. Het is moeilijk praten met iemand die dit weigert te zien.

Tussen haakjes: waarvan zijn die jongeren dan wel slachtoffer ? Ik zie twee factoren: het kapitalisme en de islam. Ook de islam als probleem weigert Willaert te zien. Hij heeft het enkel over het kapitalisme.

Maar hij heeft natuurlijk wel gelijk als hij het kapitalisme als probleem naar voren schuift.

De toestand van tegenwoordig met een beduidend aantal mensen die “het niet meer weten” en dus maar hun eigen waarheid in mekaar knutselen, heeft inderdaad fundamenteel te maken met het kapitalisme.

Filosofisch gezien kan je het verband leggen met het postmodernisme dat, veel te kort door de bocht samengevat, neer komt op de stelling dat de waarheid niet bestaat, en ik enkel weet kan hebben van mijn eigen waarheid. De hele fake news cultuur kan je daar op terugbrengen. Iets is waar als iemand het gelooft. “Van antivaxers tot Arvo Pärt” verder lezen

Ja, ik ben een racist en geen ge-maar !

LSP

Daar komt hij! Daar is hij… De zwartepietendiscussie

Vorige week was er nogmaals ophef naar aanleiding van de zwartepietendiscussie. De communicatieverantwoordelijke van basketbalploeg Okapi Aalst reageerde verontwaardigd nadat een speler van Antwerp Giants blackfaces onder de cheerleaders “totaal fout” noemde. De man stelde: “In Aalst doen we niet mee met de hysterie van een extreme, kleine minderheidsgroep. Die zever ben ik kotsbeu.

Je moet het kunnen: aan de verdedigers van Zwarte Piet verwijten dat ze zich beter met belangrijke zaken zouden bezig houden, zoals stijgende energieprijzen en werkdruk… terwijl je zelf het vuur aan de lont hebt gestoken door Zwarte Piet aan te vallen. Als die energieprijzen, werkdruk, onbetaalbaar wonen… dan toch zo belangrijk zijn, hou je dan niet bezig met een onnozelheid zoals Zwarte Piet.

Ja natuurlijk is de strijd tegen racisme belangrijk. Maar een zwarte Zwarte Piet is geen racisme: geen enkele zwarte heeft er nadeel van; wordt er door gediscrimineerd… Het gaat enkel over zwarte mensen die bij alle zwart dat ze tegenkomen aan het kolonialisme denken en zich gekwetst voelen. Misschien moeten ze zichzelf wit wassen, want gewoon al door in de spiegel te kijken, beginnen de oude kwetsuren van hun voorouders weer pijn te doen.

Ik zeg dit nu spottend, en voor de oprechte tegenstander van racisme kan dit onaanvaardbaar lijken, maar denk er toch maar eens over na. “Ja, ik ben een racist en geen ge-maar !” verder lezen

Wat moet een linkse met het klimaatprobleem ?

Grenzeloos

Herman Michiel

Een alternatief voor het neoliberaal klimaatbeleid

De meeste commentatoren beschouwen de voorbije klimaatconferentie COP26 in Glasgow in mindere of meerdere mate als een mislukking. De conferentie had de concrete invulling moeten zijn van het klimaatakkoord van Parijs (2015), en had het vertrouwen moeten versterken dat de klimaatopwarming tegen 2050 de 1,5°C niet zou overschrijden. Glasgow is echter grotendeels tot verklaringen en intenties beperkt gebleven

Herman Michiel slaat de spijker op de kop: de top in Glasgow leert het: de klimaattransitie is niet aan de gang.

Stop nu even met je dwaas geraas en laat dit tot je doordringen: de klimaattransitie is niet aan de gang !

Waar is de wakkere burger dan mee bezig als hij pist onder de douche en in weer en wind met zijn fietsje met vallen en opstaan het vlakke land doorkruist, eigendom van Jacques Brel ?

En: hoe is het eigenlijk mogelijk dat zoveel burgers er van overtuigd zijn geworden dat die klimaattransitie nodig is ? Vergis je hierbij niet: de mensen die in de feiten de klimaattransitie verraden, zijn dezelfden als zij die ons voorhouden dat die transitie nodig is en ons een schuldgevoelen aanpraten als we zelf niet enthousiast onze pis ophouden tot het douche-tijd is.

Ja, ik weet natuurlijk ook wel dat de overgrote meerderheid van de klimaat-activisten het oprecht meent. Dat geldt misschien zelfs voor Anuna. Maar waar halen zij hun informatie en wie stuurt hen zonder dat zij dat beseffen ?

Klinkt dat raar ? Mag ik er dan op wijzen dat het IPCC waarop alles steunt, een kapitalistisch, liberale organisatie is van het zelfde kaliber als het IMF of de Wereldbank. Geen enkele linkse heeft een goed woord over voor dat IMF of die Wereldbank, maar als het over het IPCC gaat, is plots alles groene koek en ei. Nochtans is het IPCC onderdeel van dezelfde vereniging als het IMF en de Wereldbank. “Wat moet een linkse met het klimaatprobleem ?” verder lezen

De waarheid in dienst van een Brave New World

Dwarsliggers

Een denkoefening over de politieke en maatschappelijke evolutie

Onlangs werd ik uitgenodigd voor een spreekbeurt over de actualiteit en vooral hoe we naar de huidige maatschappelijke situatie evolueerden. Voor veel toehoorders is die verwarrend, frustrerend ja zelfs beangstigend. Laten we beginnen met de evolutie om aansluitend – aan de hand van concrete voorbeelden – de huidige situatie in beeld te brengen

De denkoefening van de Dwarsligger vraagt wat meer inspanning van de gemiddelde niet al te slimme lezer zoals ik, maar is wel de moeite waard.

Wat te denken van de informatie over het klimaat ?

Rechtuit gezegd: ik weet het niet. Hét grote probleem voor mij is dat ik van de ene kant er niet naast kan dat er véél wetenschappers overtuigd zijn van de juistheid van de IPCC rapporten. Néén, niet alle wetenschappers, maar toch zeker een beduidend aantal. Kan ik die wetenschappers zo maar opzij schuiven ? 

Van de andere kant krijg ik van deze wetenschappers nooit een informatie zoals die van de Dwarsligger. Ze herhalen altijd maar dezelfde mantra’s, maar ik krijg bij hen geen wetenschappelijke  gronding.

Nu mogen die wetenschappers van mij denken dat ik die wetenschappelijke rapporten toch niet kan lezen, maar ik zou toch wat meer willen horen dan: “CO2 is een broeikasgas en de stijging van CO2 veroorzaakt dus opwarming van de aarde”. Controleer jezelf: geraak jij veel verder dan dit soort zinnetjes ?

Wat er ook van zij: na dit artikel op Dwarsliggers zit ik te wachten op een wetenschapper die de beweringen van deze Dwarsligger weerlegt.

Het einde van het betoog van de Dwarsligger is opmerkelijk: er is geen conclusie…

Ik weet niet wat de Dwarsligger weerhoudt om een conclusie te trekken. Maar ik vind het een heikele zaak. Noteer dus maar in hoofdletters dat ik er nog lang niet uit ben, en u mijn oefening geef voor wat ze nu waard is, met de mogelijkheid dat ik morgen iets anders beweer. “De waarheid in dienst van een Brave New World” verder lezen

Mensen op de vlucht en de gemeenschap

MO*

Bieke Purnelle

Sinds de asielcrisis van 2015 werden 158 Europeanen vervolgd voor hulp aan mensen op de vlucht

Verboden te redden

Het nieuws dat gewone mensen terechtstaan omdat ze anderen hebben gered, maakt MO*columnist Bieke Purnelle cynisch. Terwijl Europa inzet op grensbewaking en inlichtingendiensten traint die mensen terugbrengt naar detentiecentra waar mensen worden mishandeld en gemarteld. ‘Soms vraag ik mij af of de mensensoort het redden wel waard is.

Purnelle is niet mijn beste vriendin. Vanuit een soort linksige dommigheid (niet dat zij dom is ! ) heeft ze nogal wat belachelijkheden gedebiteerd, en erger: ze heeft ook geen probleem met valsigheid of intellectuele oneerlijkheid.

Maar hier heeft ze natuurlijk gelijk.

Jullie kennen mijn standpunt: de multiculturele samenleving is een grandioze mislukking en de mensheid zal er nog lang de gevolgen van dragen. De migratie maakt deel uit van die mislukking.

De principiële voorstanders van de multiculturaliteit en van de rechten van iedereen om  zich om het even waar op de planeet te gaan vestigen, dragen een verpletterende verantwoordelijkheid.
Of nog: als er aan de Poolse grens doden vallen, zijn de mensen die de boodschap van de open grenzen verkondigen mede schuldig.

Ja, zij hebben recht op hun mening, maar als zij vanuit die mening mensen steunen om aan een hopeloos avontuur te beginnen, zijn ze ook verantwoordelijk voor wat er die mensen overkomt; ook als die mensen sterven van de honger in een kerk.

Laat het dus duidelijk zijn: de grenzen open stellen is geen optie. Fort Europa mag dan op zich een zeer negatief beladen begrip zijn, het is wel nodig om erger te voorkomen.  “Mensen op de vlucht en de gemeenschap” verder lezen

De advent, verouderde traditie ?

Kerknet

Lieve Wouters

 Wat moet je weten over de advent?

De advent is de voorbereidingstijd op Kerstmis. Maar wat kun je er nog meer over vertellen? Ontdek de diepe betekenis in een beknopt overzicht

De titel van dit artikel van Lieve Wouters op Kerknet is nogal pretentieus. Wat moet ik weten ? Ik moet niets.

Wouters zegt het zelf: de advent is geen essentieel onderdeel van de christelijke boodschap. De advent is gewoon een spirituele oefening.

Het is zelfs een spirituele oefening die voor mensen van deze tijd wel wat “modernisering” nodig heeft, omdat ze vermengd zit met allerlei theologische constructies die ooit begrijpelijk en zinvol waren, maar nu niet meer.

Neem nu de idee van een Messias: een redder die komen zal.

Het is volkomen begrijpelijk dat mensen in de tijd van toen rekenden op een messias. Om het een beetje simpel maar duidelijk voor te stellen: ze kenden enkel een leven dat gedomineerd werd door een koning die heerste over het grondgebied. Een koning die alle macht over hen had. Iets anders was ondenkbaar. Zelfs voor de meest vooruitstrevenden en intellectueel meest begaafden was het onmogelijk om een concept van een democratie te ontwikkelen. “De advent, verouderde traditie ?” verder lezen

Cuba, een voorbeeld !

Uitpers

Coördinatie Opheffing Blokkade tegen Cuba

Belgische banken boycotten Cuba

Belgische banken zoals ING en BNP-Paribas-Fortis blijven weigeren om geld naar Cuba over te schrijven, een inbreuk op het vrij (financieel) verkeer in de internationale handel. Daarmee gaan zij in tegen de Europese  en Belgische wetgeving die verbiedt gevolg te geven aan de VS-sanctiewetten tegen Cuba (Europese Verordening 2271/96). Maar hiervan trekken deze banken zich niets aan. De Europese regelgeving en de talrijke veroordelingen door Europa van de VS-blokkade tegen Cuba hebben geen effect. Deze situatie is onaanvaardbaar

Rik Van Cauwelaert is zeker de slimste waarnemer van de belgische politiek. En, raar maar waar: dikwijls ben ik het met hem eens. Vergeleken met de niet genoeg te misprijzen Walter Zinzen die door de VRT samen met hem wordt opgevoerd is Van Cauwelaert een genie. Maar als het over Cuba gaat, geeft Van Cauwelaert niet thuis. Cuba wordt door hem afgedaan als een linkse dictatuur – laat ons daar verder geen woorden aan vuil maken.

Hoor ook jij tot die dwazen die over een aantal zaken zelfs niet meer willen nadenken, gewoon omdat ze in hun vaste hokje zitten. Punt aan de lijn ?

En dus ja: Cuba is een dictatuur.

Er is een verkozen parlement, maar slechts één politieke partij die er op moet toezien dat de verworvenheden van de revolutie behouden blijven. De communistische partij waakt er over dat Cuba geen kapitalistisch land wordt. Formeel is dat een dictatuur.

Maar mag ik even de vraag stellen hoe het zit met onze democratie ?

Denk je nu echt dat onze, zogenaamd echte democratie, zal toestaan dat belgië een communistisch land wordt ? “Cuba, een voorbeeld !” verder lezen

Tinne in Namibië

Doorbraak

Pascal D’hondt

Tinne in Namibië: het nieuwe energiekolonialisme

Als Groen het kolonialisme doet herleven Onze minister van Energie, Tinne Van der Straeten, heeft een memorandum van overeenstemming ondertekend met Namibië om daar ‘groene’ waterstof te produceren door middel van elektrolyse en fotovoltaïsche zonne-energie en die dan weer in België in te voeren.

Mag ik je nederig toestemming vragen om te grinniken ? Het alternatief is janken… zodus.

Ik begin echt te geloven dat Tinne in paniek is. Rechtuit gezegd, daar geniet ik van.

Waterstof uit Namibië ?

Weet je wat raar is ? Als het over die nieuwe kleine, veilige, propere en afvalvriendelijke kerncentrales gaat, benadrukt Tinne dat daar enkel nog maar een paar prototypes van bestaan. Maar enkele dagen geleden kwam ze triomfantelijk op TV met de boodschap dat ze waterstof-energie zou invoeren uit Denemarken. Trots toonde de Deen van dienst daar het terrein waar het prototype van die installatie zou komen. En als het over de opslag van waterstof energie in batterijen gaat, is er ook nog wel wat onderzoekswerk te doen. Ik wil maar zeggen: Tinne bedriegt ons. Er mag gebeuren wat wil, onze kerncentrales moeten dicht en daarvoor worden alle wetenschappelijke, economische en zelfs ethische overwegingen opzij geschoven. “Tinne in Namibië” verder lezen

Naar de diepere ondergrond van de antivaccinbetoging

MO*

Sarah Hurtes, Ottavia Spaggiari, Issy Thompson

De antivaccinatielobby in Europa

Hoe de invloed van een kleine minderheid antivaxers langzaam doorsijpelt

De antivaccinatiebeweging vormt een onwaarschijnlijk spectrum van uiteenlopende online groepen: kritische ouders uit de middenklasse, uiterst linkse anarchisten, uiterst rechtse onruststokers en alles daartussenin. Maar daarachter schuilt een complex netwerk dat, over de grenzen heen, samenwerkt om de boodschap te verspreiden. Agressiever, beter gecoördineerd en effectiever dan ooit

De vrouw die zondag, toevallig (?) , voor het VRT journaal op de corona mars in BXL werd geïnterviewd is niemand minder dan Heidrun Van Moeseke (ex kandidaat VB, ex praesis NSV, kampleidster Kerlinen Vlaams Nationalistisch  Jeugdverbond) . 

In de Afspraak van vorige maandag, de dag na de betoging der hopelozen, officieel antivaccinationeel, voerde de VRT een meisje op, Sarah Melis als de organisator van deze betoging. Om de een of andere reden moest ik aan Anuna denken.

Ondertussen had ik al begrepen dat het vlaams blok massaal voor deze betoging had opgeroepen, en mijn geniaal slecht karakter bedacht dat  Van Grieken dan toch niet zo ’n meesterstrateeg was als ik dacht, want anders zou hij zelf zo ’n meisje hebben ingehuurd om de boel op stang te jagen. 

Als ik Van Grieken was…

Wat verneem ik nu: deze Sarah Melis is lid van een clubje, Feniks, dat aanschuurt tegen Schild en Vrienden van Dries Van Langenhoven !

Ik mag dan wel geniaal zijn, maar Van Grieken heb ik toch onderschat ! De VRT presteert het om dat meisje aan het woord te laten zonder de minste informatie over haar achtergrond. “Naar de diepere ondergrond van de antivaccinbetoging” verder lezen