Boeddhisme en christendom

Deze blog is een voortzetting van mijn blog van vorige zondag over Mindfulness.

Laat me het nu even expliciet over het boeddhisme hebben.

Er zijn natuurlijk vele vormen van boeddhisme, maar net zoals alle andere levensbeschouwingen gaat het boeddhisme over de omgang met het lijden.

In zijn kern stelt Boeddha dat het lijden veroorzaakt is door “hechting”, verlangen… Zijn weg leidt dus naar “bevrijding”.

Om het een beetje concreter te maken: wie naar een ijsje verlangt, zal (hopelijke slechts een beetje) lijden ervaren als hem dat geweigerd wordt. Wie verliefd wordt en smacht naar zijn geliefde zal verschrikkelijk lijden als die geliefde hem afwijst. Het is het lijden bij het afscheid van iemand aan wie we gehecht waren. Lees verder “Boeddhisme en christendom”

Mindfulness

Om te beginnen moet ik melden dat ik zelf nooit aan mindfulness heb gedaan. Toch niet in de betekenis die tegenwoordig aan dat begrip wordt gegeven in onze contreien. Ik heb ook nooit een “cursus” mindfulness gevolgd. Ik heb zelfs het bekende boek van Edel Maex niet gelezen. Ik ben dat ook niet van plan. Hier onder zal duidelijk worden waarom niet.

Een en ander maakt dus wel dat ik enkel kan praten over iets waarover ik gelezen heb en waarover ik gesproken heb met mensen die er wel een cursus over gevolgd hebben. Als ik me vergis of geen volledig juist zicht heb, mogen en moeten anderen me dus verbeteren. Lees verder “Mindfulness”