Armoede en ons onderwijs

Knack

Mieke Van Houtte, Mathijs Lamberigts

‘Compenseren van armoede behoort tot de kerntaken van onderwijs’

Mieke Van Houtte en Mathijs Lamberigts, beiden lid van de KVAB, pleiten ervoor dat nog meer middelen naar onderwijs gaan om de gevolgen van armoede voor jonge mensen beter op te vangen

Mieke  Van Houtte en Mathijs Lamberigts menen het goed. Het siert hen dat ze begaan zijn met de kinderen die omwille van hun thuissituatie problemen hebben op school.

Ze durven iets zeggen wat nogal wat zich links wanenden op alle tonen uit beeld willen houden: dat deze leerlingen het peil van ons onderwijs omlaag halen…

Ze geven een mooi overzicht van de problemen die zich stellen.

Ze willen middelen om er iets aan te doen.

En dan stopt het. Lees verder “Armoede en ons onderwijs”