Leegte

de Bezieling

Wouter ter Braake

Trage vragen voor de rusteloze geest

Er is sprake van een mentale epidemie onder jongeren. Keuzestress en prestatiedruk zijn direct aanwijsbare factoren. Daaraan ten grondslag ligt volgens  Wouter ter Braake een fundamenteler patroon: de materialistische ik-cultuur. Wat als we nu eens uit het strijdgewoel stappen? Dan ontstaat ruimte voor een innerlijke ontdekkingsreis: “een combinatie van ‘naar binnen kijken’ en ‘stap voor stap anders leren handelen’”

Uiteraard zijn de oorzaken van de huidige mentale crisis in onze contreien velerlei.

Vergis ik me als ik denk dat deze mentale crisis ook plaatsgebonden is: ze woekert bij ons, en niet, bijvoorbeeld, in Afrika.

Dat stelt dan de vraag wat er hier anders is dan in Afrika …

Ik zal het daarbij maar niet hebben over huidskleur. 🙂 Lees verder “Leegte”

Verminderen !

MO*

IPS

Enkel een krimp van de mobiliteit kan tot drastische daling CO2-uitstoot leiden

Transportsector kan volgens wetenschappers enkel vergroenen met minder

Enkel minder transport kan de CO2-uitstoot van de transportsector drastisch naar beneden halen, stelt een nieuwe studie door onderzoekers van de Universiteit van Valladolid in Spanje. Een vergroening van onze mobiliteit kan pas lukken als er minder eindige grondstoffen opgesoupeerd worden en de groei van de sector aan banden wordt gelegd

Nog altijd heeft niemand me kunnen overtuigen dat CO2 zéker de (hoofd)schuldige is van het klimaatprobleem. Het is niet omdat een bende verkochte wetenschappers dat beweren en dat die bewering door de al even verkochte media ons door de strot wordt geramd, met daarbij beroep op pedofiele instincten voor een Greta en Anuna, dat ik het moet geloven. Ik lees even goed van even goede wetenschappers dat scheikundig gezien de CO2 er zelfs niets mee kàn te maken hebben. Lees verder “Verminderen !”