Het persoonlijk geweten

De boodschap van Jezus is géén ethiek of moraal.

Anders dan bij Islam of Jodendom wordt het christendom niet gekenmerkt door gedragsregels.

Als ik dat beweer krijg ik altijd als antwoord: “en wat dan met de Tien Geboden ? “

De Tien Geboden zijn Oude Testament. Het Oude Testament is niet christelijk.

De katholieke kerk kende ook haar vijf geboden en een heel aantal concrete gedragsregels. De katholieke kerk is niet christelijk. Ze heeft de christelijke boodschap constant verraden. In haar voordeel spreekt dat ze tegelijkertijd door de trouw aan de boeken van het Nieuwe Testament doorheen dat verraad toch nog altijd de boodschap heeft doorgegeven. Lees verder “Het persoonlijk geweten”