Wijsheid

Met kogels kan je de vijand verslaan.

Enkel met liefde kan je winnen.

Oude Indiaanse wijsheid, opgetekend door Charles May toen hij samen met Old Shatterhand Winnetou bezocht.
De uitspraak zou van Chief Ochepancanigenough zijn.

Commentaar van Charles Maymarx: de Indianen zijn uitgeroeid.