Islamisme en islam

Doorbraak

Lieven Van Mele

Hoe het islamisme overwinnen ?

Comment vaincre l‘islamisme, ‘Hoe het islamisme overwinnen’, is de titel van een recent Frans werk, gecoördineerd door Mohamed Sifaoui. Het bevat bijdragen van Mohamed Sifaoui zelf (journalist, bekend van de Franse televisie), Béatrice Brugère (magistraat), Amélie Chelly (geopolitoloog), Nadjet Cherigui (journalist), Jean-François Colosimo (godsdiensthistoricus), Eric Delbecque (politoloog), Antoine Jardin (socioloog), Camille Potier (advocaat), Bernard Rougier (oriëntalist) en Dominique Trinquand (generaal, ook goed bekend bij wie naar politieke debatten op Franse televisiestations kijkt)

Een beetje aandachtige lezers van mijn blog zullen hebben opgemerkt dat ik het systematisch niet heb over de islam, maar wel over “de islam zoals hij zich nu bij ons voornamelijk voordoet”. Dat is de enige islam die er toe doet.

Spreken over de islam en daarbij een onderscheid maken tussen een “verlichte” islam en islamisme heeft geen zin. Er is geen verlichte islam.

Verlichte islam veronderstelt dat er een historisch tekst-kritische exegese van de islamitische boeken (Koran, Hadith…) heeft plaatsgevonden en dat die exegese in de kernideeën van de islam ruimte vindt om tot “verlichting” te komen en te leiden tot een islam die “bij de tijd” is en compatibel met de basisideeën zoals mensenrechten, gelijkwaardigheid… Lees verder “Islamisme en islam”