De zoveelste klimaattop

Knack

Yelter Bollen

‘Komen rijke landen hun beloftes na? Vooruitblik op een klimaattop onder hoogspanning’

Van 7 tot 18 november vindt de jaarlijkse klimaattop plaats, ditmaal in Egypte. De vorige top, COP26 in Glasgow, kreeg de stempel van ‘springplank’ –  nu moet er gesprongen worden, schrijft Yelter Bollen van Bond Beter Leefmilieu. ‘Als landen al hun klimaatplannen uitvoeren, stevenen we volgens de VN nog steeds af op een opwarming van 2,4°C in plaats van 2.8°C. De internationale respons moét dus sterker. Dat minister Demir weigert om in deze context de top bij te wonen, is dan ook moeilijk te vatten.

Yelter Bollen is waarschijnlijk een goed maar enigszins dom mens. Ik ben er zeker van dat hij het goed bedoelt, en misschien juist daarom slaat hij verschrikkelijk naast de bal. Neen, als ik het woord “dom” gebruik, bedoel ik daarmee niet dat ik twijfel aan zijn intellectuele vermogens, maar zeker tegenwoordig worden bij nogal wat mensen die vermogens uitgeschakeld of gericht op zaken naast de kwestie. “De zoveelste klimaattop” verder lezen