Mag/moet er bespaard worden op kunst ?

Knack

Tom Garcia

‘Het maatschappelijke én economische belang van cultuur wordt steevast onderschat’

‘Staat die boekhoudkundige winst wel in verhouding met het mogelijke verlies dat in de toekomst ligt?’, schrijft Tom Garcia van Vista over het schrappen van projectsubsidies voor de kunstensector in Antwerpen.  ‘Cultuur is de ziel van de samenleving; kan en wil je die zomaar opofferen aan de portemonnee?

Normaal heb ik het wel voor die mensen van Vlinks die nu een nieuwe partij – Vista – hebben opgericht.

Vlaams en links: daar kan ik me in terug vinden, al zal mijn Vlaams en al zeker mijn links wel niet helemaal aansluiten bij dat van de Vlinkse Vista’s.

Maar deze bijdrage van Tom Garcia brengt niet veel bij. Het maatschappelijk en economisch belang van cultuur is een evidentie. Beweert Tom dat de Antwerpse schepen van cultuur en het Antwerps gemeentebestuur dat belang niet inzien ? Lees verder “Mag/moet er bespaard worden op kunst ?”