De toekomst van de Europese verzorgingsstaat

Uitpers

Francine Mestrum

De toekomst van de Europese verzorgingsstaat

Goede ideeën, een nieuw sociaal paradigma en een neoliberale achtergrond

Voor pleitbezorgers van sociale bescherming was de COVID-19-crisis een godsgeschenk. Het werd glashelder dat er lacunes waren in de toegang tot de gezondheidszorg, lacunes in de inkomensbescherming en een verband met milieubeleid zoals de behoefte aan betere huisvesting, schone lucht en drinkwater. De huidige koopkrachtcrisis is alleen maar een bevestiging

Ik geloof er niets van.

Ik geloof er niets van dat een Ursulalla von der Leugen ook maar een zier inzit met het lot van de gewone man.

Als von der Leugen iets zegt, liegt ze. Als ze iets zegt over een socialer Europa, liegt ze. Ze bedriegt ons. Het klinkt mooi, maar het krioelt van de adders onder het gras. Het klinkt zoals De Croot die roept dat “wij niemand achterlaten”. Lees verder “De toekomst van de Europese verzorgingsstaat”

Medemenselijkheid

In deze laatste vakantiedagen van juli, wil ik even ideeën aanreiken die voor mij de basis zijn van mijn bedenksels. Ik haal ze uit mijn boek Eutopia dat je op deze website gratis kan lezen en/of downloaden ook in ebookformaat.

Laat ons medemenselijkheid opdelen in vier begrippen, opklimmend in menselijkheid.

Ieder voor zich

Ik zal het er ook elders over hebben, want het is natuurlijk een centraal thema, en daarom houdt ik het hier summier. Maar het hoort er wel bij voor de volledigheid.

Hoe zit het er mee als het er op aankomt ? Als het gaat om jou of mij ? Als het gaat over overleven ?

Op oorlogsgedenktekens staat er telkens weer: “ze gaven hun leven voor het vaderland”. Ik heb nooit begrepen dat oud-strijders daarvan tranen in de ogen kregen. Want die gasten hebben hun leven niet gegeven. Het vaderland en de vijand hebben hun leven gepàkt. Helden zijn mensen die dachten dat ze het toch wel zouden redden… en daarbij hebben gefaald. Lees verder “Medemenselijkheid”