Hoe links Vlaanderen naar rechts drijft in naam van het antiracisme

MO*

Gie Goris

Mensenrechten die we zelf beschermen, beschermen we beter?

Vlaanderen verlaat Unia, Unia verlaat Vlamingen niet

Een aantal Vlaamse parlementsleden trekt vandaag naar Nederland om er te leren hoe de overheid daar de mensenrechten beschermt. De komende weken moet er immers een eigen Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI) opgericht worden, omdat Vlaanderen uit gelijkekansencentrum Unia stapte. Over de oprichting van dat VMRI zijn nog veel vragen. ‘Wat we zelf versnipperen, versnipperen we beter?

Een wespennest, ik begeef me in een wespennest door te denken bij dit artikel van Gie Goris.

Laat me allereerst benadrukken dat ik al mooie bijdragen van die Gie Goris heb gelezen en dat ik het zeker eens ben met zijn fundamentele opstelling.

Maar hier slaat hij de bal enthousiast verschrikkelijk mis.

Natuurlijk ben ik tegen racisme, tegen discriminatie. Natuurlijk ben ik voor de implementatie van de mensenrechten, voor gelijkwaardigheid van iedereen. Lees verder “Hoe links Vlaanderen naar rechts drijft in naam van het antiracisme”