De eenentwintigste eeuw zal religieus zijn of zal niet zijn

De Bezieling

Vincent Duindam

Hoe verbindend is mystiek? – Een discussie

Vincent Duindam en Marcel Poorthuis discussiëren samen met enige regelmaat over de plaats van religie in de samenleving. Poorthuis was tot aan zijn emeritaat hoogleraar aan de Tilburg School of Catholic Theology. Duindam is psycholoog met een sterke spirituele interesse. Hij is universitair docent aan de faculteit Sociale wetenschappen van de Universiteit Utrecht. In hun discussie tekent zich een duidelijk onderscheiden voorkeur af.

Eigenlijk interesseert de discussie tussen Duindam en Poorthuis me niet. Wat Duindam hier schrijft is interessant op zich, ook los van het kader van een discussie.

Laat me het heel eenvoudig samenvatten, al gekleurd door mijn eigen visie: de mensheid heeft mystiek nodig, en in welke godsdienstige context die mystiek wordt beleefd, maakt eigenlijk niets uit.

Het gaat er om dat de mens slechts mens is als hij – ook – “geestelijk” is.

Je mag deze blog zien als een voortzetting van mijn blog van vorige woensdag 5 oktober waar ik Malraux aanhaalde: de eenentwintigste eeuw zal religieus zijn of niet zijn. Lees verder “De eenentwintigste eeuw zal religieus zijn of zal niet zijn”