Groeien in menselijkheid

Ignis

Michael Mcgirr

De verborgen schittering in het leven van Teilhard de Chardin

De kerk ervoer Pierre Teilhard de Chardin tijdens zijn leven als een bedreiging. Nu onthult zich langzaam de schittering die in zijn werk en leven opgesloten zat. Michael McGirr neemt ons mee op ontdekkingstocht

Michael Mcgirr haalt aan dat het meisje dat met Teilhard wandelde later adviseur was van Hillary Clinton. Bedoelt hij dat als een positieve referentie ? Tja, dan vergist hij zich toch, want die Hillary is een slecht mens en ik denk niet dat ook maar iemand de pretentie moet koesteren dat hij Hillary tot iets goeds kan bewegen. Of: een goed mens wil met Hillary niets te maken hebben. Lees verder “Groeien in menselijkheid”

De mens en de concurrentie

Waarschuwing: dit is geen filosofisch essay. Tot dat soort ernstigheid ben ik niet in staat. Het is gewoon een aanzet tot denken.

Vermist de mens afstamt van het beest, zal de concurrentie onder mensen wel nooit helemaal verdwijnen. “Citius, altius, fortius” (sneller, hoger, sterker), zit er diep in.

De vraag is of de mens moet blijven steken op het niveau van het beest. Of hij niet voor de opgave staat om alsmaar meer mens te worden waarbij concurrentie wordt vervangen door samenwerking. Lees verder “De mens en de concurrentie”