Gezinsbegeleiding in een multiculturele samenleving

Knack

‘Gezinsbeleid en hulpverlening zijn nog niet voldoende op maat van toenemende diversiteit in de samenleving’

‘Gezinnen in België waren nog nooit zo divers als vandaag, maar die groeiende superdiversiteit weerspiegelt zich nog onvoldoende in het gezinsbeleid en de hulpverlening’, schrijven gezinswetenschappers  Dirk Geldof, Kaat Van Acker, Gianni Loosveldt en Kathleen Emmery van de Odisee Hogeschool. Hun boek  Gezinnen na migratie. Hulpverlening en gezinsbeleid in een superdiverse samenleving’, verschijnt deze week, naar aanleiding van de Internationale Dag van het Gezin van de Verenigde Naties.

Deze gezinswetenschappers hebben natuurlijk gelijk: hulpverlening en gezinsbeleid zijn inderdaad niet aangepast aan de multiculturele samenleving. De multiculturele samenleving is een feit. We kunnen ze niet terugdraaien. Zodus…

Misschien mag je van zo ‘n studie niet verwachten dat ze ook de toer op gaat van kritiek op de multiculturaliteit. Maar toch: als ze het probleem echt wil doorgronden, kan ze de negatieve invloed van de multiculturaliteit niet negeren. “Gezinsbegeleiding in een multiculturele samenleving” verder lezen