Van migratie naar een betere wereld

Uitpers

Frank Slegers

EU: geitenpaadjes en grenzen

De grens tussen Turkije en Griekenland, een van de knelplaatsen. (wikipedia) Op 9 en 10 februari staat migratie op de agenda van de extra Europese Raad. De betrokken ministers bereidden het punt al voor. Op de onderhandelingstafel ligt een crisis die nu bijna tien jaar voort ettert

Nog maar eens de migratie.

Er zijn veel kanten aan dit verhaal.

Laat me eerst wijzen op de schande dat op deze planeet de rijkdom nog zo ongelijk verdeeld is dat miljoenen mensen zich genoodzaakt voelen om hun “eigen land” te verlaten.

Verdedigers van de migranten halen dikwijls het argument boven dat migratie van alle tijden is. En dus ook van deze tijd. Ze suggereren dat migratie bij de mensheid hoort. Lees verder “Van migratie naar een betere wereld”

Waar gaat “armoede” echt over ?

Sampol

Wouter Ryckbosch

Een spook uit het verleden: de terugkeer van armoede

Met simplistische grafieken lieten vooruitgangsdenkers voorbije jaren uitschijnen dat armoede binnenkort definitief naar de geschiedenisboeken verwezen zou zijn. Niets blijkt minder waar.

Armoede is een relatief begrip, gekoppeld aan ongelijkheid.

Armoede is relatief.

Ze is relatief in tijd en ruimte.

In tijd: in mijn vroegste kindertijd hadden we geen auto, geen koelkast, geen TV of internet, geen centrale verwarming. Als toespijs bij de boterham kregen we geen reep chocolade, maar één blokje. Mijn moeder stuurde me naar het kaaswinkeltje voor 100 gr. jonge Hollandse kaas. Zeker geen oude, want die was duurder. En met 100 gr. aten we met vier… En we waren niet arm ! Mijn vader was ambtenaar en enige kostwinnaar. Lees verder “Waar gaat “armoede” echt over ?”

Ongelijkheid is geen natuurwet

Sampol

Ongelijkheid is geen natuurwet, ook vandaag niet

WOUTER RYCKBOSCH – Docent geschiedenis, VUB

We komen heus niet terug getuimeld in de feodale middeleeuwen, en Elon Musk is geen Jakob Fugger. Tuimelen we met zijn allen terug in de geschiedenis, naar een periode waarin de wereld armer en onrechtvaardiger was? Wie de titels van recente boeken in de sociologie bekijkt, krijgt in ieder geval wel die indruk. Ze beschrijven hedendaagse ontwikkelingen als ‘oligarchisch’ (Formisano) of ‘plutocratisch’ (Freeland): termen die meteen het beeld oproepen van Griekse stadsstaten met een klein aantal aristocraten en veel slaven. Anderen bestempelen het 21e eeuws kapitalisme als ‘patrimoniaal’ (Piketty) of zelfs ‘neo-feodaal’ (Kotkin), en roepen daarmee het beeld op van middeleeuwse adellijke heren en hun onvrije boeren, of van 19e eeuwse grootfinanciers en industriëlen ten tijde van Daens bekostigden

Vooraf: wat volgt is een vergelijking. Vergelijkingen kunnen zaken verduidelijken, maar geen enkele vergelijking klopt ooit helemaal. Altijd zijn er wel onnozelaars die er plezier in vinden om juist die elementen in de vergelijking naar voren te halen om ze onderuit te halen. Ik hoop – ik ben er zeker van – dat mijn lezers geen onnozelaars zijn.

Maar als iemand degelijke argumenten heeft om de vergelijking als fout te bestempelen, moet ik daar natuurlijk voor open staan. Het leven is niet altijd gemakkelijk. Lees verder “Ongelijkheid is geen natuurwet”