De Navo triomfeert ? Een pyrrusoverwinning ?

Je kan naar de inval van Poetin in Oekraïne kijken vanuit verschillende standpunten.

Als je je gewoon op een standpunt van menselijkheid plaatst is de inval de “speciale operatie” in Oekraïne onaanvaardbaar.

Maar het systeem waarin de wereld functioneert heeft niet veel vandoen met menselijkheid. 

Veel mensen betrachten menselijkheid. Er gebeurt fantastisch veel op gebied van menselijkheid. Maar wie meespeelt in het spel dat deze wereld domineert en daarbij menselijkheid betracht wordt altijd de verliezer.

Ik veroordeel de oorlogen die de VS sinds de Tweede Wereldoorlog heeft gevoerd. Maar wie die oorlogen situeert in de context van het wereldgebeuren kan niet anders dan toegeven dat ze de logica zelf waren. Lees verder “De Navo triomfeert ? Een pyrrusoverwinning ?”