Afgunst

Ik roep iedereen op tot meer afgunst.

Wees tevreden met wat je hebt, maar

gun de rijken hun rijkdom niet !

Voer actie tegen het systeem dat tot rijkdom leidt !