Leegte

de Bezieling

Wouter ter Braake

Trage vragen voor de rusteloze geest

Er is sprake van een mentale epidemie onder jongeren. Keuzestress en prestatiedruk zijn direct aanwijsbare factoren. Daaraan ten grondslag ligt volgens  Wouter ter Braake een fundamenteler patroon: de materialistische ik-cultuur. Wat als we nu eens uit het strijdgewoel stappen? Dan ontstaat ruimte voor een innerlijke ontdekkingsreis: “een combinatie van ‘naar binnen kijken’ en ‘stap voor stap anders leren handelen’”

Uiteraard zijn de oorzaken van de huidige mentale crisis in onze contreien velerlei.

Vergis ik me als ik denk dat deze mentale crisis ook plaatsgebonden is: ze woekert bij ons, en niet, bijvoorbeeld, in Afrika.

Dat stelt dan de vraag wat er hier anders is dan in Afrika …

Ik zal het daarbij maar niet hebben over huidskleur. 🙂 Lees verder “Leegte”

De eenentwintigste eeuw zal spiritueel zijn of niet zijn

Business AM

Xavier Verellen

De depressiegolf bij de jeugd: Deze grafieken leest u liever niet als u kinderen hebt

Elke dag wordt het duidelijker dat er echt iets aan de hand is met de mentale gezondheid van de jeugd. ‘The kids are not all right’. Er is al veel over gesproken maar de langetermijnstudies die recent werden gepubliceerd, zijn nog erger dan verwacht. Sinds de opkomst van sociale media, gecombineerd met de opkomst van smartphones, is de situatie danig verslechterd.

In dit artikel krijgen we twee beweringen voorgeschoteld.

De eerste: het gaat slecht met onze jeugd.

De tweede: het heeft te maken met de foon.

Bij elke bewering kan je bedenkingen maken.  Lees verder “De eenentwintigste eeuw zal spiritueel zijn of niet zijn”

The War on Drugs

Knack

Patrick Luyten, Paul Van Deun, Herwig Claeys, Tom Decorte

‘Laten we de echt belangrijke vragen in de war on drugs toch ook maar stellen’

‘De harde vragen in de war on drugs  worden opnieuw vakkundig vermeden’, schrijven vier experts nu het debat over drugs opnieuw oplaait na aanhoudend geweld in Antwerpen

Vooraf: verwacht van mij geen pasklare oplossing. Ik ben er niet slim genoeg voor.

Blijkbaar hebben mensen die veel slimmer zijn dan ik, die oplossing ook niet, zelfs niet als ze met vier gaan samen zitten.

Maar zelfs al ben ik niet hoog opgeleid en zeker geen expert in de materie, toch ben ik burger, en mag ik dus bedenkingen maken. Lees verder “The War on Drugs”

Cultuur, spiritualiteit, en de linkse strijd

De Wereld Morgen

Marc Vandepitte

Vijay Prashad: “In het kapitalisme zijn racisme en seksisme functioneel”

Begin juli gaf de Indische historicus Vijay Prashad een lezing over dekolonisatie in de Casa de las Americas in Havana. Marc Vandepitte was erbij en nam nota van deze boeiende lezing. Hieronder het deel over seksisme en racisme

Natuurlijk is racisme verbonden met kapitalisme.

Hier moet ik dadelijk nuanceren, want racisme is van alle tijden, en ik situeer hebt begin van het kapitalisme bij de industriële revolutie einde 18e eeuw met de mechanisering en dus de massaproductie.

Op dat ogenblik gebeurt er een fundamentele verandering. Tot dan kon je grosso modo stellen dat de productie gericht was op behoeftenbevrediging. De productie was in principe nooit voldoende voor totale behoeftenbevrediging. Mensen leden honger omdat er te weinig voedsel geproduceerd werd. Lees verder “Cultuur, spiritualiteit, en de linkse strijd”