Het onderwijsprobleem is een beschavingsprobleem

Sampol

Dirk Van Damme

Onderwijs (z)onder dwang. De leerplicht naar 16 jaar?

Er is geen enkele reden om de 40ste verjaardag van de leerplichtwet te vieren. De leerplichtverlenging was een vergissing. Laat ons die rechtzetten en de leerplicht op 16 jaar zetten

Om te beginnen: zelfs in het beroepsonderwijs dat nu gericht is op rechtstreekse voorbereiding op werk, mogen dat werk en de kansen op de arbeidsmarkt niet het enige doel zijn van het onderwijs.

Anders gesteld: een jongere die de school verlaat moet niet per se “geschikt” zijn voor een bepaalde job. Voor mij is dat een principe. Wie het niet principieel wil zien, moet beseffen dat het zelfs niet meer mogelijk is dat ons onderwijs zo maar jongeren aflevert die dadelijk in een job kunnen stappen: scholen kunnen onmogelijk de technologische vernieuwingen bijhouden die in de bedrijven plaats vinden.  Lees verder “Het onderwijsprobleem is een beschavingsprobleem”