Alleen vrij onderwijs kan volwaardig onderwijs zijn

Knack

Michael Merry – Sarah Van Ruyskensvelde

‘Is burgerschapsvorming een legitieme taak van de school?’

‘Wil een democratische staat werkelijk democratisch zijn, dan moet het onderwijssysteem de ruimte krijgen om een eigen pedagogisch project te ontwikkelen waarin soms ongemakkelijke vragen worden gesteld’, schrijven Sarah Van Ruyskensvelde (KU Leuven) en Michael Merry (Universiteit Amsterdam) over de zin en onzin van burgerschapsvorming op school

In een andere bijdrage op Knack stelt Mattias Theys dat de focus op didactiek het probleem van ons onderwijs niet zal oplossen.

Ik beweer niet dat didactiek onbelangrijk is. Dat zou belachelijk zijn. Maar om het simpel te stellen: als een kind 6 tot 8 u per dag op school is, dan kàn de school niet anders dan ook een opvoedingsmilieu zijn. Of leg je de opvoeding even stil om wat aan didactiek te doen ? Lees verder “Alleen vrij onderwijs kan volwaardig onderwijs zijn”

Weg met het vrij onderwijs ?

Knack

Jean-Jacques De Gucht ‘

Willen we morgen wakker worden in een volledig gesegregeerd onderwijslandschap?’

Het is aan de overheid om de juiste omstandigheden te scheppen waarin kinderen met elkaar leren samenleven in onze maatschappij en zich maximaal kunnen ontwikkelen’, schrijft Jean-Jacques De Gucht (Open VLD): ‘Een gesegregeerd onderwijssysteem kan dit nooit realiseren’

Laat me al maar dadelijk antwoorden op de vraag in de titel: neen, natuurlijk wil ik dat niet. Maar dat JJ die vraag zo stelt is een retorische truk. Hij gebruikt dadelijk een woord – segregatie – waar een weldenkend mens het niet mee eens kan zijn. Alleen is het niet het juiste woord.

Dat soort smerige truken moet natuurlijk niet verwonderen van een omhooggevallen product van nepotisme.

Om te beginnen: een school is niet enkel een plaats van overdracht van kennis of kunde, maar is ze ook een opvoedingsmilieu. Je kan een kind niet zoveel uren per dag bij je hebben zonder aan opvoeding te doen.  Lees verder “Weg met het vrij onderwijs ?”