Chicago aan de Schelde

De Wereld Morgen

Lieven De Cauter

Chicago aan de Schelde

Filosoof, dichter en activist Lieven De Cauter fileert het discours van de burgemeester van Antwerpen over het drugsprobleem in zijn stad en herleidt het tot zijn ware dimensie. “Het is altijd iemand anders zijn schuld. Hijzelf blijft volharden in de boosheid.

Het is spijtig dat Lieven De Cauter zich leent tot een persoonlijke aanval op De Wever met zijn verwijzing naar het beeld dat nuanceloze anti-NV-Aers ophangen van de Wever als iemand die altijd anderen de schuld geeft.

Of De Wever altijd anderen de schuld geeft is in dit thema niet terzake.

Het gaat om de vraag welke houding we als samenleving moeten/kunnen/mogen aannemen tegen genotsmiddelen en meer speciaal tegenover bepaalde verslavende genotsmiddelen.

De Wever kiest er voor om sommige genotsmiddelen maatschappelijk te aanvaarden (alcohol) en andere niet (coca├»ne, hasj). Zijn tweede keuze volgt uit de eerste: de war on drugs. Lees verder “Chicago aan de Schelde”