Bedenkingen bij een nieuwe sociaal contract

Knack

Bea Cantillon

‘Het wordt tijd voor een nieuw sociaal contract over armoede en klimaat’

‘In turbulente tijden moet de welvaartsstaat grotere zekerheden bieden. De bodem moet verhoogd en versterkt worden’, schrijft Bea Cantillon, die pleit voor een herziening van het naoorlogs sociaal contract. ‘Klimaatbeleid zonder armoedebeleid zal niet werken.’

Bea Cantillon, ik hou er wel van. Ze is bekwaam, eerlijk en sociaal ingesteld. En ze steekt intellectueel ver boven de meeste sociologen uit.

Haar pleidooi voor een nieuw sociaal contract met daarbij een basisinkomen als voornaamste factor is terecht. 

In mijn boek Eutopia is een basisinkomen ook de basis voor de opbouw van de samenleving.

Maar in Eutopia is de wereld niet kapitalistisch.

Fundamenteel kan ik het niet met haar eens zijn. Lees verder “Bedenkingen bij een nieuwe sociaal contract”

Een oplossing voor de klimaatshift ?

Oikos

Dirk Holemans

Wie en wat blokkeert de klimaatshift?

Is er geen draagvlak voor de klimaatshift? Creëer dat draagvlak dan, schrijft Dirk ­Holemans

Dirk Holemans is een verstandig man. 

Nogal wat mensen weten er wel alles van, maar als je goed luistert, zeveren ze gewoon na wat anderen hen hebben voorgekauwd. En die anderen weten het ook niet.

Als iemand Anuna bejubelt of als een serieus fenomeen beschouwt, heeft hij er bij mij gelegen. Als ik goed gezind ben zal ik beleefd blijven.

De mensen die een nobelprijs willen voor Greta Thunberg moeten ze opsluiten. Ofwel zijn ze geestesziek, ofwel zijn ze beroepsbedriegers.

Maar als Dirk spreekt, wil ik luisteren. Lees verder “Een oplossing voor de klimaatshift ?”