De nieuwe koude oorlog brengt hoop

Minerva

Maarten Hermans

Sociaal overleg blijft overeind: belangrijk voor de relance

Net als veel van de vorige edities, is het ontwerpakkoord tussen de sociale partners een duidelijk compromis, bereikt op het laatste nippertje. Elke partij – ook de regering – had voldoende redenen om juist nog te landen, niemand is zeer euforisch of kritisch, en ieder heeft wel een trofee binnengehaald om voor te leggen aan de achterban.

Maarten Hermans is een achterlijke conservatief. Ik zal uitleggen waarom.

Het sociaal overleg is een toepassing van de sociale leer van de katholieke kerk zoals vastgelegd in Rerum Novarum en van de ideologie van het socialisme. Daarbij wordt er van uitgegaan dat het kapitaal niet alle macht mag hebben, omdat dit leidt tot schandelijke  uitbuiting van het werkvolk dat in de feiten aanzien wordt als een verlenging van de machine. Tegenover de macht van het kapitaal moet dus de macht van de arbeid worden gesteld. De macht van de individuele arbeider is nul, maar door georganiseerde solidariteit kan de arbeid wel een tegenmacht vormen tegen het kapitaal. Die georganiseerde solidariteit is de vakbond.

Kapitaal en arbeid, kapitalist en vakbond worden dan geacht om samen te werken voor het creëren van welvaart.

Je kan deze visie situeren in een evolutie. “De nieuwe koude oorlog brengt hoop” verder lezen

Ze zijn er. Geef ze dus kansen !

Sampol

Astrid De Bruycker en Roeland Gielen

Investeer in mensen van buitenlandse afkomst

Bijdragen van mensen van buitenlandse herkomst aan onze economie zijn essentieel. Daarom is de beslissing van Vlaanderen om inburgeringstrajecten betalend te maken onbegrijpelijk.

Ooit was ik principieel voorstander van de multiculturele samenleving. Mijn motivatie was filosofisch: een mens wordt slechts mens door gemeenschap met de andere. Het anders – zijn van de andere is dus cruciaal voor mijn mens-wording. Openheid voor het andere in de andere is dus verrijkend en zelfs noodzakelijk voor de vorming van een eigen identiteit. 

Waarom zou wat waar is op individueel vlak niet waar zijn voor culturen ? 

Als er iéts tot de identiteit van Vlaanderen behoort is het precies de openheid voor andere culturen. Alleen al door zijn ligging op de grens van Noord- en Zuid- Europa was en is Vlaanderen een ontmoetingsplaats. De Vlaamse primitieven waren wereldburgers. We hebben geleefd onder het bewind van Fransen, Spanjaarden, Oostenrijkers – Habsburgers – en nu leven we onder dat van Saksen-Coburgers. “Ze zijn er. Geef ze dus kansen !” verder lezen

Hoe snel wordt de nieuwe koude oorlog een hete bom ?

Grenzeloos

William I. Robinson

Wat zijn de echte oorzaken van de Nieuwe Koude Oorlog? 

De VS lanceren een Nieuwe Koude Oorlog tegen Rusland en China in een poging de aandacht af te leiden van de groeiende crisis van het mondiale kapitalisme’. William I. Robinson, hoogleraar sociologie, Global Studies en Latijns-Amerika aan de Universiteit van Californië in Santa Barbara, onderbouwt zijn stelling met een solide analyse van de echte motieven achter het buitenlandbeleid van de VS.

William I. Robinson is een voorbeeld van een links denker die zo wanhopig verlangt naar het verdwijnen van het kapitalisme dat hij tekenen van hoop ziet waar ze niet zijn. Natuurlijk zijn er overal in de wereld opstoten van mensen die rebelleren tegen het systeem – Robinson noemt dat fenomeen “people spring” – maar er is een verschil tussen het systeem en het systeem. Er zit heel wat systeem tussen ongelijkheid en armoede en het kapitalistische systeem als zodanig. Daarbij geeft Robinson zelf aan dat de machthebbers (de kapitalisten en hun politieke dienaars) er alles aan doen om het ongenoegen te kanaliseren, bijvoorbeeld door de hongerige massa zondebokken voor te schotelen.

Maar de basisanalyse van Robinson van de huidige toestand van het kapitalisme is juist. Ik heb het zelf al in eerdere blogs aangegeven: het kapitalisme kampt met een enorme kapitaalaccumulatie. Robinson noemt het “overaccumulatie”. “Hoe snel wordt de nieuwe koude oorlog een hete bom ?” verder lezen

“Een oneindig groeimodel past niet op een eindige planeet”

MO*

Simon Dequeker

‘Een oneindig groeimodel past niet binnen een eindige planeet’

Gaat CO2-afvang ons redden van de klimaatopwarming?

De afvang en opslag van CO2 moeten ons redden van de klimaatopwarming. In bijna elk scenario naar een klimaatneutrale toekomst speelt deze technologie een hoofdrol. Toch staat nog niet vast of het economisch haalbaar is om haar in de toekomst in te zetten op grote schaal. Is ons blind geloof in toekomstige technologie terecht? Of leidt dat ons af van de nood aan een snelle en radicale uitstootreductie

Jullie weten dat ik qua klimaat een twijfelaar ben. Mijn reden is simpel: ik ben geen wetenschapper en kàn het dus niet weten. Ik moet mijn denken dus bouwen op wat wetenschappers me vertellen. Daarbij stoot ik op vier problemen. 

Eén: wetenschappelijke kennis is per definitie voorlopig. Ooit waren alle wetenschappers het er over eens dat de aarde plat was.

Twee: nooit zijn alle wetenschappers het met mekaar eens. De laatste maanden heb je voortdurend virologen horen zeggen dat het meningsverschil tot de essentie van de wetenschap hoort. Dat een meerderheid van wetenschappers het eens is, is geen garantie op juistheid. Zelfs niet als dit een zeer grote meerderheid is.

Drie: de klimaatwetenschap is een tak van de wetenschap die nog in haar kinderschoenen staat. Je kan zelfs de vraag stellen of er wel echt een klimaatwetenschap mogelijk is. Het lijkt er op dat het klimaat een chaotisch gegeven is. Het hoort tot de essentie van een chaos dat er geen wetten in te ontdekken zijn en dus wetenschap niet mogelijk is. ““Een oneindig groeimodel past niet op een eindige planeet”” verder lezen

Neen Van Grieken, het christendom moet niét domineren !

Knack

Mark Van de Voorde

‘Wat als blijkt dat het christelijke diametraal staat op wat Van Grieken verkondigt?’

‘De christelijke leer en moraal zijn in complete tegenspraak met de visie van het Vlaams Belang op mens en samenleving’, schrijft Mark Van de Voorde

In eerdere blogs ben ik wel ooit tekeer gegaan tegen Van de Voorde. Maar hier heeft hij gelijk. Alhoewel, niet helemaal.

Als er iemand zijn vuile mond moeten houden over het christendom is het Van Grieken. Zijn uitspraak over dominantie van het christelijke is een contradictio in terminis: het christelijke is tegengesteld aan dominantie. Hét symbool van het christendom, Jezus aan het kruis, toont een totale machteloosheid.

Natuurlijk is het christendom dominant geweest in de geschiedenis van onze streken. Maar het ging hierbij zeker over een perversie van het christendom. Gelukkig is de kern van de christelijke boodschap ergens bewaard gebleven, maar de manier waarop mensen die zichzelf christenen noemden die boodschap hebben beleefd en verbasterd is schandelijk. Overigens heeft dit ook te maken met het feit dat de christelijke boodschap is opgeëist door een organisatie, de kerk, die er een ideologie van gemaakt heeft en een ethisch instrumentarium in dienst van de machtigen. “Neen Van Grieken, het christendom moet niét domineren !” verder lezen

De onzin van de gascentrales van bedrieglijke Tinne

Knack

Jean-Marie Dedecker

‘Betalen we straks stempelgeld voor onze gascentrales?’

Kamerlid Jean-Marie Dedecker heeft geen goed oog in de plannen van de nieuwe regering om drie nieuwe gascentrales te bouwen om de sluiting van de kerncentrales in ons land op te vangen

Ziek word ik van de hoera-berichten van bedriegster Tinne. Dedecker is wel een brulboei, maar hier slaat hij spijkers met koppen. 

Ook bedriegendeTinne geeft toe dat wat op dit ogenblik voor groene energieproductie doorgaat, wind en zon, niet betrouwbaar is. Soms zal er teveel zijn, soms te weinig, en niemand weet wanneer wat zal gebeuren. Of je tien windmolens plaatst of duizend, verandert daar niets aan: als die tien stilvallen, vallen ook de duizend stil. De triomfkreten over meer windmolens op zee die op til staan zijn dus loos gekrijs in de wind. “De onzin van de gascentrales van bedrieglijke Tinne” verder lezen

Neen, de doorgedreven controle is niet onschuldig

VRT NWS

Elke betaalmededeling wordt gecontroleerd: “Mijn boodschap ‘Syrië’ voor een Syrische afhaalmaaltijd was verdacht”

Je moet soms echt opletten welke mededeling je bij een betaling zet. Dat blijkt uit het verhaal dat Chris Van Thielen vertelt bij “De inspecteur” op Radio 2. “Mijn betaling met als mededeling ‘Syrië’ voor eten uit een Syrisch restaurant werd gemarkeerd als verdacht.” Payconiq by Bancontact bevestigt dat elke mededeling bij een betaling gemonitord wordt. “We zijn dat wettelijk verplicht.

Hallo ? Leg me eens uit waarom we dit soort onzin moeten pikken ?

Of liever: word wakker ! 

In naam van strijd tegen terrorisme en misdaad worden we steeds meer gecontroleerd. 

Dat op zich al is problematisch, of liever: gewoon onaanvaardbaar. 

Hier wordt geen controle uitgeoefend op mij omdat er aanwijzingen zouden zijn dat ik een terrorist of misdadiger ben. Er is geen gerechtelijk bevelschrift nodig. Feitelijk komt dit soort controle er op neer dat er van uitgegaan wordt dat iedereen, ook jij en ik, een potentiële terrorist of misdadiger zijn. Welnu, ik aanvaard dat niet. “Neen, de doorgedreven controle is niet onschuldig” verder lezen

Biden kapitalist en oorlogspresident

Doorbraak

Wout Vandecruys

Bidens plan van 6 biljoen dollar

Biden wil recordbedrag in Amerikaanse economie pompen

Joe Biden heeft op 28 mei zijn eerste jaarlijkse budgetplan voorgesteld. De Amerikaanse president wil in 2022 een recordbedrag van zes biljoen dollar (4,9 biljoen euro) spenderen. Toch als hij eind september goedkeuring weet te krijgen van het Congres. Op veel steun van de Republikeinen kan hij niet rekenen

De surrogaat linkse politiek correcte nuttige idioten juichen en bejubelen Biden. Want volgens hen stapt Biden af van het neoliberalisme en voert een sociale politiek.

In de economische politiek heb je twee scholen: de mensen die zo weinig mogelijk interventie willen van de staat in het economisch gebeuren, en de mensen die juist wél staatsinterventie willen. Weinig of geen staatsinmenging heet neoliberalisme. Veel staatsinterventie heet Keyneisanisme naar de Amerikaanse econoom, John Maynard Keynes die Roosevelt er toe overhaalde om zo ’n economische politiek te voeren.

Domme economen zijn principieel voorstander van een van de twee systemen. Slimme economen kiezen voor een van de twee systemen naargelang de toestand van de economie. Wanneer het goed gaat met de economie kiezen ze voor het neoliberalisme, wanneer het slecht gaat voor het Keynesianisme. “Biden kapitalist en oorlogspresident” verder lezen

Wachtlijsten in de psychiatrie, anders bekeken

Knack

Athena Beckers

‘Niet op tijd psychische hulp vinden na gruwelijke ervaringen: hoe kan dat in een ontwikkeld land als België?’

‘Het verschuiven van financiële middelen zal de noden binnen de geestelijke gezondheidszorg niet oplossen. Wat vaststaat is dat er méér middelen nodig zijn’, schrijft Athena Beckers over de reeds lang aanslepende crisis in de kinderpsychiatrie

Hoe kan dat in een ontwikkeld land als belgië ?

Het antwoord is simpel: omdat er teveel kinderen psychiatrische hulp nodig hebben.

Begrijp me niet verkeerd: natuurlijk word ook ik verontwaardigd bij de toestanden die Athena Beckers hier beschrijft. En zij heeft groot gelijk als ze meer middelen eist. Want je hebt te maken met acute nood. Mensen met problemen laat je niet in de steek. “Wachtlijsten in de psychiatrie, anders bekeken” verder lezen

Wouter houdt van belgië

Knack

Wouter De Vriendt (Groen): ‘Mij maak je niet wijs dat iemand gelukkig wordt van een stem voor Vlaams Belang’

In gesprek met De Zondag legt Wouter De Vriendt (Groen) uit waarom Vlaams Belang voor hem zo gevaarlijk is en waarom Vivaldi noodzakelijk is voor het overleven van België

Kijk, nu hoor je het ook eens van een ander: Vivaldi is noodzakelijke voor het overleven van belgië. Dàt is ook de enige reden waarom plots iemand als Lachaert zijn kar totaal keerde en Vivaldi op poten heeft gezet.

De situatie in de belgische regeringsvorming zat muurvast tot Magnette en De Wever mekaar vonden in een compromis waarbij De Wever water in zijn wijn deed op sociaal vlak en Magnette op constitutioneel vlak. Bij dat laatste gingen in de koninklijke burcht alle alarmbellen rinkelen. Een regering van socialisten en nationaal-socialisten met een constitutioneel programma van verdere splitsing tussen Wallonië en Vlaanderen, was ondenkbaar voor de koninklijke hark en dus kregen de onvoorwaardelijke aanhangers van het belgische grootkapitaal en het daarmee verbonden koninklijk profitariaat de opdracht om op de kortste keren een regering te vormen zonder de N-va. En toen brak Lachaert inderdaad het record van de kortste regeringsvorming. “Wouter houdt van belgië” verder lezen