Verminderen !

MO*

IPS

Enkel een krimp van de mobiliteit kan tot drastische daling CO2-uitstoot leiden

Transportsector kan volgens wetenschappers enkel vergroenen met minder

Enkel minder transport kan de CO2-uitstoot van de transportsector drastisch naar beneden halen, stelt een nieuwe studie door onderzoekers van de Universiteit van Valladolid in Spanje. Een vergroening van onze mobiliteit kan pas lukken als er minder eindige grondstoffen opgesoupeerd worden en de groei van de sector aan banden wordt gelegd

Nog altijd heeft niemand me kunnen overtuigen dat CO2 zéker de (hoofd)schuldige is van het klimaatprobleem. Het is niet omdat een bende verkochte wetenschappers dat beweren en dat die bewering door de al even verkochte media ons door de strot wordt geramd, met daarbij beroep op pedofiele instincten voor een Greta en Anuna, dat ik het moet geloven. Ik lees even goed van even goede wetenschappers dat scheikundig gezien de CO2 er zelfs niets mee kàn te maken hebben. Lees verder “Verminderen !”

Neen, de Green Deal wordt niet gekelderd door de mislukking van de COP’s van Parijs of Montreal

Knack

Hans Van Scharen

‘Hoe de Europese Green Deal langzaam gekelderd wordt’

‘Terwijl in Montreal een internationaal akkoord gesloten werd over de bescherming van de biodiversiteit, werd in Brussel de wetgeving die de halvering van het pesticidengebruik moest regelen, deels teruggeschroefd’, schrijven Hans Van Schaeren en Helmut Burtscher-Schaden. ‘En dat terwijl het zware gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw samenhangt met het verlies van biodiversiteit.

Soms overkomt het me dat ik vriendelijk wil zijn. Zoals bijvoorbeeld nu – voor even. En dus wil ik aannemen dat Hans Van Scharen het goed meent.

Als ik zijn betoog lees, dan ben ik het eigenlijk wel met hem eens. 

Maar natuurlijk, als ik het betoog van Pekka Personen, de hoofdman van de vergiftigende boerenlobby zou lezen, zou ik het daar ook wel mee eens zijn. Dat is zo tegenwoordig: je weet het niet meer en ondertussen zijn we zover dat zelfs de grootste – of misschien wel zeker de grootste – idealist bereid is om te liegen om gelijk te krijgen. Lees verder “Neen, de Green Deal wordt niet gekelderd door de mislukking van de COP’s van Parijs of Montreal”

Kàn de mens wel op lange termijn denken ?

Oikos

Chris Dutry

Goede voorouders, gelukkige nakomelingen

– Roman Krznaric op Ecopolis

De Brits-Australische filosoof Roman Krznaric ontleende de titel van zijn boek aan Jonas Salk, een medisch onderzoeker die in 1955  samen met zijn team het eerste veilige en werkend vaccin tegen polio heeft ontwikkeld. Voordien werden er jaarlijks een half miljoen mensen verlamd door polio en velen stierven er aan. Professor Salk wilde geen patent op zijn vaccin nemen, maar “gewoon behulpzaam zijn voor de mensheid”. Ruim twintig jaar later gaf hij in New Delhi bij de aanvaarding van de Jawaharlal Nehru Award for Intenational Understanding zijn dankwoord de titel ‘Zijn we goede voorouders?’. Auteur Krznaric herhaalt deze prangende vraag in tijden van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies

Zijn wij goede voorouders ? Natuurlijk niet. Daarin heeft Krznaric groot gelijk.

Nogal wat mensen slagen er zelfs niet in om goede ouders te zijn.

Het aantal mensen dat er niet in slaagt om goede ouders te zijn, gaat in stijgende lijn. De reden is simpel: hun kinderen zijn er voor hen. Ze “hebben” kinderen.

Verder kom ik er wel op uit hoe dat komt.

Krznaric voert “le noble sauvage” op. 

Dat “le noble sauvage” wél kon denken op lange termijn is interessant, want het toont aan dat het mogelijk is. De mens is niet van aard zo dat hij niet bekwaam is om op lange termijn te denken. De mens kàn het. Lees verder “Kàn de mens wel op lange termijn denken ?”

Neen, de klimaatcrisis gaat niet zo maar over de natuur !

MO*

Gie Goris

Klimaatcrisis, koloniale uitbuiting en inheemse kennis Hoe keren we de klimaatcrisis?

‘We moeten het niet over de natuur hebben’ Om de klimaatcrisis op te lossen hebben we wetenschap nodig, maar ook andere ecologische kennis. Kan inheemse kennis ons uit de brand, de storm, de droogte en de overstroming halen? MO* sprak erover met Achille Mbembe, Amitav Ghosh en Krushil Watene

Eerst: ik ben het fundamenteel eens met de visie van Achille Bbembe en consoorten: de mensheid moet naar een andere relatie met de planeet.

Voor mijn part koppel je daar aan vast dat de mensheid ook enkel in die andere relatie met de planeet een nieuwe relatie zal ontwikkelen van de mensen onderling.

Voor wie in termen van anti-kapitalisme wil denken: een alternatief voor het kapitalisme is slechts mogelijk met een nieuwe mens. Lees verder “Neen, de klimaatcrisis gaat niet zo maar over de natuur !”

Er is genoeg voor iedereen, samen !

MO*

Jan Mertens

Mag het iets minder zijn? Samen minder energie gebruiken is een vorm van vrijheid veroveren

Het is belangrijk dat we vragen blijven stellen die wat dieper gaan dan de oppervlakte. Zo zou er in het energiedebat eindelijk wat meer ruimte mogen komen voor vragen over wat nodig is, wat genoeg is en wat te veel is, vindt MO*columnist Jan Mertens. ‘Samen minder energie gebruiken is niet betuttelend, het is een vorm van vrijheid veroveren.

Jan Mertens heeft gelijk en zijn benadering vanuit het genoeg is interessant, net zoals zijn idee van vrijheid.

Laat het inderdaad duidelijk zijn: onze Westerse ecologische voetafdruk is niet houdbaar en onze huidige manier van leven, haalt onze menselijkheid omlaag.

Onze voetafdruk is niet houdbaar omdat zelfs als de “arme landen” met een kleine voetafdruk op hun peil zouden blijven en niet naar ons zouden toegroeien, de wereldwijde ecologische belasting de draagkracht van onze planeet te boven gaat. Wij alleen al maken onze planeet kapot. Lees verder “Er is genoeg voor iedereen, samen !”