Over macht en vrijheid ( 2 )

Gisteren had ik het al over een thema dat me nauw aan het hart ligt: de relatie tussen macht en vrijheid, met daarbij het probleem van de staat als machtsfactor. En ik eindigde met het voorbeeld van de lage emissiezones.

Vandaag wil ik terug naar meer fundamentele aspecten.

Uitoefening van macht is niet helemaal te vermijden, maar één zaak is zeker: ze mag niet uitgeoefend worden door mensen die uit zijn op macht. Ook niet als die mensen die macht met de beste bedoelingen zouden uitoefenen.

We moeten dus naar een totaal andere democratie dan deze die we nu kennen. “Over macht en vrijheid ( 2 )” verder lezen

Over macht en vrijheid ( 1 )

Grenzeloos

Kees Stad

Duistere Bank: Onthullend boek over de Deutsche Bank

In de week van 18 februari werd het boek Dark Towers (in het Nederlands Duistere Bank) wereldwijd gelanceerd. Het is een onthullend boek over een van de grootste banken op aarde. Maar de reden dat het boek geschreven werd, en dat het zoveel aandacht trekt, is vooral dat het de huisbank van Donald Trump is

Eigenlijk is het overbodig – of zou het overbodig moeten zijn om aan mensen zoals jij en ik duidelijk te maken dat er een andere wereld dan de onze is. Een wereld waar wij geen benul van hebben: de wereld van de machtigen.

Wij hebben evenmin echt benul van nog een andere wereld: die van de totaal machtelozen. We weten wel dat die wereld bestaat, en we zijn zelfs bekwaam tot een vorm van medeleven, maar écht besef van de wereld van die mensen hebben wij niet.

De wereld van de machtelozen kan voor ons nog enigszins bevattelijk zijn. De wereld van de machtigen ontgaat ons volledig. “Over macht en vrijheid ( 1 )” verder lezen

Er loopt van alles mis met de politieke partijen. Ik pleit voor een democratie zonder partijen.

Knack

Hendrik Vuye & Veerle Wouters

Hoogleraar (UNamur) en lector (Hogeschool PXL), voormalige V-Kamerleden

Echte verandering ligt niet meer in het bereik van de particratie’

‘Pacificeert de particratie nog, of polariseert ze?’ vragen Hendrik Vuye en Veerle Wouters in hun nieuwe boek ‘Schone schijn. Particratie wurgt democratie’. Knack biedt u een voorpublicatie aan.

Werkt de particratie? Laten we even politici aan het woord van verschillende partijen. Vlaams Parlementslid Hermes Sanctorum (Groen, later onafhankelijk) stelt dat de particratie helemaal niet meer werkt: ‘Daardoor komt er van beslissen nog weinig in huis. Welke grote hervormingen heeft het parlement onlangs nog beslist? De erfbelasting, ja, maar dat was gemakkelijk, om iedereen meer te geven. Maar voor de rest? Ik zie het niet’ (Het Nieuwsblad, 17 maart 2018). De particratie polariseert: ‘Door steeds harder te roepen, bedienen politici hun achterban, maar van actie komt niets meer in huis. Er heerst stilstand’ (De Morgen, 5 september 2016).

Vuye en Wouters hoorden voor mij bij de intelligentste en meest integere politici. “Hoorden” in de verleden tijd. Want juist daardoor zijn ze uitgeserveerd. Door de n-va.

Ook hier hebben ze gelijk. Maar – het klinkt pretentieus – mijn analyse in mijn boek Eutopia gaat dieper. 

Ik citeer uit Eutopia:  “…Het organiseren van partijen is het installeren van verdeeldheid. Verdeeldheid is een niet te vermijden toestand. Maar verdeeldheid kan – soms, meestal –worden overwonnen, zonder dat de partners hun eigenheid verliezen. In ieder geval zou dit de bedoeling moeten zijn. Daarvoor echter moeten de partners afzien van het streven naar macht. Echter, door het bestaan van politieke partijen wordt deze bedoeling onmogelijk gemaakt, precies omdat de partijen in wezen uit zijn op macht. “Er loopt van alles mis met de politieke partijen. Ik pleit voor een democratie zonder partijen.” verder lezen

Over Jambon en armoede ( 2 )

Wij leven in de illusie dat  herverdelingsmechanismen en sociale zekerheid de armoede oplossen. Het kan raar klinken, maar onze sociale zekerheid is geen instrument tegen de vorm van armoede die eigen is aan onze huidige westerse samenleving. Ze is een instrument tegen tegenslagen in het leven, en om dan armoede te voorkomen. Ze dient om een tijdelijke werkloosheid op te vangen, of ziekte en ouderdom. Maar die werklozen, zieken of ouderen zijn geen armen. De sociale zekerheid voorkomt dat ze arm worden, maar mensen die al arm zijn, worden niet uit hun armoede gehaald. 

Sociale zekerheid gaat over zekerheid. Daarom is veel sociale zekerheid ook georganiseerd als een ver-zeker-ing. (Bijvoorbeeld de ziekteverzekering). Maar denk je dat armen zich kunnen verzekeren tegen armoede ?

De sociale zekerheid maakt dus wel dat de armoede door uitbuiting door de kapitalist, wordt ingedamd, maar toch is er nog armoede in onze samenleving. Die moet dus een andere oorzaak hebben.  “Over Jambon en armoede ( 2 )” verder lezen

Over Jambon en armoede ( 1 )

Doorbraak

Philippe Clerick

Een ‘kille’ regering

Woon- en jobbonus anders bekeken

Tegen de nieuwe Vlaamse regering wordt aangevoerd dat ze ‘kil’ is. Je komt het woord overal tegen. Björn Rzoska van Groen zegt bijvoorbeeld in de Zondagskrant: ‘Nieuwkomers moeten hogere drempels over […]. Werklozen moeten voortaan gemeenschapsdienst doen […]. De bouwmeester moet zich bezighouden met zijn kernopdracht […]. De regering wil spijbelen harder aanpakken […]. De VRT wordt in een [financieel] keurslijf gestopt. Ik vrees voor een kil en hardvochtig Vlaanderen.

De verenigde linkse oppositie haalt op dit ogenblik de bovenhand in de propagandastromen die constant op ons worden losgelaten. Dat is voor de wringer in mij genoeg om ook een tegenstem aan het woord te laten.

Tot nu toe heb ik geen commentaar gegeven bij het regeerakkoord. Ten eerste omdat ik er te weinig van weet. En ten tweede omdat ik het niet kan opbrengen om er meer over te weten te komen, omdat het eigenlijk slechts een verklaring is, en ik wil afwachten wat er in de praktijk gebeurt. Dat weet de oppositie ook. Maar intellectuele eerlijkheid is niet het kenmerk van huidig links. Ik vind het verschrikkelijk om te moeten zeggen: de laatste jaren zijn er slechts twee politici geweest die ik niet heb betrapt op intellectuele oneerlijkheid: Bart De Wever en Jonh Crombez. En John wordt door zijn eigen linkse achterban in zijn rug geschoten. “Over Jambon en armoede ( 1 )” verder lezen

Berichten uit Eutopia 16

Goed nieuws ! Vanaf morgen zal ik terug op dagelijkse post zijn !

Lieve lezer, vriend of vijand, zelfs Charles moet soms afhaken. Ik ga de actualiteit dus even laten voor wat ze is: de Ronde van Frankrijk en het offensief van roi et reine om de belg te misleiden en zichzelf als beminnelijk voor te stellen. Een en ander in dienst van het belgische grootkapitaal en voor de redding van het onland.

Ondertussen wil ik jullie wel niet helemaal zonder intellectueel superieur leesvoer laten, en dus vind je de volgende dagen een aantal fragmenten uit mijn ongemeen interessant bedenksel “Eutopia”, het boek dat je op deze website onder de rubriek “publicaties” gratis kan lezen en/of downloaden. Aan allen: een mooie vakantie !

De koning kakt !

Als je aan de mensen zou zeggen dat ze x aantal uren per week onbetaald moeten werken, zouden de treinmachinisten dadelijk het werk neerleggen. Maar we werken inderdaad x aantal uren per week onbetaald. Want daar ligt de winst van de kapitalist. Ze maakten Steve Stevaert belachelijk als hij het over “gratis” had. Want gratis bestaat niet. Welnu, gratis bestaat wél: wij wérken gratis ! En àlle Belgen werken gratis voor de koning… Velen met liefde, al is de koning de spin in het web van het belgische kapitalisme.

Maar natuurlijk zal een ietwat slimme koning niet alle vertrouwen stellen in de manipulatie. Een beetje dwang kan dus ook geen kwaad. Vroeger had de koning zijn trawanten om zijn rijkdom te bewaken. Nu heet dat de “rijks-wacht”: de bewaking van het rijk van de koning. “Berichten uit Eutopia 16” verder lezen

Berichten uit Eutopia 15

Goed nieuws ! Vanaf 24 juli zal ik terug op dagelijkse post zijn !

Lieve lezer, vriend of vijand, zelfs Charles moet soms afhaken. Ik ga de actualiteit dus even laten voor wat ze is: de Ronde van Frankrijk en het offensief van roi et reine om de belg te misleiden en zichzelf als beminnelijk voor te stellen. Een en ander in dienst van het belgische grootkapitaal en voor de redding van het onland.

Ondertussen wil ik jullie wel niet helemaal zonder intellectueel superieur leesvoer laten, en dus vind je de volgende dagen een aantal fragmenten uit mijn ongemeen interessant bedenksel “Eutopia”, het boek dat je op deze website onder de rubriek “publicaties” gratis kan lezen en/of downloaden. Aan allen: een mooie vakantie !

De koning kakt !

waarom zou een koninkrijk een koninkrijk heten, tenzij omdat het het rijk van een koning is? En kan je “rijk” anders interpreteren dan “rijkdom”? Tenzij je de term interpreteert als: het koninkrijk is een koning te rijk. En dat is nu juist wat een koning tegenwoordig de mensen probeert wijs te maken. Want de tijden zijn veranderd. De macht van de koning om ooien te eisen en bastaarden te verwekken is een recht geworden, vastgelegd bij wet. Koningen hebben de kunst ontwikkeld om zich bemind te maken bij de bevolking. Ze hebben de pastoors er bij gehaald en die vertellen aan de goedgelovigen dat het gods wil, is dat er rijken zijn en armen. En gods wil, is konings wet. Deze noemen we grond- wet, omdat daarin wordt vastgelegd dat de koning eigenaar is van het grondgebied. “Berichten uit Eutopia 15” verder lezen

Berichten uit Eutopia 14

Goed nieuws ! Vanaf 24 juli zal ik terug op dagelijkse post zijn !

Lieve lezer, vriend of vijand, zelfs Charles moet soms afhaken. Ik ga de actualiteit dus even laten voor wat ze is: de Ronde van Frankrijk en het offensief van roi et reine om de belg te misleiden en zichzelf als beminnelijk voor te stellen. Een en ander in dienst van het belgische grootkapitaal en voor de redding van het onland.

Ondertussen wil ik jullie wel niet helemaal zonder intellectueel superieur leesvoer laten, en dus vind je de volgende dagen een aantal fragmenten uit mijn ongemeen interessant bedenksel “Eutopia”, het boek dat je op deze website onder de rubriek “publicaties” gratis kan lezen en/of downloaden. Aan allen: een mooie vakantie !

De koning kakt !

Ik heb lang getwijfeld tussen “ de koning kakt” en “de koning schijt”, waarbij “schijten” een spattend eruptieve bijbetekenis krijgt. Shockeer ik iemand? Ik kan natuurlijk ook schrijven: “de koning excrementeert”. Maar dan zullen de minder begaafden onder jullie me misschien niet begrijpen. Nog belangrijker: dan verlies ik mijn stafrijm. Daarom: “de koning kakt”.

En daarbij: er bestaan geen vuile woorden. Vuil is de mond die het woord spreekt, of het oor dat het woord beluistert. Dus: als jullie hier een vuil woord horen, is het jullie oor dat vuil is, want mijn mond is proper.

Natuurlijk kakt iedereen. Toch zal de uitspraak “de koning kakt” velen shockeren, niet enkel omwille van de kak, maar omwille van de link met de koning. En toch is die link belangrijk, want al moet iedereen soms kakken, iedereen stinkt niet altijd. Maar waar de koning is, stinkt het. Altijd. Zelfs als hij niet kakt. “Berichten uit Eutopia 14” verder lezen

Berichten uit Eutopia 13

Goed nieuws ! Vanaf 24 juli zal ik terug op dagelijkse post zijn ! Maar eerst morgen een fragment uit Eutopia, speciaal ter ere van de koning op de nationale treurdag !

 

Lieve lezer, vriend of vijand, zelfs Charles moet soms afhaken. Ik ga de actualiteit dus even laten voor wat ze is: de Ronde van Frankrijk en het offensief van roi et reine om de belg te misleiden en zichzelf als beminnelijk voor te stellen. Een en ander in dienst van het belgische grootkapitaal en voor de redding van het onland.

Ondertussen wil ik jullie wel niet helemaal zonder intellectueel superieur leesvoer laten, en dus vind je de volgende dagen een aantal fragmenten uit mijn ongemeen interessant bedenksel “Eutopia”, het boek dat je op deze website onder de rubriek “publicaties” gratis kan lezen en/of downloaden. Aan allen: een mooie vakantie !

Mensen zijn beesten

De ideologie kan men simpel verwoorden: de mensen zijn beesten en gedragen zich als beesten. En wij willen dat zo, of op zijn minst gaan we er van uit dat het niet anders kan.

De oude Romeinen wisten het al: “homo homini lupus”. “De mens is een wolf voor de andere mens”. Het kapitalisme is een beestig verhaal.

Betekent dit nu dat alle mensen mekaar voortdurend uitmoorden?

Neen, want dat zou een uitputtende en gevaarlijke bezigheid zijn. Daarom beperken we ons daartoe tot een oorlog. Maar dan doen we het ook met overtuiging en massaal.

Menselijke beesten leven in kuddes: daar is het gemakkelijker om te overleven. Dat voordeel houdt natuurlijk ook nadelen in: je moet rekening houden met de anderen, want anders wordt je uit de kudde gezet. Maar vermits het eigenlijk alleen om mezelf gaat, bestaat de kunst er in om zo veel mogelijk te krijgen van de kudde, en zo weinig mogelijk te geven. Het gemakkelijkste is dat als je de baas bent. En baas ben je als je eigenaar bent van de weide. Want de eigenaar heeft alles te zeggen. “Berichten uit Eutopia 13” verder lezen

Berichten uit Eutopia 12

Lieve lezer, vriend of vijand, zelfs Charles moet soms afhaken. Ik ga de actualiteit dus even laten voor wat ze is: de Ronde van Frankrijk en het offensief van roi et reine om de belg te misleiden en zichzelf als beminnelijk voor te stellen. Een en ander in dienst van het belgische grootkapitaal en voor de redding van het onland.

Ondertussen wil ik jullie wel niet helemaal zonder intellectueel superieur leesvoer laten, en dus vind je de volgende dagen een aantal fragmenten uit mijn ongemeen interessant bedenksel “Eutopia”, het boek dat je op deze website onder de rubriek “publicaties” gratis kan lezen en/of downloaden. Aan allen: een mooie vakantie !

Solidariteit versus sociale zekerheid

Of: solidariteit en de staat.

Voor velen valt sociale zekerheid samen met solidariteit, of andersom.

Laat me een voorbeeld geven: opa is dementerend en oma, gesteund door de kinderen en enkele vrienden, neemt de mantelzorg op zich. Dat is solidariteit want oma gaat er van uit dat opa dat ook voor haar zou gedaan hebben, en ze voelt dit aan als een verantwoordelijkheid. Maar wat gebeurt er als oma sterft? De kinderen hebben ook hun job en hun eigen kinderen, en ook de vrienden worden een dagje ouder…

 Als de staat dan de zorg voor opa op zich neemt, (opvang, tehuis…), dan wordt dat sociale zekerheid: deze biedt de zekerheid, dat er altijd een vorm van solidariteit zal bestaan. Deze zorg van de staat is geen caritas, want opa heeft heel zijn leven hard gewerkt en belastingen betaald. “Berichten uit Eutopia 12” verder lezen