De strijd tegen racisme

Knack

Pieter-Paul Verhaeghe

‘De balans van meer dan vijftig jaar strijd tegen racisme is niet onverdeeld positief’

‘De geschiedenis kent geen inherent moreel kompas die ons naar meer rechtvaardigheid drijft. Maatschappelijke verandering is mensenwerk en kan ook weer snel worden teruggedraaid’, schrijft professor sociologie Pieter-Paul Verhaeghe (VUB) naar aanleiding van de internationale dag tegen racisme en discriminatie. ‘Er zijn stappen vooruit gezet, maar de discriminatie op de woning- en arbeidsmarkt blijft hardnekkig.

Dat heb je met sociologen: zonder cijfertjes bestaan ze niet. Maar ik vraag me af of ze in hun opleiding ook leren denken met die cijfertjes. Lees verder “De strijd tegen racisme”

Hoe links Vlaanderen naar rechts drijft in naam van het antiracisme

MO*

Gie Goris

Mensenrechten die we zelf beschermen, beschermen we beter?

Vlaanderen verlaat Unia, Unia verlaat Vlamingen niet

Een aantal Vlaamse parlementsleden trekt vandaag naar Nederland om er te leren hoe de overheid daar de mensenrechten beschermt. De komende weken moet er immers een eigen Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI) opgericht worden, omdat Vlaanderen uit gelijkekansencentrum Unia stapte. Over de oprichting van dat VMRI zijn nog veel vragen. ‘Wat we zelf versnipperen, versnipperen we beter?

Een wespennest, ik begeef me in een wespennest door te denken bij dit artikel van Gie Goris.

Laat me allereerst benadrukken dat ik al mooie bijdragen van die Gie Goris heb gelezen en dat ik het zeker eens ben met zijn fundamentele opstelling.

Maar hier slaat hij de bal enthousiast verschrikkelijk mis.

Natuurlijk ben ik tegen racisme, tegen discriminatie. Natuurlijk ben ik voor de implementatie van de mensenrechten, voor gelijkwaardigheid van iedereen. Lees verder “Hoe links Vlaanderen naar rechts drijft in naam van het antiracisme”

Nina lult wat over Connerke en racisme

De Wereld Morgen

Nina Henkens

De ondraaglijke lichtheid van Conner Rousseau over racisme

Dat Vooruit-voorzitter Conner Rousseau zich ergens tussen fascisten en wokers opstelt, noemt Nina Henkens ‘politieke leegheid’

Nina Henkens moet haar mond houden over leegheid, want haar betoog zelf is oneindig diep leeg. Waar heeft ze het eigenlijk over ?

Ze heeft het over Connerke en verwijt hem dat hij bezig is met zichzelf. Dat is natuurlijk zo. Maar als ze een beetje intellectualiteit zou vertonen, zou ze zich afvragen van waar die zelfbetrokkenheid komt bij Connerke ? Ik denk wel dat er een aangeboren narcisme speelt. Maar er is ook meer. En dat meer is politiek relevant. Lees verder “Nina lult wat over Connerke en racisme”

Israël – Palestina, elke keuze voor een van beiden is verwerpelijk

Sampol

Willem Staes

Palestina: werk aan de winkel voor minister van Buitenlandse Zaken Lahbib

De komende weken zal kersvers minister van Buitenlandse Zaken, Hadja Lahbib, beginnen schrijven aan haar beleidsnota. Een uitgelezen kans om een ambitieuzer Belgisch Palestinabeleid in de stelling te brengen

Laat het duidelijk zijn: ik heb geen enkele sympathie voor de zionistische Israëlische staat zoals die zich nu voordoet.

Laat me eerst nog maar eens benadrukken dat zionisme en Jodendom niet samenvallen.

In het Jodendom heb je twee elementen: de afkomst ( het volk; het ras) en het geloof.

Zionisten zijn Jood van ras, maar niet van geloof. Echt gelovige Joden kunnen geen zionist zijn, want het geloof zegt dat het beloofde land hen opnieuw zal ten deel vallen als de Messias gekomen is. Van die Messias is in geen enkele verte iets te bespeuren. Lees verder “Israël – Palestina, elke keuze voor een van beiden is verwerpelijk”

Cultuur, spiritualiteit, en de linkse strijd

De Wereld Morgen

Marc Vandepitte

Vijay Prashad: “In het kapitalisme zijn racisme en seksisme functioneel”

Begin juli gaf de Indische historicus Vijay Prashad een lezing over dekolonisatie in de Casa de las Americas in Havana. Marc Vandepitte was erbij en nam nota van deze boeiende lezing. Hieronder het deel over seksisme en racisme

Natuurlijk is racisme verbonden met kapitalisme.

Hier moet ik dadelijk nuanceren, want racisme is van alle tijden, en ik situeer hebt begin van het kapitalisme bij de industriële revolutie einde 18e eeuw met de mechanisering en dus de massaproductie.

Op dat ogenblik gebeurt er een fundamentele verandering. Tot dan kon je grosso modo stellen dat de productie gericht was op behoeftenbevrediging. De productie was in principe nooit voldoende voor totale behoeftenbevrediging. Mensen leden honger omdat er te weinig voedsel geproduceerd werd. Lees verder “Cultuur, spiritualiteit, en de linkse strijd”

De strijd tegen racisme: geen anti, maar een pro

Streven

Ludo Abicht

Mogen we nog (vergelijkend en nuancerend) denken?

Toen ik in de VS woonde had ik moeite om de logica van de ‘one drop’-regel te begrijpen die zo lang in de Zuidelijke staten werd gehandhaafd: wie één druppel niet-blank bloed in de aderen had, werd daar wettelijk als ‘zwart’ beschouwd en gediscrimineerd.

Ik hou wel van die Ludo Abicht.

De man is tenminste intellectueel eerlijk en altijd gericht op menselijkheid. Soms zou ik willen dat ik wat meer van zijn menselijkheid zou hebben. Dat wil niet zeggen dat ik het zo maar eens moet zijn met alles wat hij zegt.

Natuurlijk is de toestand qua racisme in de VS verontrustend. Ik volg Abicht helemaal in zijn afwijzing van het blanke racisme, gebouwd op “bloed”. Lees verder “De strijd tegen racisme: geen anti, maar een pro”