Georgië

Voor wie tot de domme massa behoort, wil ik het nog wel eens uitleggen.

Oekraïne was de facto deel van Rusland. Herinner je je dat de Sovjet Unie een verzameling was van republieken. Je kan dit vergelijken met het huidige Europa al hadden die republieken tijdens het Sovjet tijdperk natuurlijk minder onafhankelijkheid dan de landen in Europa. 

Bij de implosie van de Sovjet Unie kregen die landen aan de buitengrenzen meer onafhankelijkheid, maar bleven wel in de Russische invloedssfeer. Eén op de vier Oekraïners heeft Russisch als moedertaal. Lees verder “Georgië”

Songfestival

Ik ben maar een eenvoudige jongen van kleine kom af. We hadden het niet breed en elke week naar de frituur – Mac Donalds was er nog niet – kon financieel niet; om niet te spreken van een jaarlijkse zandligvakantie.

Nu behoren Amerikaans overgewicht en de zonne-huidkanker tot de rechten van de armsten. Dat noemt men vooruitgang. Lees verder “Songfestival”

Gaza

Niemand kan me verdenken van antisemitisme.

Als je een blog zo begint, weet de lezer dat er antisemitisme zal opduiken.

Wel ja.

Neen, ik ben geen fan van het nazisme en ja, ook voor mij is de holocaust een afschuwelijk dieptepunt in de geschiedenis van de mens.

Maar dat is het juist: nazisme. Lees verder “Gaza”

Allen naar de maan

Vorige donderdag vierden katholieken de “Hemelvaart” van Jezus.

Handelingen 1, 9-13

Na deze woorden werd Hij ten aanschouwen van hen omhooggeheven en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.  10Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen,  11die zeiden: “Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.” 

In het Nieuwe Testament staan er verschillende vermeldingen van  de Hemelvaart. Ik kies voor deze in de Handelingen van de Apostelen omdat het de enige versie is met de twee engelen, mannen in witte gewaden. Ze maken het verhaal poëtischer. Lees verder “Allen naar de maan”

De islam

Mijn blog van gisteren ging over de dwingende oproep tot liefde van het christendom. Deze oproep is universeel: hij geldt voor àlle mensen van welk volk ook. Een christen moet niet enkel gelijkgestemde gelovigen liefhebben, maar iederéén.

Dat is natuurlijk niet mogelijk. Wij zijn God niet en blijven menselijk beperkt. Maar dat verandert niets aan de oproep.

Ik kan er niet aan doen, maar vandaag denk ik dan aan die andere godsdienst die bij ons aan een opmars bezig is: de islam. Lees verder “De islam”

Van Tigchelt en de migratie

Gazet van Antwerpen

Minister van Justitie Paul Van Tigchelt is tegen migratiestop: “Wie legt mijn waterleiding? Wie kuist er mijn ramen?”

Niet mogelijk, niet nodig en niet wenselijk. In een podcast heeft minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open VLD) verklaard dat hij tegen het Vlaams Belang-voorstel is om een migratiestop in te voeren.

Kijk naar de toestanden in Molenbeek en omstreken. Merk op hoeveel jongeren met migratie-achtergrond met het gerecht in aanraking komen voor toch ernstige feiten.

Een verbijsterend onevenredig groot gedeelte van onze gevangenisbevolking bestaat uit Marokkanen.

De multiculturalisten beginnen dan te goochelen met cijfers om dat te ontkennen. Maar het is wel de werkelijkheid. Er is een probleem en dat probleem wordt ontkend vanuit ideologisch fanatisme. Lees verder “Van Tigchelt en de migratie”