Weg met de politieke partijen

Knack

Hendrik Vuye & Veerle Wouters

‘Als er al iemand verslaafd is aan subsidies in dit land, dan zijn het wel de politieke partijen’

De Vlaamse politieke partijen geven van alle partijen in Europa, het meeste uit aan advertenties op Facebook en Instagram. ‘Dit heeft ook gevolgen voor de werking van ons politiek bestel’, schrijven Veerle Wouters en Hendrik Vuye

Wouters en Vuye (ik heul mee met de feministen) hebben gelijk. Politieke partijen zijn geen dragers meer van een doordachte visie, maar propagandamachines, eigenlijk zelfs niet meer geleid door partijvoorzitters, maar door spindoctors die de voorzitters vertellen wàt ze moet zeggen, en waar en wanneer.

Natuurlijk zijn er nog wel wat inhoudelijke verschillen: linksen willen meer belastingen en liberalen willen er minder. Linksen willen wat meer sociale saus, liberalen wat minder. Maar het zijn slechts cosmetische verschillen. Beiden weten dat het uitdraait op een compromis. En beiden kunnen leven met dat compromis. Meer nog: op wat details na willen beiden eigenlijk hetzelfde. In de politiek heet dat dat iedereen opschuift naar het centrum. 

Op dit ogenblik heb je de discussie over de pensioenhervorming

De PS minister van pensioenen, Lalieux, komt met een aantrekkelijk sociaal voorstel. De liberaal Lachaert schiet dat dadelijk af en komt met een veel strenger. Het rare aan het verhaal is dat Lalieux met haar voorstel in de voet schiet van haar partijgenoot Dermagne die de opdracht heeft om meer mensen aan het werk te krijgen. Als het voorstel van Lalieux zou worden aangenomen, staat Dermagne voor een onmogelijke opdracht. Denk je nu écht dat Lalieux niet met Dermagne gesproken heeft ? Lalieux wil helemaal niet dat haar partijgenoot Dermagne mislukt. Ze weet heel goed dat ze bij de onderhandelingen water in de wijn zal doen en daarmee collega Dermagne zal plezieren. Eigenlijk streeft ze er zelfs niet naar om haar eigen voorstel er door te krijgen. Ze streeft naar het compromis. Lachaert doet precies hetzelfde: beiden willen eigenlijk hetzelfde. Het verschil is slechts schijn en de hele discussie in het openbaar slechts een schertsvertoning en volksverlakkerij. “Weg met de politieke partijen” verder lezen

38 miljoen mensen op de vlucht

Uitpers

Francis Jorissen

De Amerikaanse oorlogen hebben sinds 9/11 minstens 38 miljoen mensen op de vlucht gejaagd

Volgens het “War Costs”-project van het Watson Institute bij de Brown University in de VS hebben de “Wars on Terror” voor zeker 38 miljoen vluchtelingen gezorgd

38 miljoen ? Eigenlijk is dat toch wel heel wat volk. 

Tegelijkertijd herinnert een en ander er ook aan dat we al twintig jaar lang in oorlog leven.

Over Korea, Vietnam, zullen we het maar even niet hebben ?

Aanhangsels van Europa, genre Verhofstadt en de hele parasitaire kliek die het Europees parlement uitmaakt, beweren graag dat de Europese Unie er toch maar mooi in geslaagd is om Europa sinds de Tweede Wereldoorlog oorlog-vrij te houden. Ja, binnen Europa is er niet veel oorlog meer gevoerd. Voor het gemak van de Europese aanhangsels vergeet ik nu graag de niet zo fraaie taferelen in de Balkan, het vroegere Joegslavië…

Maar Europa heeft wel vrolijk meegedaan met alle oorlogen die de Amerikanen hebben gevoerd. Eigenlijk is het nog erger: het Europese kapitaal was even goed gediend met die oorlogen en even gemotiveerd als het Amerikaanse kapitaal, alleen is het cynische Europa er in geslaagd om onder de paraplu van de Amerikanen te kruipen en hen de kastanjes uit het vuur te laten halen, terwijl het even goed profiteerde van de winsten die de oorlog meebracht in de vorm van gewaarborgde voorziening van olie en gas. “38 miljoen mensen op de vlucht” verder lezen

Het klimaatactivisme manipuleert ons

Doorbraak

Jan Roel van Rhee

Klimaat: als wetenschappers binnen het IPCC het eens zijn, dan is het per definitie juist

Als expert in beïnvloedende communicatie is Jan Roel van Rhee beducht voor de technieken die klimaatactivisten hanteren. Met sterke propagandacampagnes  leggen ze hun tegenstanders doeltreffend het zwijgen op. Hij noemt het ‘wetenschap-door-consensus’

Laat me beginnen met te zeggen dat ik het niet weet. Weet jij het wel ? Wéét je dat CO2 dé oorzaak is van de opwarming ? Of ben je er van overtuigd ? Mag ik dan weten wié je er van overtuigd heeft ?

En wàt heeft je overtuigd ? De onderzoeken van het IPCC ? Ben jij bekwaam om die te lezen en te begrijpen ? Ik niet.

Ik moet dus geloven wat slimmeren dan ik me proberen uit te leggen.

Wat als die slimmeren mekaar tegenspreken ? Wie moet ik dan geloven ?

Dan komt het ultieme argument naar boven: alle wetenschappers zijn het er over eens.

Dat is pertinent onjuist. Wie me dat zegt geloof ik niet meer. Ik wéét dat er wetenschappers zijn die het IPCC tegenspreken. De klimaatactivisten doen wetenschappers die het met hen oneens zijn graag af als verkocht aan de fossiele brandstoffen industrie. Welnu, je kan niet tegelijkertijd verklaren dat alle wetenschappers het eens zijn en dat er wetenschappers verkocht zijn. Neen, er is dus géén consensus. “Het klimaatactivisme manipuleert ons” verder lezen

De waarde van Sion

Ignis

 In de goede oude tijd luidden de klokken drie maal per dag het Angelus, een signaal voor de boer op het veld om het werk even te onderbreken voor een kort gebed. (François Millet 1875)

Jan Stuyts   

Klooster Nieuw Sion, waar alles oud én nieuw tegelijk is

Jan nam deel aan een kloosterfestival in het klooster Nieuw Sion. Hij kende de abdij nog uit de tijd dat de trappisten er woonden, nu heeft een nieuwe christelijke gemeenschap het stokje overgenomen. “Het ontroerde mij toen ik die gebeden meemaakte.

Ja natuurlijk, ik weet ook wel dat een aantal mensen onmiddellijk afhaken als het over geloof en zeker over kloosters en monniken gaat.

Velen hebben een soort viscerale afkeer. Sommigen vanuit negatieve ervaringen. 

Oudere mensen kennen nog de plaat die overal aan de muren hing: een driehoek (de heilige drievuldigheid  ! ) met daarin een oog: God ziet u ! Hij ziet alles ! Pas dus maar op want geen enkele zonde blijft onbestraft ! De duivel wacht likkebaardend in de hel. Welke verstandige mens wil nu te maken hebben met God, de bestraffer ?

In een poging om dat onrecht tegen de mensheid goed te maken hebben de pastoors dan God, de goede vader, naar voor geschoven. Die goede vader is iemand die voor ons zorgt. Maar wat moet een kind met dat beeld als zijn vader het afranselt of in de steek laat ? En ja, in de evangelies heeft Jezus het over de goede vader als beeld voor God. Maar die goede vader van Jezus is niet iemand die zorgt voor zijn zoon. Hij doet het tegenovergestelde: hij geeft hem zijn deel van de erfenis om er ver van huis mee op de lappen te gaan, hoeren te betalen en in de goot terecht te komen. Dat noem ik geen voorbeeld van zorg. Maar voor Jezus ging het er om dat die vader goed is, omdat hij zijn terugkerende zoon met open armen ontvangt. De God van Jezus en de God van Johannes die liefde is, is geen zorgende god, maar een God die ook liefheeft wie zijn liefde niet waard is. Dat is iets anders dan zorg. “De waarde van Sion” verder lezen

De wereld zit niet goed in mekaar

Uitpers

Freddy De Pauw

Erdogan lonkt naar Taliban

De Turkse president Recip Erdogan was er na 15 augustus als de kippen bij om graantjes mee te pikken van de Taliban zege. Hij wou van twee ruiven eten: aan de ene kant namen Turkse troepen uitgebreid deel aan de Navo-missie, aan de andere kant bood Ankara snel economische samenwerking aan

Wordt het niet tijd dat Europa Erdogan ontmaskert ? Hoe is het mogelijk dat er nog altijd Europese leiders zijn die er voor pleiten dat Turkije zou toetreden tot de Europese Unie ? Als er al sprake zou kunnen zijn van zo ’n toetreding, dan is ze in ieder geval onbespreekbaar zolang Erdogan of gelijke figuren er de plak zwaaien.

Is het niet grappig dat op dit ogenblik de Europese top eigenlijk hoopt dat Hongarije de Unie zou verlaten en er alles aan doet om Orban zo te pesten dat hij er zelf uitstapt (Europa kan Hongarije er juridisch niet uitsmijten) en Turkije voor sommigen welkom zou zijn ?

Neen, ik heb niets tegen de Turkse mens. De gewone Turk in de straat, zowel ginder als hier, is ook maar een mens die probeert te overleven en een beetje gelukkig te zijn in een wereld die dat erg moeilijk en voor velen gewoon onmogelijk maakt.

Maar Erdogan is geen gewone mens. Hij is een fanatieke moslim met ambities om het Islamitische Ottomaanse rijk (zo veel mogelijk) te herstellen en daar voor zijn voor hem alle middelen goed, tot en met de opbouw van een vijfde colonne in Europa. 

Neen, ik denk niet dat Erdogan probeert de emigratie van Turken naar Europa te bevorderen. Maar hij probeert wel de al aanwezige Turken zo te bewerken dat ze zullen marcheren als ze vanuit Turkije het bevel krijgen. In Beringen oefenen Turkse kinderen al in het marcheren onder een Turkse vlag. “De wereld zit niet goed in mekaar” verder lezen

De Wachter: een correcte analyse, maar er is meer.

Knack

Dirk De Wachter: ‘Na de virologische crisis volgt een mentale crisis’

‘Op een dag moet de coronarekening betaald worden. Als er dan weer gesnoeid wordt in de sociale zekerheid, zijn de meest kwetsbaren de eerste slachtoffers’, waarschuwt psychiater Dirk De Wachter in De Zondag

Dirk De Wachter is een wijs man en een intellectueel: hij is niet enkel intelligent, maar gebruikt zijn intelligentie en vakkennis ook om na te denken over de noden van de samenleving, en over ons mens-zijn als zodanig.

Zijn vergelijking met de speed-boot is verhelderend. Ze geeft een goed beeld van onze liberale samenleving. Of ze de liberale geesten echt aanspreekt is een vraag. 

Wees er maar zeker van dat een aantal donkerblauwe liberalen het misschien wel spijtig vinden dat er mensen uit de boot vallen, maar ja, zo steken de wereld en de mensheid in mekaar, nietwaar ? Je hebt nu eenmaal winnaars en verliezers. En ja, het is triest voor de verliezers, maar wat wil je er aan doen ? Als het er op aankomt, moet ik toch aan mezelf denken… ?

Er zijn ook sociaal-geaarde liberalen die bereid zijn om de drenkelingen een reddingsboei toe te werpen, ook al vinden ze dat een pleister op een houten been.

De Wachter vindt dat er een hogere en sterkere reling moet komen. Daarmee schaart hij zich bij de socialisten. “De Wachter: een correcte analyse, maar er is meer.” verder lezen

De échte Vlaamse Beweging

Knack

Johan Velghe

Vlinks streeft naar een sociaal, rechtvaardig en inclusief Vlaanderen met maximale autonomie.

‘Wie enkel teert op nostalgisch verleden, mist de essentie van de Vlaamse beweging’

‘De manifestatie in Steenstrate heeft een patent genomen op het weggooien van de essentie van de Vlaamse beweging’, schrijft Johan Velghe aan de vooravond van de IJzerwake

Het zou verwonderlijk zijn als ik het in alle details eens zou zijn met Johan Velghe en Vlinks. Maar de kern van zijn betoog is juist: een extreem-rechts flamingantisme is een verraad van de Vlaamse beweging.

Het is een schande dat dit extreem-rechts het monopolie van Vlaams-gezindheid opeist. Het is een nog grotere schande dat zogezegd links dit zo maar laat gebeuren, en weigert het emanciperende en pacifistische van de Vlaamse beweging te erkennen.

De houding van links is nog erger dan die van extreem-rechts, want van dat rechts verwacht ik niets anders. Van links zou je op meer inzicht en intellectuele eerlijkheid moeten kunnen hopen. Niet dus. 

Er zijn mensen die mij bezig horen over links en daaruit besluiten dat ik rechts ben. Welnu, het links zoals het zich tegenwoordig bij ons voordoet is even goed verraad van echt links als het verraad van rechts tegenover de Vlaamse beweging. Met dat links heb ik niets van doen. Maar maakt dat me rechts ? “De échte Vlaamse Beweging” verder lezen

Gevangenis een straf ?

Knack

Johan Heymans

Vrijdaggroep Beleidsplatform voor jongeren van zeer diverse pluimage dat ondersteund wordt door de Koning Boudewijnstichting.

‘Mensen opsluiten in een gevangenis voor minder zware feiten heeft geen enkel positief effect

‘Ook in België krijgt de retoriek van de hardere straffen voet aan de grond, nu vanaf december 2021 ook kortere gevangenisstraffen uitgevoerd zullen worden’, schrijft advocaat Johan Heymans van de Vrijdaggroep. Hij pleit ervoor om het detentiebeleid te herdenken

Is het begrijpelijk dat mensen bij het zien – en zeker bij het zelf ondergaan – van onrecht, bestraffing eisen en deze bestraffing zo zwaar mogelijk willen ? Natuurlijk ! Ook ik merk bij mezelf deze spontane reactie. Maar is het ook een “juiste” reactie ?

Ik ken weinig mensen die zich vragen stellen bij de idee van bestraffing. Als iemand in de fout gaat, moet hij bestraft worden. Daaraan twijfelt toch niemand ?

En toch.

In bestraffing zitten nogal wat elementen.

Eerst en vooral is er het rechtvaardigheidsgevoel. Wie kwaad doet, moet kwaad ondergaan. De meeste mensen vereenzelvigen die rechtvaardigheid niet met wraak. Maar eigenlijk is ze dat wel.

Bij wraak is de beschaafde mensheid geëvolueerd van wraak die erger moet zijn dan het eerst aangerichte onrecht, naar proportionele wraak: oog om oog, tand om tand. Een klein onrecht vraagt een lichte straf. Een groot onrecht vraagt een zware straf. Straf moet in verhouding staan tot de misdaad. Ook dan valt straf duidelijk samen met wraak. “Gevangenis een straf ?” verder lezen

De kracht van de migrant

MO*

Tine Danckaers

Een pandemie verandert de betekenis van het begrip “thuis”

Rachida Lamrabet: ‘Je welkom voelen is ook een kwestie van zelf je plek te claimen’

MO* trok naar een dorpshuis in het Limburgse Haspengouw, de plek waar stadsmens en schrijfster Rachida Lamrabet een dorpsmens werd. Een zomergesprek over de betekenis van een thuisplek, gemis en het goede van de mens. ‘Mijn poort staat altijd open.

Rachida Lamrabet is een vrouw naar mijn hart. Open en wijs. Ze is een bewijs dat migratie kàn.

Neen, dat verandert mijn visie op migratie niet. Ik blijf tegenstander van de migratie zoals ze zich nu voordoet en van de multiculturele samenleving die er mee samenhangt. Het is niet omdat surrogaat linkse nuttige idioten weigeren om de problemen van de multiculturele samenleving te zien, dat ze er niet zijn. En het ergste: dat ze niet op te lossen zijn.

Lamrabet geeft zelf aan wat die migratie betekent als ze het heeft over haar vader: “‘… Hij sprak een heel andere taal, kende de sociale codes niet, moest andere arbeidsnormen leren kennen, andere manieren van onderhandelen … Dat is enorm…” Ik ben er van overtuigd dat de problemen waarvoor een immigrant zich gesteld ziet geweldig worden onderschat. Het gaat voor mijn part dan zelfs niet over de financiële en praktische problemen. Maar wel over de mentale, psychologische problemen. “De kracht van de migrant” verder lezen

Het grootste probleem van deze tijd: de manipulatie

De Wereld Morgen

Interview – Keltoum Belorf

Technopolice: Smile, u wordt gefilmd, getraceerd, geanalyseerd en geclassificeerd

Camera’s die nummerplaten of gezichten kunnen herkennen, drones die boven betogingen hangen, wifi-sensoren in winkels en winkelstraten, de stad zit op de digitaliseringstrein. Ze registreert en classificeert het gedrag van haar inwoners om ze vervolgens met algoritmes te analyseren en te gebruiken voor commerciële en politionele doeleinden

Als je aan mensen vraagt welke de grote wereldproblemen zijn, krijg je op de eerste plaats twee antwoorden: mensen die zich links wanen zullen klimaat en milieu vooropstellen. Eerder rechtsen noemen de migratie. Afghanistan doet een eental mensen de oorlog vooraan zetten. Verder is er natuurlijk de klassieker armoede en ongelijkheid. Daar komt nu de multiculturele samenleving bij, al weigeren de principiële voorstanders de problemen te erkennen.

Bijna niemand noemt de manipulatie. Voor mij staat ze op de eerste plaats.

De mensen van Technopolice Bruxelles geven in dit interview een goed overzicht van wat er technologisch bezig is.

Geeft toe: de technologische mogelijkheden zijn indrukwekkend. Ze zijn even gevaarlijk.

In het interview wordt terecht het onderscheid gemaakt tussen politionele spionage en privé- of commerciële observatie.

Als het gaat over surveillance door de politie zeggen nogal wat mensen: mij maakt dat niet uit. Ik doe niets wat niet mag. Dat klinkt goed en is op zich zelfs juist.

Maar het gaat niet diep genoeg. “Het grootste probleem van deze tijd: de manipulatie” verder lezen