Groei is juist wél de wortel van het kwaad

Knack

Maarten Boudry, wetenschapsfilosoof

‘Waarom de Club van Rome nog steeds ongelijk heeft’

‘Dit is de echte les die we moeten trekken uit het jubileum van Grenzen aan de groei: de bezorgdheden van de Club Van Rome waren terecht, maar hun oplossingen rampzalig’, schrijft Maarten Boudry. ‘Groei is niet de wortel van het kwaad, maar juist de oplossing.

In de filosofische wereld van Gent lachen ze met de ondraaglijke lichtheid van filosoof Boudry en denken met heimwee terug aan de tijd van Leo Apostel en Jaap Kruithof. Sommigen tellen daar ook Vermeersch nog bij, maar dat is een vergissing.

Ik ben geen specialist van de Club van Rome en ook niet zinnens om het te worden. Ik denk hier dus na over de kritiek die Boudry er op geeft.

Het rapport van Rome zou voorwaardelijke voorspellingen hebben gedaan: … als we de groei niet snel en drastisch beteugelen, dan…

Ik hou niet van wetenschappelijke voorspellingen. Je kan ze enkel doen op basis van de gekende toestand. Je kan dan stellen dat als die toestand voortduurt… dit of dat zal volgen, maar je kan nooit weten of er geen nieuwe elementen zullen opduiken die je voorspelling waardeloos of op zijn minst minder waar maken. “Groei is juist wél de wortel van het kwaad” verder lezen

Het schandaal van de Farma. Naar de grond van de zaak.

Knack

Sofie Merckx (PVDA) ‘

Na OpenPharma: in politieke hoek blijft het opmerkelijk stil’

Sofie Merckx, huisarts en fractievoorzitster voor de PVDA, schetst na het onderzoeksproject OpenPharma  twee pistes om de afhankelijkheid van grote farmabedrijven tegen te gaan

Op Amada, de voorganger van de PVDA, kan je oneindig veel kritiek hebben. (Net zoals op de PVDA van nu ! ), maar die communisten van toen hebben wel één ongelooflijk positieve prestatie geleverd: hun Geneeskunde voor het Volk. Ook dat die Geneeskunde nu nog altijd bestaat en het voortouw neemt in de nieuwe vormen van organisatie van geneeskunde zoals de kleine centra met artsen, verpleegkundigen, kinesisten… is indrukwekkend. “Het schandaal van de Farma. Naar de grond van de zaak.” verder lezen

Over Poetin en oligarchen

Streven

Branko Milanović

De lessen en implicaties van de inbeslagname van de bezittingen van Russische oligarchen

De eerste en meest duidelijke les die we kunnen leren uit het confisqueren van bezittingen van Russische oligarchen is dat Rusland voor 24 februari geen oligarchie was, zoals velen meenden, maar een autoritaire autocratie. In plaats van te worden geregeerd door enkele rijke mannen, werd het land geregeerd door één man

Laat me er maar van uitgaan dat Branko Milanovic gelijk heeft in zijn interpretatie van de figuur Poetin. Poetin is een dictator.

Onder andere Willy Claes heeft er al van bij het begin van de oorlog op gewezen dat er een machtsstrijd aan de gang is in het Kremlin. Ook andere bronnen wijzen daar op. Daarbij wordt er dan altijd gesuggereerd dat het voor “ons” belangrijk is om de eventuele tegenstanders van Poetin te steunen om zo tot vrede te komen. “Over Poetin en oligarchen” verder lezen

Spiritualiteit

Ignis

Rick Timmermans

Renate Cauwels: “Ik voelde Gods liefde wegdeemsteren”

Renate Cauwels was begin twintig toen God haar “een groot liefdesavontuur” binnenlokte, om een aantal jaar later volledig uit haar leven te verdwijnen. Hoe houdt ze die stilte vol

Nogal wat mensen haken al af nog voor ze de woorden “God lokte haar een groot liefdesavontuur in” helemaal gelezen hebben. Ik kan dat begrijpen. Het is een taaltje dat past binnen een kliekje van gelijkgezinden, maar waar gewone mensen geen voeling mee hebben.

Het gaat om een vorm van mystiek: een geloofsbeleving waarin emoties een grote rol spelen. Voor mij mag dat. Een mens heeft recht op zijn emoties. Het mooie aan de mystiek van Renate (eigenlijk van alle “goede” mystiek) is dat de mystiek haar dichter bij haar medemensen brengt, en een bron is van goedheid, en, natuurlijk: dat hij haar gelukkig maakt.

Als ik nu lees wat ik zelf schrijf word ik wel wat jaloers op Renate. Maar er is niets aan te doen: die mystiek is aan mij niet besteed. “Spiritualiteit” verder lezen

Het debacle van onze mainstream media

Corriere delle sera di. 3 mei

Italiaans

Tenta anche di ragionare sulle radici di questo comportamento, sulle motivazioni che lo spingono a una guerra così brutale. Forse «l’abbaiare della Nato alla porta della Russia» ha indotto il capo del Cremlino a reagire male e a scatenare il conflitto. «Un’ira che non so dire se sia stata provocata — si interroga —, ma facilitata forse sì». 

Engels

Pope Bergoglio’s main concern is that Putin won’t stop any time soon. He tries to consider the roots of his behaviour, the reasons that are pushing him to engage in such a brutal conflict. Maybe it was «Nato barking at Russia’s gate» that compelled Putin to unleash the invasion of Ukraine. «I have no way of telling whether his rage has been provoked»” Bergoglio wonders, «but I suspect it was maybe facilitated by the West’s attitude».  “Het debacle van onze mainstream media” verder lezen

Het Europese grootkapitaal en de migratie

Grenzeloos

Herman Michiel

Fort Europa als human ressources management

De Europese Commissie stelde vorige week een reeks maatregelen voor,  een ‘ambitieus en duurzaam beleid voor legale migratie’ . Het gaat in feite om de aanpassing van een aantal bestaande procedures, zoals de toekenning van een verblijfs-werkvergunning en de stroomlijning van de reglementering over de lidstaten. Het einde van een arbeidscontract zou ook niet meteen betekenen dat men het land moet verlaten, en arbeidsperiodes in verschillende lidstaten zouden opgeteld kunnen worden om zo recht te krijgen op een verblijf van langere duur

Als het van Europa komt moet je wantrouwig zijn. Het huidige Europa is een constructie van het grootkapitaal en staat enkel in dienst van dat grootkapitaal. Linksen die zich inschakelen in dat Europa, verlagen zich tot knechtjes van het grootkapitaal. Ze verschillen van liberalen gewoon doordat ze wat meer kruimels van de tafels van de rijken willen laten vallen. “Het Europese grootkapitaal en de migratie” verder lezen

Ik ben niet begonnen ! Maar toch maar weer: de hoofddoek.

MO*

Marijn Sillis

In gesprek met Samira Azabar en Ida Dequeecker over 15 jaar BOEH! (Baas Over Eigen Hoofd)

Hoofddoekenverbod: ‘Onder het mom van neutraliteit worden vrouwen gediscrimineerd’

In 2007 zag de feministische organisatie BOEH! (Baas Over Eigen Hoofd) het levenslicht. Al vijftien jaar gaat BOEH! de strijd aan met overheden, scholen en organisaties die meisjes en vrouwen met een hoofddoek uitsluiten. Ida Dequeecker en Samira Azabar schreven een boek over de geschiedenis van de organisatie

Wat een geleuter, intellectueel gevormde mensen onwaardig. Dit is een opeenstapeling van gekleurde probleemstellingen, kromme redeneringen, vooroordelen en door fanatisme gedreven  gebrek aan nuancering, nodig voor de zoektocht naar de waarheid.

Ik ben er niet opnieuw over begonnen. Over de hoofddoek. “Zij zijn begonnen !” “Ik ben niet begonnen ! Maar toch maar weer: de hoofddoek.” verder lezen

Nog maar eens de misdadige onnozelheid van de VN

IPS

VN: WE STEVENEN AF OP MEER DAN ÉÉN GROTE RAMP PER DAG

Het aantal rampen waarbij menselijke activiteiten aan de basis liggen, neemt sterk toe over de hele wereld. Klimaatverandering en ontoereikende risicoanalyses door beleidsmakers zijn de grote boosdoeners, volgens een nieuw VN-rapport

Als de VN iets zegt, word ik wantrouwig. Ook als het van onderdelen van de VN komt zoals de Unesco en de Wereldgezondheidsorganisatie. Want ook de Wereldbank en het IMF zijn onderdelen van de VS en zij zijn verwordingen van het ergste kapitalisme, pure verdedigers van de belangen van de rijken. Ik kan niet geloven dat in dat gezelschap de Unesco en de Wereldgezondheidsorganisatie niét kapitalistisch geïnspireerd zijn en en dus finaal in dienst staan van de rijken. “Nog maar eens de misdadige onnozelheid van de VN” verder lezen

De propaganda voor de oorlog tegen China wordt opgedreven

Doorbraak

Pieter Cleppe

De druk stijgt om iets te doen tegen dwangarbeid in China

Terwijl de Westerse relatie met Rusland op een absoluut dieptepunt staat door de ravage die Poetin aanricht in Oekraïne, wordt ook de verhouding met China steeds moeizamer. Eén van de redenen is de sterk toegenomen Westerse gevoeligheid voor praktijken in de Chinese provincie Xinjiang, waar ‘arbitraire gevangenschap op grote schaal en het systematische gebruik van dwangarbeid’ plaatsvindt, zoals de Europese Unie het stelt

“In de Verenigde Staten heeft inmiddels 82 procent van de bevolking een negatieve opinie over China. Daarmee is de Amerikaanse aversie tegen China opgelopen tot het hoogste niveau in de geschiedenis. Dat blijkt uit een rapport van het Pew Research Center, gebaseerd op een enquête die tijdens de maand maart bij meer dan 3.500 Amerikaanse volwassenen werd afgenomen.”

Zo bericht Marc Horckmans op Business AM. “De propaganda voor de oorlog tegen China wordt opgedreven” verder lezen

Ik ben intellectueel en dus tegen het kapitalisme

Doorbraak

 Frank Boll

Intellectuelen en het Liberalisme

Tussen de twee rondes van de Franse verkiezingen zagen we het weer: de minachting van intellectuelen voor democratie en liberalisme. Waar komt het vandaan? Dat vraagt Frank Boll zich af in deze vrije tribune.

Vwala, nu weten we het: intellectuelen zijn malcontenten en mopperaars, gefrustreerden, gedreven door na-ijver en uit op macht. Schrijf het op, want Frank Boll heeft het gezegd. En het is zeker waar, want Frank Boll is geen intellectueel.

Frank Boll is dr. in de economie. Natuurlijk zijn er economen die ook intellectuelen zijn. Maar nogal wat economen zijn gewoon hoog opgeleide boekhouders: ze stellen zich geen menselijke vragen bij hun economisch systeem. Het is voor hen een evidentie dat dit systeem het enige goede is. Een beetje meer intellectueel ontwikkelde econoom zal beweren dat het misschien niet een ideaal systeem is, maar dan toch wel het enige mogelijke. “Ik ben intellectueel en dus tegen het kapitalisme” verder lezen