Waarom ligt de activering van de werkzaamheid bij de overheid ?

Minerva

Maarten Hermans

Ziekmakende arbeid maakt langdurig ziek

Het viseren en bestraffen van langdurige zieken verhult dat het beleid zelf mee de instroom in langdurige ziekte organiseert

Laat het duidelijk zijn: ik ga volledig mee in het verhaal van Maarten Hermans. Toch heb ik zo ’n vermoeden dat hij een karikatuur maakt van de op til staande maatregelen van de regering. Dat verandert niets aan het feit dat hij fundamenteel gelijk heeft.

Maar hij moet me eerst wel eens zeggen of ook hij wil dat 80% van de mensen aan ’t werk is. Ik wil niet te lastig doen en nog niet vragen hoe hij dat dan wil bereiken.

Alleen: als hij pleit voor een samenleving waarin mensen op hun zestigste op pensioen gaan en de werkzaamheidsgraad 63% (Wallonië) is, dan past die samenleving niet in het kapitalistische systeem. En dus zal die samenleving er niet komen. Lees verder “Waarom ligt de activering van de werkzaamheid bij de overheid ?”