Adventus, de komende

Vandaag vieren we de eerste zondag van de advent, de voorbereidingstijd op Kerstmis.

De kerk kent twee feesten waar een voorbereidingstijd bij hoort: Kerstmis en Pasen. De Advent en de Vasten.

Voor mij met mijn sterk ontwikkelde spiritualiteit zijn die voorbereidingstijden eigenlijk overbodig. Want iedere dag is tegelijkertijd een voorbereidingstijd op Kerstmis, maar ook Kerstmis zelf en een voorbereiding op Pasen, maar ook Pasen zelf.

Maar voor jullie, spiritueel onderontwikkelden , is het goed dat die feesten worden gespreid in de tijd. Lees verder “Adventus, de komende”

Wachten op vrede

De advent betekent het cultiveren van het wachten. Het is geen wachten waartoe we verplicht zijn door de omstandigheden. Het is wachten omdat we willen wachten. Nogal wat mensen in deze tijd van oppervlakkigheid weigeren om te wachten. Ze ergeren zich dood als het niet snel genoeg gaat. Anderen leggen zich er bij neer en hun wachten wordt een dulden – geduld. Christenen wachten omdat ze wachten belangrijk vinden. Lees verder “Wachten op vrede”