Boeddhisme en christendom

Deze blog is een voortzetting van mijn blog van vorige zondag over Mindfulness.

Laat me het nu even expliciet over het boeddhisme hebben.

Er zijn natuurlijk vele vormen van boeddhisme, maar net zoals alle andere levensbeschouwingen gaat het boeddhisme over de omgang met het lijden.

In zijn kern stelt Boeddha dat het lijden veroorzaakt is door “hechting”, verlangen… Zijn weg leidt dus naar “bevrijding”.

Om het een beetje concreter te maken: wie naar een ijsje verlangt, zal (hopelijke slechts een beetje) lijden ervaren als hem dat geweigerd wordt. Wie verliefd wordt en smacht naar zijn geliefde zal verschrikkelijk lijden als die geliefde hem afwijst. Het is het lijden bij het afscheid van iemand aan wie we gehecht waren. Lees verder “Boeddhisme en christendom”

Christen en migratie

Ignis

André Cnockaert sj 

Vluchtelingen en hun dankbaarheid

Veertig jaar trokken de Israëlieten door de woestijn. Hun geschiedenis kent onderdrukking en vervolging als pijnlijke rode draad. Maar ook klinkt een oproep tot dankbaarheid

Een mooie meditatie van André Cnockaert.

Ik denk dat het belangrijk is om het fundamentele aanvoelen er van in ons levend te houden. Daar kom ik op terug.

Maar zoals in elk goed verhaal gebeurt er een proces van identificatie:  normaal is het het hoofdpersonage waarmee je je identificeert en je beleeft het verhaal dus met de ogen en het hart van dat personage. Als die identificatie niet gebeurt krijg je een saai verhaal, boek of film. Lees verder “Christen en migratie”

De Waarheid en niets dan de Waarheid

Mijn gebuur is een verstandig man en dus heeft hij het geloof afgezworen. Maar als we over de haag onze klachten over onze vrouwen en De Croo uitwisselen, begint hij altijd opnieuw over de leugens van de kerk. Hij noemt die leugens dogma’s: waarheden waarover volgens het Vaticaan niet mag nagedacht worden.

Natuurlijk heeft hij gelijk als hij die dogma’s afwijst. Maar hij werpt het kind met het badwater weg. Ik wil hier nu niet voor andere godsdiensten spreken, maar het christendom heeft niets vandoen met waarheid: het is een (blijde) boodschap – een evangelie – en die geloof je of geloof je niet. Lees verder “De Waarheid en niets dan de Waarheid”