Mag/moet er bespaard worden op kunst ?

Knack

Tom Garcia

‘Het maatschappelijke én economische belang van cultuur wordt steevast onderschat’

‘Staat die boekhoudkundige winst wel in verhouding met het mogelijke verlies dat in de toekomst ligt?’, schrijft Tom Garcia van Vista over het schrappen van projectsubsidies voor de kunstensector in Antwerpen.  ‘Cultuur is de ziel van de samenleving; kan en wil je die zomaar opofferen aan de portemonnee?

Normaal heb ik het wel voor die mensen van Vlinks die nu een nieuwe partij – Vista – hebben opgericht.

Vlaams en links: daar kan ik me in terug vinden, al zal mijn Vlaams en al zeker mijn links wel niet helemaal aansluiten bij dat van de Vlinkse Vista’s.

Maar deze bijdrage van Tom Garcia brengt niet veel bij. Het maatschappelijk en economisch belang van cultuur is een evidentie. Beweert Tom dat de Antwerpse schepen van cultuur en het Antwerps gemeentebestuur dat belang niet inzien ? “Mag/moet er bespaard worden op kunst ?” verder lezen

Cultuur, spiritualiteit, en de linkse strijd

De Wereld Morgen

Marc Vandepitte

Vijay Prashad: “In het kapitalisme zijn racisme en seksisme functioneel”

Begin juli gaf de Indische historicus Vijay Prashad een lezing over dekolonisatie in de Casa de las Americas in Havana. Marc Vandepitte was erbij en nam nota van deze boeiende lezing. Hieronder het deel over seksisme en racisme

Natuurlijk is racisme verbonden met kapitalisme.

Hier moet ik dadelijk nuanceren, want racisme is van alle tijden, en ik situeer hebt begin van het kapitalisme bij de industriële revolutie einde 18e eeuw met de mechanisering en dus de massaproductie.

Op dat ogenblik gebeurt er een fundamentele verandering. Tot dan kon je grosso modo stellen dat de productie gericht was op behoeftenbevrediging. De productie was in principe nooit voldoende voor totale behoeftenbevrediging. Mensen leden honger omdat er te weinig voedsel geproduceerd werd. “Cultuur, spiritualiteit, en de linkse strijd” verder lezen