Links en cultuur

Doorbraak

Alexander van der Meer

Iedereen even dom, dan blijft niemand achter

Het thuis al leren lezen van peuters wordt in Frankrijk ongepast geacht.

Het thuis al leren lezen van peuters komt in Frankrijk meer voor dan in veel andere westerse landen, maar sommige Franse intellectuelen vinden dat ongepast. Het zou ongelijkheid en wedijver op school veroorzaken.

Van der Meer toont mooi de dwaasheid van de huidige gelijkheidscultuur van de zich links wanenden. Daar moet ik me dus al niet meer bezig houden.

Alhoewel, ik kan het niet laten: eigenlijk komt die gelijkheidscultuur er op neer dat we op zoek gaan naar de domste mens ter wereld en dan iedereen verbieden om slimmer te zijn.

Ben ik dan voor ongelijkheid ?

Ja, en neen.

Ik ben voor ongelijkheid: wat zou de wereld en het leven saai zijn als iedereen gelijk was; even slim, gezond, sterk. Sportwedstrijden zouden zinloos zijn en het kapitalisme zou instorten want wat voor zin heeft het om economische concurrentie te organiseren als iedereen toch even sterk is ?

Eh, spreek ik mezelf daar niet tegen ? Ben ik niet voor afschaffen van het kapitalisme ? Moet ik dan toch niet voor de absolute gelijkheid zijn als die het kapitalisme onmogelijk maakt ?

Neen, ik spreek mezelf niet tegen, want in de plaats van dat kapitalisme moet er iets anders komen, en ik gruw er van als dat een samenleving van allemaal gelijken zou zijn. Merk op dat die samenleving van allemaal gelijken de samenleving is waar het Wereld Economisch Forum van Davos naar toe wil. Alexander De Croot is een vooraanstaand figuur in dat WEF. Dat De Croot daar een rol speelt, geeft ook aan dat er een dikke adder onder het gras zit: die wereld zal niet helemààl uit gelijken bestaan. Hij zal geleid worden door een kleine groep uitverkorenen die de gelijken gelijk en nuttig houden.

Dat zich links wanenden aan de bouw van die wereld van gelijken meewerken is stuitend.

Neen dus, laat er maar dommen en slimmen zijn, zwakkeren en sterkeren. En laat die mekaar maar aanvullen, samenwerken, van mekaar houden.

En toch hebben de mislukking Maurin, daar in Frankrijk, en al die wokelingen hier, ergens gelijk. Er is een ongelijkheid die onaanvaardbaar is. Alleen is die intellectueel geregresseerde bende niet meer bekwaam om door te denken.

Laat me het bij het voorbeeld van al dan niet lezende kleuters houden.

Van der Meer wijst op een studie van het Oeso die het heeft over economisch sterkere en zwakkere milieus.

Ik denk dat ik er mag van uitgaan dat intellectuele achterstand bij kinderen onaanvaardbaar is als hij het gevolg is van het feit dat ze opgroeien bij ouders die het economisch moeilijker hebben. Misschien moet de zich links wanende daar eens over gaan nadenken.

Ik ben fel voor verschillende mensen, maar even fel tegen het verschil tussen rijken en armen.

Laat ons, als we gelijkheid willen, beginnen om dat verschil tussen rijk en arm weg te werken.

Ik ga hier nu niet ten gronde de discussie over gelijk loon voor iedereen voeren. Daarover enkel dit: gelijk loon voor iedereen betekent niet dat iedereen even veel bezit. Wie sneller, harder en langer werkt, zal ook bij gelijk loon rijker worden. Daar is niets op tegen. Integendeel, indien niet, zou dat tegen elk rechtvaardigheidsgevoel indruisen. Maar het verschil tussen rijk en minder rijk zou wel automatisch beperkt blijven. Met gelijk loon zou de economische ongelijkheid dus verdwijnen, of in ieder geval nog weinig impact hebben op de gelijke kansen van kinderen.

Gelijk loon betekent het einde van het kapitalisme, want in het kapitalisme wordt het loon bepaald door de wet van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daar is meer over te zeggen, maar niet hier en nu.

Maar natuurlijk is gelijk loon niet voldoende.

Van der Meer geeft zelf aan dat hij minder “rijk” is dan zijn vroegere klasgenoot, de bijna analfabetische huisjesmelker.

Wie af wil van het kapitalisme zal niet enkel naar de economie moeten kijken, maar ook naar de culturele ontwikkeling van de massa.

Als bij gelijk loon de culturele ontwikkeling fel ongelijk blijft, staan we geen stap verder.

Het begrip gelijke culturele ontwikkeling is natuurlijk niet eenvoudig.

Je moet een leerling bouw in het BSO niet verplichten om Proust te lezen. Maar ik ben er wel van overtuigd dat we op dit ogenblik veel te weinig aandacht besteden aan de culturele ontwikkeling ook van, bijvoorbeeld, die leerling bouw. Je kan in zo ’n afdeling een aantal vakken die nu gewoon dezelfde zijn als in het TSO (maar op een lager niveau), zoals Frans … en die voor die leerlingen een marteling zijn en oorzaak van schoolmoeheid, vervangen door culturele ontwikkeling. Bij mijn weten heeft nog nooit iemand zich bezig gehouden met de ontwikkeling van methodes voor culturele ontwikkeling van leerlingen bouw, aangepast aan hun manier van denken. Wie een beetje links wil zijn, zou zich ook daarmee moeten bezig houden.

Raar: vroeger hield links zich daarmee bezig. Misschien niet wetenschappelijk onderbouwd. Maar de socialistische turnkringen, fanfares, toneelverenigingen, brachten wel culturele ontwikkeling.

Het is allemaal weggevallen en vervangen door cultuur die verworden is tot commerce en dus geen cultuur meer is. Ouders die met hun kinderen naar een optreden van K3 gaan, of, godbetert het, hen naar een kinderfuif laten gaan, moeten ze hun ouderlijke rechten ontzeggen. Die kinderen moeten naar een goed internaat waar ze in de vrije tijd turnen, toneel spelen, boetseren, keramiek bakken … Om te turnen, toneel te spelen … moet je de stelling van Pythagoras niet kunnen bewijzen.

K3 is een triomf van het kapitalisme dat er in slaagt de voedingsbodem voor een beweging naar een alternatief gewoon weg te slaan.

Een links dat zich enkel focust op materiële welstand en – gelijkheid, op sociale zekerheid en loonsverhoging, op het pijn doen van de aandeelhouders van Delhaize … is waardeloos.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *