De wereld krijgt de honger niet onder controle. Hoe zou dat toch maar komen ?

MO*

IPS

‘We moeten nu handelen om deze dreigende catastrofe te voorkomen’

Wereld krijgt honger maar niet onder controle

In 2021 leden bijna 828 miljoen mensen honger, dat zijn er 150 miljoen meer dan voor het uitbreken van de coronapandemie. In een recent rapport voorspelt de VN nu zelf dat hun duurzame ontwikkelingsdoelstelling om honger de wereld uit te helpen, een maat voor niets dreigt te zijn.

Laat me om te beginnen er op wijzen dat dit niet een rapport is van een of andere slinks activistenclubje, dat wat cijfers manipuleert om zijn slinks gelijk te halen, maar van de Wereldgezondheidsorganisatie die in se een orgaan is dat het kapitalisme omarmt.

In gesprekken moet ik telkens opnieuw vaststellen dat nogal wat mensen niet weten wat honger is.

Bij honger denken ze aan het gevoelen dat ze hebben als ze zelf “honger hebben”. Wel, die hongerlijders hébben dat gevoelen niet. Als je maar lang genoeg te weinig eet, voel je geen honger meer, maar je geraakt wel verzwakt. Eigenlijk moeten we niet spreken over honger, maar over ondervoeding. Lees verder “De wereld krijgt de honger niet onder controle. Hoe zou dat toch maar komen ?”