De gezondheidszorg splitsen ?

Knack

Luc Van Gorp, Marc Leemans, Peter Wouters

‘Gezondheidszorg splitsen? Volledige regionalisering is meer dan één brug te ver’

‘De financiering van de gezondheidszorg aan de regio’s overlaten, getuigt van een zelfzuchtige instelling, die armere regio’s hun eigen boontjes laat doppen’, schrijven Luc Van Gorp (CM), Marc Leemans (AC) en Peter Wouters (Beweging.net) in een gezamenlijk opiniestuk

De drie topmannen van de christelijke arbeidersbeweging zijn niet dom en het zal sommigen verwonderen, maar ik kan niet anders dan hen gelijk geven. Toch niet als ik me in hun denkwereld plaats. Lees verder “De gezondheidszorg splitsen ?”

Elchardus heeft gelijk en ongelijk

Doorbraak

Mark Elchardus

Mark Elchardus: ‘Alles aan jezelf te danken hebben, is een dwaze, liberale illusie’

Mark Elchardus, professor emeritus sociologie (VUB) en schrijver van het boek Reset, over identiteit, gemeenschap en democratie sprak op de nieuwjaarsreceptie van de Vlaamse Volksbeweging. Hieronder de integrale tekst van zijn toespraak

Ik kan me voorstellen dat wat zich vroeger socialistisch noemde en nu niet meer weet wat het is, gruwt van deze nieuwe Elchardus.

Hetzelfde geldt voor al even belgisch-dolle liberalen. 

Het anti-nationalisme is er van bij de moederuier ingepompt, gelardeerd met het simplisme dat nationalisme gelijk stelt met collaboratie en nazisme. Lees verder “Elchardus heeft gelijk en ongelijk”

Staat en solidariteit

Een samenleving is nog geen gemeenschap.

Solidariteit veronderstelt gemeenschap.

Een staat is op zich wel een samenleving, maar geen gemeenschap.

Als een staat gemeenschap wordt, wordt hij een natie.

Solidariteit door een staat kan dus enkel binnen het nationalisme.

PS Ik ben voor solidariteit, maar tegen nationalisme

Bij het bovenstaande:

Geert Cool, hoofdredacteur van de Linkse Socialist:

Zelfs de grootste voorstanders van liberaliseringen moeten het falen van de markt erkennen. Daar moeten we eisen tegenover zetten die niet binnen de markt blijven, maar de private eigendom van de productiemiddelen in vraag stellen. Wat de gemeenschap niet bezit, kan ze niet controleren. Heel de sector moet genationaliseerd worden!

De hoofdredacteur van de Trotskisten is een nationalist !

 

Armen hebben hun armoede niet zo maar aan zichzelf te wijten. Maar…

Logia

Saskia Van den Kieboom

‘Onwetendheid over armoede geeft ruimte aan het idee dat armen hun situatie vooral aan zichzelf te danken hebben’

‘Zonder een confrontatie met armoede geef je ruimte aan onwetendheid’, schrijft Saskia Van de Kieboom naar aanleiding van de Werelddag van Verzet tegen Armoede. ‘De perceptie is hardnekkig dat mensen in armoede foute keuzes gemaakt hebben, en dat ze uiteindelijk maar de verantwoordelijkheid daarvoor moeten dragen.

Veel heeft Saskia Van den Kieboom niet te vertellen. Toch niet in dit kort artikel. Haar betoog komt er op neer dat mensen niet altijd arm zijn door eigen schuld.

Daarin heeft ze natuurlijk gelijk: de kinderen (en volwassenen) in de mijnen van Oost-Congo die in levensgevaarlijke omstandigheden onbeschermd giftige boel uit de grond schrapen krijgen daarvoor een hongerloon. Ze werken kei-hard, maar zijn tegelijkertijd kei-arm. De winst van hun arbeid gaat naar de belgische grootkapitalisten, verbonden met het belgische koningshuis. Lees verder “Armen hebben hun armoede niet zo maar aan zichzelf te wijten. Maar…”

Nog enkele basisideeën

In deze laatste vakantiedagen van juli, wil ik even ideeën aanreiken die voor mij de basis zijn van mijn bedenksels. Ik haal ze uit mijn boek Eutopia dat je op deze website gratis kan lezen en/of downloaden ook in ebookformaat.

De verklaring van de rechten van de mens

In onze context gaat het vooral over de sociaal-economische en culturele rechten.

Laat me eerst beklemtonen dat deze rechten geen loze woorden mogen zijn. Het is belachelijk om te stellen dat iedereen recht heeft op werk en hem dan in een werklozenstelsel te parkeren. De rechten van de mens moeten dus effectief verwerkelijkt worden.

Deze verwerkelijking valt niet onder te brengen in de vier categorieën van medemenselijkheid die we in de blogs van de vorige dagen hebben beschreven. Lees verder “Nog enkele basisideeën”

Medemenselijkheid

In deze laatste vakantiedagen van juli, wil ik even ideeën aanreiken die voor mij de basis zijn van mijn bedenksels. Ik haal ze uit mijn boek Eutopia dat je op deze website gratis kan lezen en/of downloaden ook in ebookformaat.

Laat ons medemenselijkheid opdelen in vier begrippen, opklimmend in menselijkheid.

Ieder voor zich

Ik zal het er ook elders over hebben, want het is natuurlijk een centraal thema, en daarom houdt ik het hier summier. Maar het hoort er wel bij voor de volledigheid.

Hoe zit het er mee als het er op aankomt ? Als het gaat om jou of mij ? Als het gaat over overleven ?

Op oorlogsgedenktekens staat er telkens weer: “ze gaven hun leven voor het vaderland”. Ik heb nooit begrepen dat oud-strijders daarvan tranen in de ogen kregen. Want die gasten hebben hun leven niet gegeven. Het vaderland en de vijand hebben hun leven gepàkt. Helden zijn mensen die dachten dat ze het toch wel zouden redden… en daarbij hebben gefaald. Lees verder “Medemenselijkheid”