Moeten we terug naar een gekerstend Europa ?

Doorbraak

Mark Geleyn

Een nieuwe kerstening voor het Oude Europa

Het liberale, seculiere project is uitgeleefd De Duitse en Amerikaanse regeringen duwen momenteel wetten door hun parlementen om het huwelijk uit te hollen tot een tijdelijke verantwoordelijkheidsgemeenschap, een concept ver voorbij het homohuwelijk

Mark Geleyn meent het en ik ben het in veel met hem eens. Voor mijn trouwe lezer tegen het plafond hangt van verontwaardiging over de ontsporing van Charles Maymarx: let op het woordje “veel”. Ik ben het ook met “veel” niet eens !

Geleyn heeft wél gelijk als hij het heeft over het liberale seculiere project dat geleid heeft tot de huidige decadentie.

Nogal wat mensen herkennen de decadentie niet. 

Dat is normaal: een samenleving kan slechts decadent zijn als de overgrote meerderheid van de burgers die decadentie niet herkent. Lees verder “Moeten we terug naar een gekerstend Europa ?”