Vluchtelingen zijn ook mensen. De Permentiers misbruiken die menselijkheid.

De Wereld Morgen

Jeroen Permentier

‘Terzake’ maakt van vluchtelingen mensen, Nicole de Moor stuurt ze terug

Sterke uitzending van ‘Terzake’ op Canvas afgelopen donderdag 18 augustus, helemaal in het teken van de eerste verjaardag van de Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan, maar vooral gefocust op de situatie van Afghanen die bij ons een nieuw leven uitbouwen. Als afsluiter kregen we te zien hoe de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie een prangende vraag niet hoefde te beantwoorden

Ik vind het mooi dat vluchtelingen een gezicht krijgen en zo mensen worden.

Het is nodig als tegengif tegen de verontmenselijking die als een gif in onze samenleving wordt verspreid door de zich als extreem-rechts vermommende neonazi’s. Dat geldt niet enkel voor de vluchtelingen, maar ook voor de moslims.

Neen, ik ben niet van gedacht veranderd: de islam blijft voor mij een totaal verwerpelijke en in onze samenleving onduldbare ideologie, evenzeer als het nazisme. Maar moslims blijven mensen, net zoals de overgrote meerderheid van de kiezers van het vlaams blok. Als ik de moslims ontmenselijk, moet ik dat ook doen met die kiezers. Laat me dan de extremistische moslims maar op een hoopje gooien met de echte nazi’s. Lees verder “Vluchtelingen zijn ook mensen. De Permentiers misbruiken die menselijkheid.”