God en god is twee

Dwarsliggers

Gus Mombaerts

Ondergang van het Avondland

Mag ik hierbij enkele bedenkingen aanbieden die ontsproten uit mijn ongerustheid over de koers die ons Westers schip aan het varen is; een ongerustheid die meerderen onder ons wellicht delen? Dit is een oproep tot bezinning en veerkracht

Gus Mombaerts heeft gelijk: hij gebruikt het beeld van het schip. Welnu, het Westen is als de Titanic, met dit verschil dat we de ijsberg zelf aan ’t graven zijn. Maar we dansen er wel op los in knaldrang, op pukkelpops en genderfuiven. Lees verder “God en god is twee”

Moeten we terug naar een gekerstend Europa ?

Doorbraak

Mark Geleyn

Een nieuwe kerstening voor het Oude Europa

Het liberale, seculiere project is uitgeleefd De Duitse en Amerikaanse regeringen duwen momenteel wetten door hun parlementen om het huwelijk uit te hollen tot een tijdelijke verantwoordelijkheidsgemeenschap, een concept ver voorbij het homohuwelijk

Mark Geleyn meent het en ik ben het in veel met hem eens. Voor mijn trouwe lezer tegen het plafond hangt van verontwaardiging over de ontsporing van Charles Maymarx: let op het woordje “veel”. Ik ben het ook met “veel” niet eens !

Geleyn heeft wél gelijk als hij het heeft over het liberale seculiere project dat geleid heeft tot de huidige decadentie.

Nogal wat mensen herkennen de decadentie niet. 

Dat is normaal: een samenleving kan slechts decadent zijn als de overgrote meerderheid van de burgers die decadentie niet herkent. Lees verder “Moeten we terug naar een gekerstend Europa ?”

Onze democratie kàn geen oplossing brengen voor de alomvattende crisis

Oikos

Dirk Holemans

Wat als een gezin een bank was?

Het zijn urgente tijden. De meervoudige crisis waarin het ­land zich bevindt overstijgt de gewone bandbreedte aan politieke ideeën en beleids­maatregelen, schrijft Dirk Holemans

Dirk Holemans heeft natuurlijk gelijk.

De klimaatproblematiek wordt een regelrechte ramp als je de sociale dimensie in rekening brengt.

De kloof tussen “rijk” en arm” was al groeiende. Door de gevolgen van klimaat (en de oorlog) is deze groei explosief geworden: de kloof groeit in een als maar sneller tempo en de diepte wordt hallucinant.

Het klinkt cynisch – maar is er nog wel plaats voor iets anders dan cynisme ? – maar misschien moeten we gaan hopen dat de explosiviteit van de groei ook explosiviteit van bewustzijn bij de bevolking wordt en tot sociale ontploffing leidt. Lees verder “Onze democratie kàn geen oplossing brengen voor de alomvattende crisis”