Mama, ‘k wil ’n man hè !

Mamma, ‘k wil ’n man hê!
Watter man, my liewe kind?
Wil jy dan ’n Fransman hê?
Nee, mamma, nee!
’n Franseman die wil ek nie,
want parlez-vous verstaan ek nie;
dit is my plesier,
met die Boerjongkêrels hier!

Mamma, ‘k wil ’n man hê!
Watter man, my liewe kind?
Wil jy dan ’n Hollander hê?
Nee, mamma, nee!
’n Hollander die wil ek nie,
want klompe dra–dit sal ek nie;
dit is my plesier,
met die Boerjongkêrels hier!

Mamma, ‘k wil ’n man hê!
Watter man, my liewe kind?
Wil jy dan ’n Duitser hê?
Nee, mamma, nee!
’n Duitserman die wil ek nie,
want Schweinefleisch–dit lus ek nie;
dit is my plesier,
met die Boerjongkêrels hier!

Mamma, ‘k wil ’n man hê!
Watter man, my liewe kind?
Wil jy dan ’n Boerseun hê?
Ja, mamma, ja!
’n Boereman die wil ek hê,
in ’n Boer se arme wil ek lê;
dit is my plesier,
met die Boerjongkêrels hier!

Met dat liedje in mijn hoofd werd ik deze morgen wakker. Na grondige introspectie denk ik dat ik geen Freudiaanse gevolgtrekkingen moet maken. Ik voel me geen meisje, en ik wil geen man hê.

Mag dat ?

Die Zuid-Afrikaanse boeren waren natuurlijk voor de zich links wanenden van nu een uiterst verwerpelijk volk omdat, ze zoals ook blijkt uit dit kinderliedje nogal gesteld waren op “eigen volk eerst !” Van een zwarte als kandidaat-man is zelfs geen sprake. De apartheid, weet je wel.

Waren die Zuid-Afrikaanse “eigen volk eerst” adepten slechte mensen ?

Moeten die moeder en dat meisje uit dit liedje aan de schandpaal ?

Verwoorden zij niet gewoon wat in die tijd in die middens als juist en goed werd ervaren ? Kan je iemand veroordelen als hij probeert goed te zijn ? Ook als zijn idee van goedheid niet overeenkomt met dat van jou, nu ?

Ethische inzichten evolueren in de tijd. Ik ben er van overtuigd dat die evolutie fundamenteel positief is: we worden gevoeliger voor het goede. We beseffen nu dat wat vroeger als goed werd beschouwd, beter kan.

Ons antikolonialisme, antiracisme, respect voor andersgeaarden … is daarvan een bewijs.

Die evolutie gaat met op een neergang. Het nazisme was duidelijk een neergang. Maar ik denk dat ik mag zeggen de de opgang altijd een beetje verder geraakt dan de neergang; met andere woorden: dat we vooruitgaan.

Ik wil aannemen dat de overtuiging die aan de grondslag ligt van de voorstanders van de multiculturele samenleving, in zich vooruitgang is.

Maar mag ik a.u.b. ook wijzen op de nadelen van een multiculturele samenleving ? En mag ik ze op grond van de problemen die ze brengt ook afwijzen ? Niet omdat ik er uit eigen-volk-eerst-principe tegen ben, maar omdat ik denk dat ze niet zo maar kan functioneren ?

En zeker: mag ik voor mij persoonlijk beslissen dat ik niet wil huwen met een zwarte of islamitische … of van geslacht veranderde ? En mag ik dat ook openlijk zeggen, zonder uitgemaakt te worden voor fascist ?

Iemand mag “woke” zijn en aandachtig voor discriminatie, racisme, onverdraagzaamheid … maar als zijn ideologisch denken hem er toe brengt om de menselijke context uit het oog te verliezen, verwordt woke tot wat het nu is: totale onverdraagzaamheid, even erg of erger dan de onverdraagzaamheid die het aanklaagt.

Het wokisme is een regressie in de ethische evolutie.

Ik wil ieder mens respectvol tegemoet treden.

Ook de boer in Zuid-Afrika met zijn apartheid. Natuurlijk als die boer “zijn negers” slaat met de zweep, zal ik hem veroordelen. Maar niet omdat hij in die tijd in dat land de apartheid als normaal zag.

Ik wil de nazi niet veroordelen, zo maar omdat hij aanhanger was van Hitler en in hem de “bevrijder” zag. Maar de nazi die de ruiten van de Joden heeft stuk geslagen en hun woningen besmeurd, moet wel de bak in.

Ik veroordeel zeker de transgender niet. Maar mag ik het intriest vinden dat iemand zo worstelt met zichzelf. En mag ik het decadent vinden – niet het van geslacht veranderen op zich – maar de manier waarop er tegenwoordig feitelijk reclame voor wordt gemaakt. Het lijkt er op alsof een puber tegenwoordig niet normaal is als hij geen problemen heeft met zijn geslacht.

Het is allemaal niet zo zwart – wit. 

Als ik een en ander situeer in de evolutie van het ethische inzicht dan veranderen de zaken natuurlijk wel als mensen in deze tijd en in onze cultuur de apartheid of het nazisme zouden aanhangen. Het zou betekenen dat ze niet zijn meegegaan met de vooruitgang van het ethische inzicht.

Ook daarvoor wil ik hen niet veroordelen, maar ik vind wel dat we er dan alles moeten aan doen om hun ethisch inzicht te verfijnen.

Tussendoor: schrijf op dat de manier waarop de zich links wanenden en wokeristen dat doen, contraproductief is !

Tegenstanders van de islam wijzen graag naar Mohammed en zijn huwelijk met een kind; naar zijn gewelddadige veroveringstochten; naar zijn visie dat een vrouw eigendom is van een man … Ik denk dat je Mohammed daar niet voor kan veroordelen. Hij dacht volgens de ethische inzichten van zijn tijd, en misschien heeft hij die zelfs wat vooruit geholpen. Ik ken de geschiedenis van toen niet genoeg om daar over te kunnen oordelen.

Maar er is natuurlijk wel iets mis als mensen nu, hier, nog altijd in de ethische inzichten van toen zitten.

Dan heeft onze samenleving een probleem; een fundamenteel probleem

Ondertussen roepen de wokeristen me op om lief te zijn voor de moslims. Daar wil ik enthousiast aan meedoen. Maar vraag me niet om de islam van Mohammed te aanvaarden, net zoals ik niet de apartheid of het nazisme wil aanvaarden.

Toch raar volk die wokeristen: ik moet lief zijn voor de moslims, maar de Russen haten …

 

Internationale dag van de moedertaal

Doorbraak

Nabilla Ait Daoud

Vandaag Internationale dag van de moedertaal: pleidooi voor het Nederlands

Waar haalde Pieter Bruegel de inspiratie voor zijn ‘Toren van Babel’ vandaan? Het Colosseum in Rome, hoor ik de quizzers roepen, waar hij tussen 1553 en 1554 verbleef! Juist, maar wat zette de kunstenaar écht aan tot het schilderen van het Bijbelse verhaal? Dat was het 16de-eeuwse Antwerpen waar Bruegel woonde en werkte

De Toren van Babel. Een bekend verhaal uit het Oude Testament. Alhoewel: ik hoop dat jij het nog kent, want het barbarisme grijpt snel om zich heen.

Ik hoop ook dat je niet tot de bekrompenen hoort die afhaken als ze vernemen dat het over een religieus boek gaat. Je wist toch dat Het Oude Testament een religieus boek is ? Lees verder “Internationale dag van de moedertaal”

De multiculturele samenleving brengt problemen bij een voetbalmatch

Knack

Johan Leman

‘Rellen in Brussel? Goede remedie start bij een goede omschrijving van het probleem’

‘Laten we ophouden om 30 jaar lang bij een fenomeen dat we niet opgelost krijgen, elkaar verwijten toe te sturen’, schrijft Johan Leman na de rellen in Brussel afgelopen week, en de politieke reacties die daarop volgden. Hij ziet drie dynamieken die bepalend zijn om het probleem op te lossen

Als er iemand is die weet wat er gaande is en bekwaam om het goed te beoordelen, dan is het Johan Leman. De beleidsmakers zouden beter wat meer naar hem luisteren.

Van de ene kant kan ik de primairen begrijpen die zware straffen eisen. Bij hen gaat het om wraak, en de roep om wraak is een menselijk gevoelen, maar het blijft wel primitief en wie een beetje naar beschaving streeft, probeert het te overstijgen. Lees verder “De multiculturele samenleving brengt problemen bij een voetbalmatch”

There is something rotten…

Enkele dagen geleden liep ik toevallig een oude vriend tegen het lijf. Jaren geleden waren we wel wat met mekaar opgetrokken, maar toen hij verhuisde en trouwde was de vriendschap verwaterd.  Nu kwam ik hem dus opnieuw tegen en we gingen samen een pint drinken. Hij is pedagoog en werkt in een CLB. We hadden nog maar pas de obligate dingen uitgewisseld over vrouw en kind, teer bemind, toen hij  al begon over waar zijn hart vol van was: zijn werk als leerlingenbegeleider. Hij deed het met hart en ziel en juist daarom leed hij er zo fel onder. Lees verder “There is something rotten…”

Armen hebben hun armoede niet zo maar aan zichzelf te wijten. Maar…

Logia

Saskia Van den Kieboom

‘Onwetendheid over armoede geeft ruimte aan het idee dat armen hun situatie vooral aan zichzelf te danken hebben’

‘Zonder een confrontatie met armoede geef je ruimte aan onwetendheid’, schrijft Saskia Van de Kieboom naar aanleiding van de Werelddag van Verzet tegen Armoede. ‘De perceptie is hardnekkig dat mensen in armoede foute keuzes gemaakt hebben, en dat ze uiteindelijk maar de verantwoordelijkheid daarvoor moeten dragen.

Veel heeft Saskia Van den Kieboom niet te vertellen. Toch niet in dit kort artikel. Haar betoog komt er op neer dat mensen niet altijd arm zijn door eigen schuld.

Daarin heeft ze natuurlijk gelijk: de kinderen (en volwassenen) in de mijnen van Oost-Congo die in levensgevaarlijke omstandigheden onbeschermd giftige boel uit de grond schrapen krijgen daarvoor een hongerloon. Ze werken kei-hard, maar zijn tegelijkertijd kei-arm. De winst van hun arbeid gaat naar de belgische grootkapitalisten, verbonden met het belgische koningshuis. Lees verder “Armen hebben hun armoede niet zo maar aan zichzelf te wijten. Maar…”

Asielbeleid en de immigratiesamenleving

Knack

Patrick Loobuyck

‘Asielbeleid holt van crisis naar crisis: elementair respect voor menselijke waardigheid staat op het spel’

‘De huidige crisis zou aangewend moeten worden om samen na te denken over duurzaam, structureel, humaan en rechtvaardig beleid dat zich niet laat leiden door electoraal gewin, maar door het respect voor menselijke waardigheid’, schrijft Patrick Loobuyck. Hij volgt het beleid al meer dan 20 jaar, en vindt het tijd dat de politiek zichzelf overstijgt en werk maakt van structurele oplossingen

Van een professor, zelfs al is het slechts een moraalfilosoof, zou je verwachten dat hij verstandige praat uitkraamt. Niet dus bij Loobuyck.

Ja natuurlijk moeten de samenleving en de politiek zich laten leiden door respect voor menselijke waardigheid. Ik moet geen moraalfilosoof zijn om dat te beseffen. Maar dan begint het. Lees verder “Asielbeleid en de immigratiesamenleving”

Een mooie foto en een triestige leugen

Knack

Rafael Porto Carrero

Als VTM haar schermgezichten voorstelt, heb ik last van plaatsvervangende schaamte

‘Onze samenleving is heel divers, maar onze bedrijven zijn dat een heel stuk minder’, stelt Hanan Challouki vast

Ja, ik weet het, ik doe sommigen onrecht, maar als ik iemand tegenkom die bezig is met communicatiewetenschappen, haak ik af. Die richting zou verboden moeten zijn. Als je er op doordenkt kom je altijd uit op manipulatie.

Draaf ik door ? Ja, natuurlijk, maar denk er toch maar eens over na.

Ook hier: de “eis” van Challouki voor meer diversiteit in bedrijven of in de media, is eigenlijk een eis van een manipulator.

Het gaat er om dat deze Challouki uitgaat van een bepaalde ideologie en mij haar ideologie wil opdringen. 

Om het te begrijpen kan je het omdraaien: denk je dat de bedrijven of media die weinig gediversifieerd zijn, dat zijn omdat hun bazen ideologisch tegen diversiteit zijn ? Hun bedrijven zijn weinig gediversifieerd omdat ze gewoon hun bedrijf zo goed mogelijk willen leiden, en niet bezig zijn met een ideologie, al dan niet pro diversiteit. Maar Challouki wordt wél gedreven door een ideologie en wil die opdringen. Dat past natuurlijk bij haar opleiding communicatie.

Ben ik tegen diversiteit ?

Neen, natuurlijk niet. Zo bijvoorbeeld ben ik voorstander van diversiteit tussen man en vrouw. Ik ben man, maar ik zou echt niet willen leven in een maatschappij met enkel mannen.

Ik wil hiermee aangeven dat er diversiteit en diversiteit is. Ik ben niet voor àlle diversiteit.

Ik ben tegen de multiculturele samenleving.

Neen, ik ben niet tegen verschillende culturen in een samenleving. Maar dat is iets anders dan een multiculturele samenleving. In een multiculturele samenleving zijn alle culturen gelijk.

Dat maakt een samenleving onmogelijk. Want als alle culturen gelijk zijn, zijn ook alle morele opvattingen gelijk. Morele opvattingen worden geconcretiseerd in wetten. Als alle morele samenvattingen gelijk zijn, zijn er zoveel wetten als er culturen zijn. Dan heb je geen rechtstaat meer. En dus ook geen samenleving. Als alle morele opvattingen gelijk zijn, is er geen moraal meer…

Een samenleving heeft een dominante cultuur nodig.

Nu hoor ik de zich links wanenden al huilen dat ik een vlaams blokker ben. Neen, ik ben geen vlaams blokker en ik haat het nazisme.

De zich links wanenden maken altijd dezelfde fout. Het vlaams blok doet een uitspraak en automatisch keren de zich links wanenden zich daar tegen en beginnen die te bestrijden. Het is pure linkse domheid die het aflegt tegen fascistische slimheid, want op zich is de uitspraak van het vlaams blok terecht en evident voor het gezond verstand, en ze wordt zo ook ervaren door de niet-ideologische gewone man met de pet in de straat. En dus keert die zich af van de zich links wanenden – terecht ! – en keert zich naar het vlaams blok – onterecht ! – Onterecht, want het vlaams blok geeft die dominantie dan een fascistische draai en verspreidt het vergift dat de culturen die in deze bepaalde samenleving niet dominant kunnen zijn, moeten bestreden worden. Het vlaams blok gaat uitspraken doen over de mensen die deze culturen beleven – het onderscheid tussen de mens en zijn ideologie ! – en wekt afkeer tegenover die mensen. Dat is fascisme en nazisme en dat haat ik.

Als ik zeg dat er een dominante cultuur nodig is, heb ik niet gezegd dat de andere culturen minderwaardig zijn, en evenmin dat ze geen recht van bestaan hebben. Van mij mogen er streken in de wereld bestaan waarin de sharia geldt. Ik ben er van overtuigd dat mensen in afgelegen dorpen in Afghanistan onder de sharia even gelukkig kunnen zijn als wij hier bij ons. Als ik naar het aantal burnouts en depressies hier kijk, lijken de mensen in Afghanistan me zeker niet ongelukkiger.

Maar hier kan er geen plaats zijn voor de sharia. Nochtans ligt het in de logica van de multiculturalisten om hier plaats te maken voor de sharia. Misschien moeten de rabiate multiculturalisten eindelijk eens gaan inzien dat hun links geen links is, maar onlogische domheid.

Kan er dan geen plaats zijn voor andere culturen ? Natuurlijk wel. Maar het aantal belevers van die culturen moet beperkt blijven zodat ze niet interfereren in het democratisch proces.

Het geval van het onverdoofd slachten in Brussel is illustratief.

In Vlaanderen leeft in de dominante cultuur de morele overtuiging dat dieren onverdoofd slachten niet mag. Die overtuiging leidt tot een wet.

In Brussel is er blijkbaar een andere cultuur die democratisch zoveel macht heeft dat onverdoofd slachten er wél is toegelaten. Deze cultuur heeft de facto de wetgevende macht overgenomen.

Vlaanderen en Brussel zijn alvast op bepaalde vlakken verschillende samenlevingen geworden.

Conner Rousseau is  niet mijn vriend. Maar hij heeft gelijk als hij zegt: als ik door Molenbeek rijd, voel ik me niet meer in Vlaanderen.

De zich links wanende Vlaming antwoordt dan hij zich wel nog thuis voelt in Molenbeek. Ik voel me overal thuis.

Ter attentie van mijn belgicistische vrienden: Brussel bewijst dat belgië alleen nog met spuug aan mekaar hangt. Of nog: je kan niet tegelijkertijd écht links én belgicist zijn.

Maar terug naar het vriendelijk lachende serpent Challouki. Waarom doet ze me denken aan de slang in het Aards Paradijs ?

Wel, ik ben er van overtuigd dat Challouki iets verzwijgt. Ze heeft het over diversiteit in het algemeen. Maar eigenlijk is het haar niet om diversiteit te doen.

Om het simpel duidelijk te maken: ze wil vrouwen met een hoofddoek als schermgezicht van VTM. Ze zegt dat ze diversiteit verdedigt. Maar eigenlijk verdedigt ze het tegenovergestelde: ze wil de ideologie van haar islam verdedigen en bijdragen tot een evolutie in Vlaanderen die dezelfde weg opgaat als die in Brussel: dominantie van haar ideologie. En zo kom ik weer uit op manipulatie.

Het Challouki serpent beoefent een islamitische deugd: de Takkiyya: de plicht om te liegen tegen ongelovigen als dat in het belang is van de islam.

Weet je, als ik het serpent tegenkom, zal ik haar correct een hand geven (grapje) en correct behandelen. En ze zal het respect krijgen dat ze verdient omdat ze tot de menselijke soort behoort. 

Bij mijn weten is het serpent in het Aards Paradijs niet onverdoofd geslacht.

Maar vraag me niet om van haar te houden. Daarvoor is mijn christelijk geloof niet sterk genoeg.

 

De zich links wanenden plaveien de weg naar de hel

Het Observatorium

Normaliseert de VRT vanaf nu extreemrechtse complottheorieën?

Op zondag 12 juni was het kersvers voorzittersduo van Groen te gast in De Zevende Dag. Nadia Naji en Jeremie Vaneeckhout werden er geïnterviewd door Lieven Verstraete die hen maatschappelijke issues voorlegde, netjes verpakt in extreemrechtse framing en discours

Ik beken: normaal kijk ik niet naar de Zevende Dag. Er komen teveel politici aan het woord en die liegen teveel. Neen, niet elke politicus liegt altijd, maar de intellectuele oneerlijkheid spat er zo van af. Af en toe verplicht ik mezelf om toch nog eens de beproeving te doorstaan. Het fragment waar Het Observatorium het over heeft heb ik niet gezien. Ik ga dus verder op wat Het Observatorium vertelt.

Misschien wordt het tijd om ook Het Observatorium op mijn lijstje van te mijden media te zetten. Lees verder “De zich links wanenden plaveien de weg naar de hel”